На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 96919


Наименование:


Курсовик Дзнатись що спричинило виникнення МК.Вивчити основн складов МК

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 16.05.2016. Сдан: 2014. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Актуальність теми полягає у тому, що інтегровані маркетингові комунікації існують близько 20 років, і на сьогоднішній день майже всі компанії користуються концепцією ІМК. Споживачу вже не вистачає просто дізнатись про товар та купити його, споживач повинен лояльно ставитись до бренду, мати позитивне уявлення про нього.
Обєктом дослідження є інтегровані маркетингові комунікації
Предметом дослідження є особливості, сутність та значення ІМК
Мета дослідження
1)Дізнатись що спричинило виникнення ІМК
2)Вивчити основні складові ІМК
3)Визначити основні принципи ІМК
4) Дізнатись про планування ІМК
5) Вивчити необхідну літературу

Сьогодні недостатньо просто створити дуже якісний продукт і проінформувати населення як ним користуватися та в якому місці його можна купити. Недостатньо створити товар, упакувати його і забезпечити особливими, унікальними якостями - народити бренд і вийти до покупців вже з брендом, своєчасно звернувшись із закликами споживати та використовувати, вся справа в тому, що вже важливий не сам товар чи послуга, а його влаштованість в систему споживання. Саме налагоджені контакти з споживачами і вибудувана система розподілу і споживання зумовлюють успіх бізнесу. Яка б унікальна торгова пропозиція не була, яку б концепцію не запропонували, все це не має реальної цінності без збудованих та ефективно працюючих комунікацій. Бренд - це продукт, оброслий не придуманою штучної історією, а цілком конкретними маркетинговими комунікаціями. Цінність бренду (Brand Equity) визначається різними показниками, але в цілому важливий лише загальний образ вибудованих і ефективно працюючих комунікацій. У результаті торговий знак за допомогою маркетингових комунікацій вбудовується в систему споживання суспільства. І тільки тоді торговий знак - марка - стає «цінним» впізнаваним брендом.
В останні роки одночасно зі зростанням ролі маркетингу підвищилася роль маркетингових комунікацій. Ефективні комунікації зі споживачами стали ключовими факторами успіху будь-якої організації. Сучасний маркетинг вимагає набагато більше, ніж створити товар, що задовольняє потреби клієнта. Фірми мають здійснювати комунікацію зі своїми клієнтами. При цьому у змісті комунікацій не повинно бути нічого зайвого, все повинно бути злагоджено та систематизовано. Сьогодні майже всі компанії приймають концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій. Відповідно до цієї концепції компанія ретельно продумує й координує роботу своїх численних каналів комунікації - рекламу засобами масової інформації, особистий продаж, стимулювання збуту, звязки з громадськістю, прямий маркетинг і упаковку товару з метою вироблення чіткої, послідовної й переконливої уяви про компанію та її товари. Компанія планує роль кожного засобу впливу й тривалість його дії. Вона складає список і розклад окремих заходів, відстежує ефект капіталовкладень у сам продукт, у засіб його просування, у підтримку стадії життєвого циклу товару з метою подальшого поліпшення комплексу стимулювання. Інтегровані маркетингові комунікації поєднують у собі всі елементи маркетингових комунікацій - від реклами до упаковки - та сприяють отриманню цільовою аудиторією взаємоузгоджених та переконливих маркетингових звернень, які мають максимально ефективно сприяти досягненню цілей підприємства на зовнішніх ринках продажу товарів та послуг. Інтегровані маркетингові комунікації є однією з чотирьох складових маркетинг - міксу. Це процес передавання інформації про товар цільовій аудиторії. Підприємства використовують різні способи переконання потенційних споживачів та контрагентів у перевагах свого товару всюди, де можливий інформаційний контакт між цільовою аудиторією (торговими партнерами, споживачами та ін..) та підприємством-виробником. План маркетингових комунікацій визначає цілі, аналізує можливості виникнення контактів та використовує елементи маркетингових комунікацій для поширення маркетингових повідомлень певній цільовій аудиторії .
Таким чином, маркетингові комунікації пов’язують докупи усі складові маркетингу. Застосування ж інтегрованого підходу змінює тенденції використання маркетингових комунікацій: замість одного напряму надання інформації цільовій аудиторії про підприємство та його товари (послуги) в системі інтегрованих маркетингових комунікацій застосовують усі елементи, які можуть сприяти виконанню цілей комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації посилюють лояльність та прихильність до товарної марки підприємства на зовнішніх ринках за рахунок концентрації зусиль на довгострокових стосунках із покупцями та іншими учасниками


