Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94745


Наименование:


Курсовик «Поняття банквського кредиту та його класифкаця.»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 24.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст:
Теоетична частина стор.
Вступ 2
1. Поняття банківського кредиту та його класифікація 1.1. Необхідність і сутність кредиту 1.2. Класифікація банківського кредиту 3 3 7
2. Розвиток банківського кредиту в різних етапах нашій країні 12
3. Порівняльна характеристика комерційного та банківського кредиту 14
Укладання
Список літератури

Практична частина


Вступ
Система кредитування виходить з трьох «китах»: субєктів кредита, забезпеченні кредиту та обєктах кредитування. Можна як до завгодно маневрувати організаційними основами, технологією кре дитных операцій, проте у будь-якій системі ці три базових елемента зберігають свою основне значення, практично визначає «обличчя» кредитної операції, її ефективність.
Базові елементи системи кредитування невіддільні одне від друга. Успіх у діяльності банку з кредитування приходить в тому разі, якщо кожен із них доповнює одне одного, посилює надійність кредитної угоди. З іншого боку, спроба розірвати їх єдність неминуче порушує всієї системи, підриває її, можуть призвести спричиняє порушення повернення банківських позичок.
Сукупність трьох фундаментальних елементів (субєкта, обєкту і забезпечення кредиту) діють лише як система. Може скластися враження, проте, що з без них буде цілком достатньо вирішення питання щодо можливості кредитування.
Досить важливий елемент системи кредитування - цю "довіру. Він утворюється із найбільш поняття кредит, що з латів. «сгеiо» означає «вірю». У кредиті, як відомо, дві сторони - кредитор і позичальник. Між лицарями у засадах повернення робить рух ссужаемая вартість. Це рух неминуче породжує ставлення довіри між ссудополучателем, до торый вірить, що банк вчасно надасть кредит у необхідному розмірі, і ссудодателем, який вірить, що позичальник правильно исполь зует кредит, вчасно і зі сплатою позичкового відсотка поверне йому раніше надану позичку. Хтось з цього приводу пожартував, стверджуючи, що у кредитної угоді завжди два дурня - один очікує, що банк обовязково підтримає його й надасть необхідну суму, другий - вірить, що це кредит повернеться його, і з виплатою відсотка. Кредит як "економічне ставлення - це ризик та без довіри не обійтися. Довіра, хоч і містить у собі певний психологічний відтінок, проте безперечно грунтується на знанні або субєкта, або обєкта, або забезпечення кредиту. У конеч ном рахунку, можна сказати, що довіра, з одного боку, виник як необхідний елемент кредитного відносини, з іншого - як усвідомлена позиція обох сторін, має цілком певне економічне ос нование.
Основний формою сучасного кредиту є банківський кредит. Саме об ньому й йтиметься.
Отже, хто ж може бути субєктом (одержувачем) банківського кре дита? Субєктом кредитування з позиції класичного банківської справи є юридичні або фізичні особи, дієздатні і име ющие матеріальні чи інші гарантії здійснювати економічні, зокрема кредитні угоди.
Заемщиком у своїй може бути будь-який субєкт власності, що викликає банку довіру, у якого певними матеріальні ми і правовими гарантіями, бажаючий платити відсоток за кредит і його кредитному установі.
Субєкт одержання позики то, можливо найрізноманітнішого рівня, начи ная від окремого приватного особи, підприємства, фірми до госу дарства. У на що стоїть час прийнята наступна класифікація субєктів кредито вания:
- державні підприємства міста і організації;
- кооперативи;
- громадяни, займаються індивідуальною трудовою діяльно стью, орендарі;
- інші банки;
- інші господарства, включно з органами влади, спільні предпри ятия, міжнародні обєднання та молодіжні організації.
У цій роботі ми зупинимося у сутності кредиту, класифікації банківського кредиту за різним критеріям, покажемо еволюційний розвиток банківського кредиту та його відмінності між комерційного.

