На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 95311


Наименование:


Курсовик ПП Будвельник Документи процес реєстрацї пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.03.2016. Сдан: 2014. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Економіка - соціальна наука, що вивчає суспільний процес господарювання; шукає відповіді на запитання: що, скільки, яким чином і для кого виробляти з відповідним дослідженням альтернатив у використанні обмежених ресурсів та засобів.
У житті суспільства одне з найважливіших місць займає економічна сфера, тобто все те, що повязано з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням створених працею людини. Добробут людей, їх забезпечення всім необхідним залежить насамперед від стану економіки, від ведення господарства. Все наше існування тісно повязане з економікою. Під економікою прийнято розуміти систему суспільного виробництва, процес створення матеріальних благ, необхідних людському суспільству для його нормального існування та розвитку, а також науку, що вивчає економічні процеси.
Економіка грає величезну роль в житті суспільства. Вона забезпечує людей матеріальними умовами існування - продуктами харчування, одягом, житлом та іншими предметами потребу .
З традиційної економіки починалося вироблятися господарство. Зараз вона збереглася в ряді економічно слабо розвинених країн. В її основі лежить натуральна форма господарства. Традиційний тип економіки переважав на до індустріальному етапі розвитку суспільства.
Економіка підприємства - наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.
Кожне підприємство є відкритою складною динамічною системою, яка функціонує у визначеному зовнішньому середовищі. Сучасне соціально-економічне середовище характеризується високою швидкістю змін, які деколи можна прогнозувати з малою вірогідністю. Розвиток підприємства означає
якісні зміни та оновлення його господарської системи та організаційної структури,підвищення ефективності функціонування на основі вдосконалення техніки, технології та організації праці у всіх структурних підрозділах, підвищення якості продукції та послуг, що ним надаються.
Предметом дослідження курсової роботи є приватне підприємство ”Будівельник”, яке займається виготовленням та реалізацією вхідних та міжкімнатних дверей,а також надає послуги по їх встановленню.
Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» є розвиток навичок самостійної творчої роботи, поглиблення, закріплення і узагальнення знань, одержаних студентами під час вивчення цієї дисципліни, їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання, розширення і поглиблення економіко-правових засад
функціонування підприємства та практичного застосування їх результатів, розвиток творчого підходу до аналізу й узагальнення отриманих результатів, розвиток навичок самостійної роботи з нормативними та інструктивними матеріалами, спеціальною методичною літературою.


1 Документи і процес реєстрації підприємства
ПП ”Будівельник” здійснює свою діяльність відповідно господарського кодексу України.
Підприємство - це самостійний субєкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими субєктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обовязки.
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
За організаційно-правовою формою, підприємство є Приватним підприємством.
Приватне підприємство - це вид юридичної особи, заснованої на приватній власності. Застосування такої форми дає можливість здійснювати сільськогосподарське виробництво на базі приватної власності на землю та майно. Приватне підприємство є самостійною господарською організацією, створеною на основі приватної власності фізичної особи і зареєстрованою у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб (у товарах, продукції, послугах) і

одержання прибутку. Це юридична особа, яка має самостійний баланс,
розрахункові та інші рахунки в банках.
Порядок реєстрації підприємства визначається законом України “Про
державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців”.
Згідно цього закону для реєстрації підприємства необхідні документи:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - документ, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу - підприємця, визначені цим Законом, і використовується для їх ідентифікації під час провадження господарської діяльності та відкриття рахунку в банку; < l_doc2.nsf/link1/T124839.html>
- місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється звязок з фізичною особою - підприємцем.
- місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган) < l_doc2.nsf/link1/T052452.html>.
- модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обовязки та відносини, які повязані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб; < l_doc2.nsf/link1/T113262.html>
-реєстраційна картка - документ встановленого зразка,який підтверджує
волевиявлення особи щодо відповідних записів до Єдиного держ.реєстру;
- реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами або < l_doc2.nsf/link1/T101877.html> електронними документами < l_doc2.nsf/link1/T102609.html>, що подаються державному реєстратору відповідно до закону; < l_doc2.nsf/link1/T101877.html>
- поштове відправлення - рекомендований лист, посилка, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок, які приймаються для пересилання без оцінки відправником вартості вкладення з гарантуванням < l_doc2.nsf/link1/T113157.html>збереження документів відповідно до законодавства України;
- принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення; < l_doc2.nsf/link1/T141258.html>
- спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців < l_doc2.nsf/link1/T125461.html>, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру< l_doc2.nsf/link1/T113384.html>
- фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування України та Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. < l_doc2.nsf/link1/T140077.html>

2 Виробничі ресурси підприємства
2.1 Склад,структура,показники руху та використання персоналу підприємства
Персонал - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Персонал підприємства - це сукупність постійних (штатних) кваліфікованих працівників, які отримали необхідну професійну підготовку або мають досвід практичної діяльності.
До промислово-виробничого персоналу належать працівники, які займаються промислово-виробничою діяльністю в основному, допоміжному або обслуговуючому виробництвах, управлінні, лабораторіях, на складах тощо. Для визначення рівня продуктивності праці використовується саме чисельність промислово-виробничого персоналу.
До непромислового персоналу належать працівники, які безпосередньо не повязані з процесами виробництва і виконують функції непромислового характеру (працівники підсобних сільськогосподарських підприємств; працівники, зайняті капітальним будівництвом, та ін.)
Категорії персоналу - класифікація працюючих (найманих працівників) на основі функцій, які вони виконують у виробництві.
Розрізняють дві основні групи найманих працівників:робітники і службовці. До робітників відносять осіб, які зайняті переважно фізичною працею у процесі створення матеріальних благ і підтримують у робочому стані машини та устаткування. До службовців належать керівники (працівники, які обіймають посади керівників підприємств та їх підрозділів), фахівці (інженерно-технічні працівники, економісти, бухгалтери, нормувальники юрисконсультати ін.), чергові, касири, секретарі-друкарки та ін.
Структура персоналу - співвідношення між чисельністю працівників окремої категорії (групи) і загальною чисельністю працівників. Визначають структуру персоналу за категоріями (робітники, керівники, службовці, спеціалісти), віком (вікова структура), професіями, стажем роботи тощо.
Таблиця 1 - Характеристика та склад персоналу ПП «Будівельник» у звітному році
Найменування показника Наявність на початок року,чол. Надійшло,чол........


Список літератури
1. Господарський кодекс України // ВВР України. - 2003.- N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
2. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» // ВВР України. - 2003.- № 31-32 - С. 263
3. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. // ВВР України.
4. Закон України "Про акціонерні товариства" // ВВР України. - 2008, N 50-51, ст.384
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010, № 2755-VI. // ВВР України.
6. Положення(стандарти ) бухгалтерського обліку № 3, 7, 15,16
7. Бойчик І.М., Економіка підприємства: Навчальний посібник, 2007р,583 с
8. Вехоглядова І.Н., Економіка підприємства: Навчальний посібник, 2008 р
9. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. - 2-ге вид., пер. та доп. - К., 2002.
10. Економіка підприємства: Навч. Посіб. / за ред.. А.В. Шегди - Е45 К.: Знання, 2005. - 431 с.
11. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчально-методичний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 248 с.
12.Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.
13. Шваб Л.І., Економіка підприємств: Навчальний посібник, 2007 р, 583с
14. Экономика и статистика фирм / С. Д. Ильенковой. - М., 1996.
15. < index.php>
16. < >17. < >
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.