На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94863


Наименование:


реферат Державний контроль за дяльнстю субєктв господарювання, що здйснюють перевезення пасажирв вантажв

Информация:

Тип работы: реферат. Предмет: Право. Добавлен: 29.02.2016. Сдан: 2014. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
1. Суб’єкти транспортних правовідносин…………………………………….……3
2. Державний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що
здійснюють перевезення пасажирів і вантажів………………………………...5
3. Права експедитора і клієнта……………….…………………………………......7
Список використаної літератури………………………………………………...13


Суб’єкти транспортних правовідносин

Правові відносини - це частина суспільних відносин, врегульованих нормами права, субєкти яких є носіями прав і юридичних обовязків. Вони завжди являють собою відомий суспільний звязок між особами - громадянами, організаціями, державними органами, транспортними підприємствами, підприємницькими структурами, державою в цілому, який визначає забезпечену законом міру можливої та необхідної поведінки.
Специфічні ознаки правових відносин виділяють їх серед інших суспільних відносин, а саме:
а) правові відносини - це звязок між особами на основі норм права;
б) звязок між особами виникає на основі норм права через їх субєктивні юридичні права й обовязки;
в) цей звязок між особами на основі норм права підтримується і гарантується державою (в окремих випадках її примусовою силою);
г) цей звязок між особами на основі норм права має індивідуальний характер. Причому, як зазначає С.С. Алексеев, в одних випадках має місце повна двостороння індивідуалізація (стосовно транспортного права - це права й обовязки щодо надання транспортних послуг), в інших випадках одностороння індивідуалізація, коли фіксуються субєктивні права тільки однієї сторони правовідношення (наприклад, право транспортного органу встановлювати правила завантаження).
Отже, норма права є основною або необхідною передумовою виникнення, зміни і припинення правовідносин. В юридичній літературі під правовідносинами розуміються врегульовані нормами права суспільні відносини, в яких сторони виступають як носії взаємних прав і обовязків, установлених і гарантованих державою.
Дійсно, право - це особливий регулятор суспільних відносин. У своєму соціальному та юридичному змісті воно достатньо чітко виражає владні засади. Ані цивільно-правові, ані адміністративно-правові відношення, ані які інші правовідносини не виникають самі по собі, оскільки вони узаконенні й виникнення їх зумовлено нормами права. Отже, влада проявляє себе в усіх випадках, оскільки вона має змогу спонукати субєкти діяти в інтересах влади.
Нагадування про владну природу права має пряме відношення до виявлення змісту транспортних правовідносин, проблема яких завжди була гостро дискусійною для поняття сутності транспортного права взагалі і засобів транспортно-правового регулювання зокрема.
У юридичній літературі й досі вважається, що транспортні правовідносини мають всі ознаки цивільно-правових відносин, які врегульовані нормами цивільного права на підставах договору перевезень і не враховують інші засоби транспортно-правового регулювання. Звичайно, транспортне право як комплексна галузь права регулює і значне коло інших суспільних відносин (цивільних, трудових, земельних), що ґрунтуються на рівності сторін субєктів цих відносин.
Проте, транспортне право - це окрема спеціальна галузь права, де транспортні правовідносини мають свої особливі ознаки, серед яких можна виділити такі.
Транспортні правовідносини складаються у сфері, де перевезення виступає у формі процесу виробництва на транспорті, закінченим продуктом якого є доставка вантажу до споживача або надання послуг. Вироблена в галузях промисловості та сільського господарства продукція має бути доставлена до споживача - це основне завдання транспорту. Доведення продукту від виробника до споживача є продовженням процесу виробництва у сфері обертання «все равно, перевозит ли она людей или товары» (Маркс К, Энгельс Ф. Собр. Соч. - Т.26.- Ч.1.- С. 422). Але виробництво продукції транспорту є одночасно і її споживанням. Тобто продукція транспорту існує в формі корисного ефекту (діяльності).
Транспортні правовідносини виникають у разі обовязкової участі відповідного транспортного органу або посадової особи цього органу (підприємства, організації, установи). Для цих відносин характерна наявність державно........


1. Закон України «Про транспорт». - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446.
2. Булгакова І.В. Транспортне право України: Акад. курс: Пiдручник / I.В. Булгакова, О.В. Клепiкова. - К.: Iн Юре, 2005. - 536 с.
3. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К. Транспортне право України. Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
4. Северин Л.І., Довбиш В.А., Северин С.Л. Основи транспортного права України : Навч. посібник для студентів трансп. профілю. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 95 с.
5. Смирнов А.М. Транспортне право: курс лекцiй / А. М. Смирнов, О. В. Клещенков. - Донецк : Норд-Пресс, 2006. - 300 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.