1.Виникнення та становлення ІМК. Основні поняття.
В умовах формування і становлення ринкових відносин і жорсткої конкуренції в світі, питання ефективної організації комерційної діяльності має особливе значення в наш час. Перехід до ринкової економіки потребує нових підходів до організації ефективної комерційної діяльності, треба завжди створювати щось нове, вміти зацікавлювати людей, продумувати нові стратегії підприємства, формувати комунікації із покупцями.
1.1Причини виникнення ІМК
Поява в 90-х рр. ХХ ст. інтегрованих маркетингових комунікацій була зумовлена 6 основними причинами:
По-перше, традиційні рішення втрачали ефективність - це пояснюється великою кількістю рекламних повідомлень, що зявилися в цей час. Виникла необхідність шукати нові засоби комунікації або ефективніше використовувати вже існуючі.
По-друге, відбулося розширення спектру маркетингових комунікацій і поява нових каналів інформації, які необхідно було застосовувати, раніше це було неможливим.
По-третє, відбулося звуження цільової аудиторії, оскільки збільшення кількості виробників привело до того, що і підприємства, і їхні марки були вимушені позиціонуватися вже як спеціалізовані, вибираючи, таким чином, конкретну цільову аудиторію. Традиційний підхід маркетингових комунікацій часто не враховував конкретну цільову аудиторію, на яку необхідно було направляти дію.
По-четверте, - це зміна мотивів споживання, оскільки для покупця на перше місце при виборі почало виходити не пряме призначення товару, а те, які блага він може дати споживачеві. Для покупця стало значимим як його вибір оцінюють інші люди.
По-пяте, виникла необхідність досягнення лояльності споживачів. Це актуалізує завдання не лише залучення, але в більшій мірі утримання клієнтів, цьому сприяють інтегровані маркетингові комунікації.
По-шосте, глобалізація ринків призвела до зростання числа міжнародних комунікацій. Фірми, що здійснюють бізнес у різних країнах світу, вимушені враховувати національні відмінності у сприйнятті комунікації, забезпечувати їхню інтегрованість. Західний економіст С. Холленсен зазначає: «Фахівець із міжнародного маркетингу прагне до гармонізації стратегій і одночасно до більшої гнучкості на місцевому рівні, а також інтеграції та адаптації окремих елементів комунікаційної стратегії до місцевих умов вже на ранній стадії планування»[1, с. 185]. Все частіше підприємство вибирає останнє, включаючись при цьому в глобальний маркетинг.
Основою комерційної діяльності будь-якої компанії є залучення клієнтів і встановлення з ними довгострокових стосунків. Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано, а в умовах конкретного зовнішнього середовища. Маркетинг є тим інструментом, за допомогою якого можливе успішне здійснення ринкової діяльності. В сучасних економічних умовах є тенденція збільшення рекламної інформації, що веде до перенасичення споживчого ринку численними товарними групами , у звязку з чим, традиційні засоби маркетингу та реклами перестали бути ефективними, як раніше. Зміни, що відбулися в маркетингу, характеризуються кардинальними змінами в комунікативній стратегії . Конкуренція змушує компанії витрачати зусилля не тільки на створення нових унікальних товарів, але і на створення унікальних технологій просування.
Усвідомлюючи обєктивні обставини організації комерційної діяльності та необхідність існування в умовах насиченого ринку, жорсткої конкуренції, швидко мінливих ринкових обставинах і збільшення різнобічних вимог споживачів, керівники і менеджери вищої ланки прийшли до переконання про необхідність отримання більш швидкого і відносно недорогого вирішення маркетингових завдань, в тому числі на нових ринках.