1. Поняття банківського кредиту та його класифікація

1.1. Необхідність і сутність кредиту
У фундаменті економічної літературі є безліч визначень кредиту. Дамо окремі.
Кредит1 - надання грошей, або товарів у борг, як пра вило, зі сплатою відсотків.
Кредит - це непідвладна інфляції вартісна економічна категорія, невідємний елемент товарно-грошових відносин.
Кредит-це різновид економічної угоди, договір між юридичними і фізичними особами позику, чи ссуде2.
Виник новение кредиту повязано безпосередньо з сферою обміну, де власники товарів протистоять одне одному як собствен ники, готові розпочати економічних відносин.
Сутність кредиту у тому, що з партнерів (кредитор) предоставля ет іншому (позичальнику) гроші (деяких випадках майно) визначений термін із умовою повернення еквівалентній вартості, зазвичай, зі сплатою цієї послуг у вигляді відсотка. Терміновість, повернення і, зазвичай, платность-принципиальные характеристики кредиту.
Винахід кредиту, за грошима, є геніальним відкриттям чоловіче ства. Завдяки кредиту скоротилося час задоволення господарських та особистих потреб. Предприятие-заемщик з допомогою додаткового залучення ресурсів має змогу їх примножити, розширити господарство, прискорити досягнення виробничих цілей. Громадяни, скориставшись кредитом, отримують возмож ность направити отримані додаткові ресурси належала для розширення у справі чи бо наблизити досягнення споживчих цілей, прискорити процес одержання у розпорядження нічого такого, предметів, цінностей, якими, якби кредиту, їм було запропоновано володіти лише майбутньому.
Кредит багато чому є умовою і передумовою розвитку сучасної эконо мики, невідємним елементом економічного зростання. Його використовують як великі підприємства міста і обєднання, і малі виробничі, сільськогосподарські й торгові підприємства. Їм користуються як й уряду, і отдель ные громадяни. Кредит обслуговує рух капіталу і сталий рух различ ных громадських фондів. Завдяки кредиту в народному господарстві продуктивно використовуються кошти, высвобождаемые у процесі підприємств, в про цессе виконання державного бюджету, і навіть заощадження населення і ще ресурси банків.
Кредит, в такий спосіб, є форму руху позичкового капіталу, тобто. грошового капіталу, наданого в позичку. Він забезпечує трансформацію грошового капіталу позичковий і своє відносини між кредиторами і заемщи ками. З допомогою кредиту вільні грошові капітали й доходи підприємств, гра ждан і держави акумулюються, перетворюючись на позичковий капітал, який через пла ту передається у тимчасове користування. Необхідність і можливість кредиту обу словлена закономірностями кругообігу і зовнішньоторговельного обороту капіталу процесі воспроизвод ства: самих ділянках вивільняються тимчасово вільні кошти, що ви ступають як джерело кредиту, інших виникає потреба у них.
У разі переходу України до ринків роль і значення кредитних відносин віз стануть. Розвиток ринкових відносин передбачає максимальне скорочення цін трализованного перерозподілу грошових ресурсів немає і перехід переважно до горизонтальному їх руху до фінансовому ринку. Змінюється роль кредитних ін ститутов під управлінням народним господарством, підвищується роль кредиту на системі еко номических відносин.
Які завдання вирішуються з допомогою кредиту на ринкової економіки?
Насамперед, трапилося в ринковій економіці з допомогою кредиту полегшується і невдовзі стає реальним процес переливу капіталу лише з галузей у інші. У цьому кредит долає обмеженість індивідуального капіталу. Ссудный капітал перераспре деляется між галузями з урахуванням ринкової конюнктури у ті сфери, які обес печивают отримання вищої прибутку або є пріоритетними з погляду загальнонаціональних інтересів Росії. Ця здатність кредиту носить общест венний характері і активно використовується державою регулюванні производствен ных пропорцій.
Кредит-основной джерело задоволення величезного попиту грошові ресур сы. Навіть якби рівні самофінансування, при высокорентабельном віданні господарюючим економічним субєктам недостатньо власні кошти реалізації інвестицій й поточної основний діяльності. Додаткові грошові ресурси потрібні, коли підприємством перебуває "в прорив", оскільки зі рвалася у тій чи іншої причини реалізація готової продукції, підвели постачальники, виникають проблеми з виплатою зарплати своїм працівникам тощо. Але потреба у грошових ресурсах не зменшується, а навпаки, багаторазово зростає й стає особливо актуальною у звязку з глибоким технічним переозброєнням, які вимагають значних інвестицій. Кредит, в такий спосіб, стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу ........


Список літератури:

1. Адибеков М. Р. Кредитні операції: Класифікація, порядок залучення іноземних і облік /Банк зовнішньоекономічної діяльності. - М.: АТ «Консалт-Банкир», 1995.
2. Банки і банківські операції: Учебник/Под ред. Є. Ф. Жукова. - М.: Банки біржі, ЮНИТИ, 1997.Ермаков З. Л. Робота комерційного банку з кре дитованию позичальників: Методичні рекомендації. - М.: Компанія «Алее», 1995.
3. Банківська справа: Підручник для вузів ./ Під ред. О.И. Лаврушина.- М.: Фінанси і статистика,1998.
4. Заснування - Рахунки - Операції - Послуги: Пер. з фр./Под ред. У. Я. Лисняка. - М.: Финстатинформ, 1996.
5. Фінанси, грошове звернення української й кредит. Учебник./Под редакцією У. До. Сенчагова, А. І. Архипова.- М.: "Проспекта", 1999. - 496 з.
6. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: Підручник для вузів/ Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова та інших.; Під редакцією проф. Л. А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1999. - 479 з.
7. Російська банківська енциклопедія / Гл. ред. Про. І. Лаврушин.-Москва, 1995.-С. 215-217.
1 Кредит походить від латинського "creditum"-1) позичка, борг; 2) довіру; 3) він.
2 Російська банківська енциклопедія / Гл. ред. Про. І. Лаврушин.-Москва, 1995.-С. 215-217.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 230.
1 Гроші. Кредит. Банки: Підручник для вузів / Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова та інших.; Під. ред. Е.Ф. Жукова. М.: Банки і биржи-ЮНИТИ, 1999. З. 175.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 208.
1 Фінанси Росії. Статистический збірник. М.: Держкомстат Росії, 1998. З. 203.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.