На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95257


Наименование:


Курсовик Мсцеве самоврядування суперечност становлення в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Право. Добавлен: 16.03.2016. Сдан: 2015. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Розділ І Система місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
§ 1.1Поняття та елементи системи місцевого самоврядування . . . . . . . . .5
§ 1.2 Роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування .8
§ 1.3 Органи місцевого самоврядування, поняття і види . . . . . . . . . . . . .10
Розділ ІІ Історія становлення місцевого самоврядування в Україні . . . . . . . .13
§ 2.1 Елементи місцевого самоврядування в Київській Русі . . . . . . . . . .13
§ 2.2 Організація місцевого управління в УРСР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 2.3 Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні . . .15
Розділ ІІІ Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування . . . . . .19
Розділ IV Основи місцевого самоврядування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Вступ
Однією з визначальних ознак демократичної, соціальної, правової держави є наявність у ній повноцінного місцевого самоврядування. Саме через місцеве самоврядування найповніше може бути реалізована ідея здійснення влади народом безпосередньо, вирішено важливі питання взаємодії держави, територіальної громади, особи. У сучасних державах, у тому числі в Україні, існують поки що фактори, які зумовлюють розбіжності на місцях інтересів держави й інтересів конкретної громади. Органи місцевого самоврядування покликанні цивілізовано узгоджувати ці розбіжності.
Необхідним етапом у будівництві демократичної, правової соціальної держави, якою на конституційному рівні проголошено Україну, є формування життєздатного та ефективного місцевого самоврядування. Воно є органічною частиною системи стримувань та противаг, що діє не лише по горизонталі, а й по вертикалі, запобігає узурпації державною владою, її надмірної концентрації у центрі, допомагає знайти оптимальне поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів, виконує ряд інших не менш важливих функцій.
У той же час становлення місцевого самоврядування в сучасній Україні розпочалось зовсім недавно - з часу здобуття державної незалежності. Воно відбувається в складних умовах політичної боротьби, з частими відступами від демократичних зразків його формування, з прийняттям непослідовних і половинчастих рішень. Часто прийняття навіть прогресивних законодавчих актів не тягне за собою автоматичного втілення їх у суспільну практику. Можна спостерігати і відсутність належної політичної волі з боку керівників місцевого самоврядування щодо реалізації муніципальної політики, здійснення реформи місцевого самоврядування, а також нестачу громадянської активності самих людей.
Темою моєї курсової роботи є: «Місцеве самоврядування - суперечності становлення в Україні»
Актуальність курсового дослідження полягає в тому, що місцеве самоврядування означає право і спроможність місцевих властей, в межах закону, здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення. Європейська хартія про місцеве самоврядування 1985 року, яку Верховна Рада України ратифікувала без застережень 11 вересня 1997 року, визначає місцеве самоврядування як право і реальну здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину державних справ і управляти нею, діючи в рамках закону, під свою відповідальність і в інтересах місцевого самоврядування
Метою курсової роботи є дослідження становлення самоврядування в Україні.
Мета курсового дослідження ставить перед нами завдання, які розкриваються в загальній частині роботи. Відповідно до поставленої мети завданнями роботи будуть:
1.Дослідження система місцевого самоврядування
2.Дслідження історії становлення місцевого самоврядування в Україні
3.Визначення принципів, завдань та функцій місцевого самоврядування
4. Встановлення основ місцевого самоврядування в Україні
Загальний обсяг роботи складає 39 сторінок, надрукована в форматі А4, 14 кеглем Times New Roman, полуторним інтервалом.