1.2Перші теоретичні розробки ІМК
Найбільш значимий теоретичний внесок у створення й розвиток концепції інтегрованих маркетингових комунікацій внесли американські й англійські вчені, що вперше застосували системний підхід до осмислення всієї розмаїтості форм і методів просування товарів і послуг у сучасних умовах: Мозер К., Дойль П., Бернет Дж., Моріарті С., Леві М., Вейтц Б.А., Ян В. Віктор, Сіняєва І.М., Маслова Т.Д., Божук С.Г. та ін. Розгляд їх як ресурсу представлено у працях Павленка А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О., Голубкової О.М. та ін. Особливості формування та розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій розглянуто у працях Лемана Р., Віннера Р., Леві М., Вейтц Б.А., Бланка І.О., Мазаракі А.А., Ушакової Н.М. та ін.
Філіп Котлер, сучасний класик маркетингу, дає наступне визначення ІМК: "Інтегровані маркетингові комунікації - концепція, згідно з якою компанія ретельно продумує і координує роботу своїх численних каналів комунікації - реклами в засобах масової інформації, особистого продажу, стимулювання збуту, PR, прямого маркетингу, упаковки товару та ін. - з метою вироблення чіткого, послідовного та переконливого уявлення про компанію та її товари".
У 1993 році Шульц , Танненбаум і Лаутерборн розробили модель ІМК, в якій вони, на відміну від класичної комунікаційної моделі, виходять з такого: маркетингові комунікації повинні починатися з того, що робить споживач на ринку, тобто зі здійснення ним покупки. Це пiдхід, в основі якого лежить проведення аналізу, починаючи зі споживача, а не з того, що маркетолог відправляє комунiкації, узгоджені відповiдним чином з маркетинговою концепцією, якої він дотримується .
Початковий аналіз повинен здійснюватися на основі бази даних, яка описує демографічні, психологічні, купівельні характеристики споживачів.
Вивчаючи і використовуючи ці методи при реалізації конкретних проектів, деякі американські PR-агентства на основі власного досвіду додають до цих характеристик національні та регіональні особливості груп споживачів, а також варіанти їх емоційного сприйняття.
Ще одним з основополо........

Список використаної літератури


1. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. - К.: Атіка, 2008. - 300 с.
2. Павленко А.Ф., Вовчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2005. - 408 с.
3. Ромат Є. В. Реклама: Учебник для вузов. 7-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 512 с.
4. Голова А. Г. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Маркетинг в России и зарубежом. - 2006. - № 6. - С. 37-46
5. Юлія Ремезь. Механізм формування інтегрованих маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. - 2010. - № 3. - С. 39-43

6.Алешина И.В. Поведение потребителей./ И.В. Але шина/ - М.: Фаир Пресс, 1999. - 257 с.
7. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник.
8. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учебно-практическое пособие./ Е.И. Мазилкина. - М.:
9. Маркетинг: Підручник / за ред. А.О. Старостіної. - К.: Знання, 2009. - 1070 с.
10. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник./ Т.О. Примак. - К.: Ельга, Ніка-Центр,
2003. - 280 с.
11. Шерашева М.Ю. Межорганизационные информационные системы в сетевом межфирменном взаимодействии / М.Ю. Шерашева // Российский журнал менеджмента. Т.4. 2006
12. view.aspx?id=500426#1
13. pages/referats/rkr/Detailed/43732.html
14. marketing/2486
15. mrk/3/t8/1.htm
16. pages/view/187


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.