Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзаця навчально-виховного процесу з молодшими школярами з ДЦП

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 05.05.2016. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………3
Розділ I. Науково-теоретичні основи організації навчально-виховного процесу з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату…………………………………………………………………………...5
1.1. ДЦП як медико-психолого-педагогічна проблема………………………..5
1.2. Психолого-педагогічна характеристика дітей з порушеннями опорно-рухового апарату………………………………………………………………...16
Розділ II. Організація навчально-виховного процесу молодших школярів з дитячим церебральним паралічем…………………………………………27
2.1. Особливості навчальної діяльності дітей з ДЦП та її організація в спеціальних навчальних закладах………………………………………………27
2.2. Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з дітьми із ДЦП…………………………………………………………………..33
Висновки………………………………………………………………………...36
Список використаної літератури.....................................................................37
Додаток..................................................................................................................40

ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема адаптації дітей з обмеженими фізичними можливостями. Важливе місце в цьому процесі посідає освіта, адже її належний рівень сприяє самоствердженню особистості, забезпечує успішну соціальну адаптацію у суспільстві. Актуальною стає проблема розширення спектру соціальної, медичної та педагогічної допомоги таким дітям. Ефективне навчання і виховання учнів із дитячим церебральним паралічем потребує створення спеціальних умов для реалізації їх актуальних і потенційних можливостей.
Численні наукові дослідження вказують на складний і поліморфний характер порушень психофізичного розвитку у цієї категорії дітей (Р. Д. Бабенкова, Л. О. Бадалян, М. Б. Ейдінова, М. В. Іпполітова, Е. С. Калижнюк, В. В. Лебединський, І. І. Мамайчук, О. М. Мастюкова, К. О. Семенова та ін.). Рухові порушення у дітей із церебральним паралічем завжди, більшою чи меншою мірою, поєднуються з порушенням психічних функцій і особистості загалом. Це ускладнює процеси виховання, навчання й розвитку дитини з руховими обмеженнями.
Актуальність теми полягає в тому, що перед особами з обмеженням життєдіяльності постає проблема забезпечення вільного доступу до якісної освіти, різних сфер життєдіяльності причиною яких є порушення функцій опорно-рухового апарату. Для даної категорії людей не створено умов для найповнішого розкриття їхнього потенціалу й максимально можливого рівня інтелектуального, духовного та фізичного розвитку. Інвалідність дитини обмежує її участь в активній діяльності. Така дитина відірвана від багатьох подій життя, важливих для її формування як особистості. Це позначається на її баченні самої себе, на адекватності самооцінки. Неадекватна, занижена самооцінка суттєво впливає на поведінку дитини. Її невпевненість у власних силах знижує можливість досягти успіху. Хвора дитина внаслідок викликаних нездоров’ям обмежень вважає себе неповноцінною людиною. Зокрема, це стосується спілкування з іншими людьми, особливо – однолітками.
Мета курсової роботи:
- розширити та закріпити теоретичні знання з навчальної дисципліни „Спеціальна педагогіка”;
- сформувати уміння і навички самостійного опрацювання різних джерел інформації;
- сформувати навички вміння аналізувати та самостійно робити висновки.
Об’єкт дослідження: навчання молодших школярів із ДЦП.
Предмет дослідження: організація навчально-виховного процесу молодших школярів із ДЦП.
Завдання:
- розглянути деякі особливості розвитку дітей з ДЦП;
- з’ясувати особливості навчально-виховної діяльності дітей з ДЦП та її організацію в cпеціальних навчальних закладах.
Методи дослідження – теоретичний аналіз спеціальної науково-методичної літератури, загальної та спеціальної педагогіки та психології; вивчення та аналіз педагогічного досвіду навчання та виховання дітей, хворих на ДЦП.
Структурно курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
.............Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.