Розділ І Система місцевого самоврядування
§ 1.1 Поняття та елементи системи місцевого самоврядування
Територія будь-якої держави поділяється на певні адміністративно-територіальні одиниці. Згідно зі ст. 133 Конституції України систему адміністративно-тереторіального устрою України складають Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони у містах, селищах і селах. Населення, що проживає в кожній з цих адміністративно-тереторіальних одиниць, має гарантоване законом право на місцеве самоврядування [18 Ст. 419].
Місцеве самоврядування - це особливий вид управління, реалізація гарантованого законом права територіальних спільнот громадян та органів, яких вони обирають, самостійно, під свою відповідальність і від свого імені вирішувати всі питання місцевого значення, діючи в рамках закону й виходячи з інтересів населення [18 Ст. 419].
Конституція України передбачає, що право територіальної громади на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через різноманітні форми прямої демократії (місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого самоврядування, тобто шляхом представницької демократії. Цим забезпечується поєднання прямої та представницької демократії [9 Ст.430-431].
Інститути місцевої демократії (пряма та представницька демократія) забезпечують тісні зв’язки населення, територіальної громади в цілому з органами і посадовими особами місцевого самоврядування та гарантують вирішення всіх питань місцевого значення в інтересах територіальної громади [9 Ст.431].
В Україні наразі реалізується континентальна теорія місцевого самоврядування (теорія вільної громади). За цією теорією основні засади організації місцевого самоврядування зводяться до такого:
v Суб’єктом права на самоврядування визнаються лише громади «природних» територіальних одиниць, тобто територіальних одиниць, що виникли природно, - села, селища і міста. Інші територіальні громади мають штучне походження, утворені волею держави, а тому не можуть посилатися на природний характер свого права на самоврядування, хоча також наділяються певною самоврядною компетенцією;
v Органи місцевого самоврядування обираються членами відповідної територіальної громади;
v Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження з питань, що віднесені до їх відання, а також з питань, повноваження на реалізацію яких делеговано їм відповідними (місцевими) органами державної влади;
v Місцеві самоврядні справи не можуть ототожнюватися із державними справами, які реалізуються на місцях;
v Певною ланкою місцевого самоврядування є територіальна громада, яка вирішує свої справи або самостійно, або через обрані нею органи, які не входять і не можуть входити до системи органів державної влади, а відтак, не перебувають у їх прямому і безпосередньому підпорядкуванні;
v Органи державної влади не мають права втручатися у справи територіальної громади, обмежуючись лише здійсненням адміністративного контролю за правомірністю діяльності органів місцевого самоврядування [17 Ст. 419-420].
Сукупність різних організаційних форм та інститутів місцевої демократії, через які здійснюються функції та повноваження місцевого самоврядування, утворює систему місцевого самоврядування. Водночас слід зазначити, що в юридичній літературі поняття «система місцевого самоврядування» розглядається у двох значеннях - як «система місцевого самоврядування взагалі» і як «система місцевого самоврядування конкретного села, селища, міста» [16 Ст. 33].
Такий підхід застосовується з метою розмежування системи місцевого самоврядування в її широкому значенні - як сукупність всіх організаційно-правових форм та інститутів, через які здійснюється в Україні місцеве самоврядування, - та системи місцевого самоврядування в її вузькому значені - певного організаційно-правового механізму здійснення місцевого самоврядування в межах окремої адміністративно-тереторіальної одиниці - села, селища, міста [9 Ст.431].
Організація та функціонування системи місцевого самоврядування регламентується правовими законами, які сукупно становлять організаційну (організаційно-правову) основу місцевого самоврядування. Згідно з законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 6) система місцевого самоврядування охоплює (додаток 1):
? Територіальну громаду;
? Сільську, селищну, міську раду;
? Сільського, селищного, міського голову;
? Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
? Районі та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
? Органи самореалізації населення.
Крім того, в містах із районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету [9 Ст.432].
v Місцеве самоврядування має специфічну правову форму в кожній державі і залежить від її устрою, історичних, етнонаціональних та інших особливостей. При ідентичності формальних ознак місцевого самоврядування у різних країнах по-різному вирішується питання: чи представляють органи місцевого самоврядування глибший шар державної влади або відокремленими від держави, але взаємодіючи з нею, специфічними управліннями суспільними справами [18 Ст. 419-421].
§1.2 Роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування.
Головним елементом системи місцевого самоврядування виступає територіальна громада, яка безпосередньо здійснює місцеве самоврядування за допомогою різних форм прямої демократії. Нормативне визначення територіальної громади дається у ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - це жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне обєднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [3 ст. 26].
Пріоритет територіальної громади в системі місцевого самоврядування прямо закріплено у ст. 143 Конституції України, згідно з якою громада вирішує питання місцевого значення безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування. Відповідно до цих конституційних положень Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 6) характеризує територіальну громаду як певний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень [10 ст. 48].
Утім, слід зазначити, що конституційний статус територіальної громади ще не отримав належної законодавчої деталізації, не визначено порядку створення, реорганізації та ліквідації територіальної громади, їхнього статусу юридичної особи тощо. Навіть більше, повноваження місцевого самоврядування в чинному законодавстві визначаються,як і за радянської системи, через компетенцію відп........

Список використаної літератури
1. БахрахД. Н. Административное право: Учебник для ву­зов. - М.,1997.
2. Драго Р. Административная наука. - М., 1982.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.
4. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР і місцеве самоврядування» від 7 грудня 1990 р.
5. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування» від 26 березня 1992 р.
6. Закон України «Про формування місцевих органів влади і самоврядування» від 3 лютого 1994 р.
7. Закон України «Про внесення змін і доповнень до За­кону України «Про формування місцевих органів влади і са­моврядування» від 28 червня 1994р.
8. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 р.
9. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2007. - 568 с.
10. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / В.М. Безчастний, О.В. Філотов, В.М.Суботтін, С.М.Пашко. - 2-ге вид., - К.: Знання, 2008. - 467 с.
11. Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. Для студ. Вищ. Навч. закл. / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. - К.: Концерн «Видавничий дім» «Ін Юре», 2004. - 884 с.
12. Конституція України. - К., 1996.
13. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лек­цій. - К., 1998.
14. Історія держави і права України: Підручник. - У 2-х т. / За ред.. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д. Гончаренка. - Т. 1. - Кол. Авторів: В.Д.ГОнчаренко, А.Й.Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. - К.: Концерн «Видавничий дім» «Ін Юре», 2003. - 656 с.
15. Історія держави і права України: Підручник. - У 2-х т. / За ред.. В.Я.Тація, А.Й.Рогожина, В.Д. Гончаренка. - Т. 2. - Кол. Авторів: В.Д.ГОнчаренко, А.Й.Рогожин, О.Д. Святоцький та ін. - К.: Концерн «Видавничий дім» «Ін Юре», 2003. - 580 с.
16. Погорілов В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник.: У 2 т. - Т.1., - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. - 544 с.
17. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / В.Е.Теліпко - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.
18. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и про­цесса. - М., 1998.
19. Юсупов В. А. Теория административного права. - М., 1985.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.