На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 97216


Наименование:


Лабораторка Явочна, облкова, середньо облкова чисельнсть працюючих. Показники, що характеризують потенцал трудових ресурсв: Коефцєнт плинност персоналу.

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Предмет: Эконом. предприятия. Добавлен: 24.05.2016. Сдан: 2014. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ ................................................................................................................ 3
Розділ 1. Явочна, облікова, середньо облікова чисельність працюючих. Показники, що характеризують потенціал трудових ресурсів: Коефіцієнт плинності персоналу. Рівень дисципліни ( неявок на роботу); відповідність кваліфікації робітників рівню складності виконуваних ними робіт.................4-11
Розділ 2. Складання кошторису витрат на виробництво ......................12-13
Розділ 3. Визначення результатів господарювання підприємства ......14-15
Розділ 4. Розрахунок показників ефективності діяльності господарюючого суб’єкта ...................................................................................16-18
Висновок ..................................................................................................... 19
Список використаної літератури ................................................. 20
ВСТУП

Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому ефективність виробництва залежить від кваліфікації робітників, їхні розміщення і використання, що впливає на обсяг і темпи приросту вироблюваної продукції, використання матеріально-технічних засобів. Те чи інше використання кадрів прямим образом звязано зі зміною показника продуктивності праці. Ріст цього показника є найважливішою умовою розвитку продуктивних сил країни і головним джерелом росту національного доходу. На ріст продуктивності праці впливає існуюча в кожен момент часу система оплати праці, тому що оплата є стимулюючим чинником для росту кваліфікації праці, підвищення технічного рівня виконаної роботи.
Тому що ж змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на це питання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливості серед факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, коштує система оплати праці. Саме заробітна плата є тією причиною, що приводить працівника на його робоче місце.
Адже усі в остаточному підсумку залежить від людей, від їхньої кваліфікації, уміння і бажання працювати. Саме людський капітал, а не заводи, устаткування і виробничі запаси є наріжним каменем конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.
Тому значення даної проблеми важко переоцінити.
Основними узагальнюючими показниками які характеризують рівень продуктивності праці на підприємстві це є показники прибутку або витрат. Саме аналіз цих показників може дати повну картину продуктивності праці і ефективності діяльності підприємства.


Розділ 1.

ЯВОЧНА, ОБЛІКОВА, СЕРЕДНЬООБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ. ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: КОЕФІЦІЄНТ ПЛИННОСТІ. РІВЕНЬ ДИСЦИПЛІНИ (НЕЯВКА НА РОБОТУ); ВІДПОВІДНІСТЬ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ РІВНЮ СКЛАДНОСТІ ВИКОНУВАНИХ НИМИ РОБІТ

Продуктивність праці і ефективність виробництва напряму залежить від правильної організації праці і оптимального складу працівників підприємства. Тому питання пов’язанні з організацією найбільш оптимальної структури чисельності працюючих є одними з найголовніших у вирішення проблеми покращення продуктивності праці на підприємстві.
Кадри чи трудові ресурси підприємства це сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його облікового складу.
В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, звязану як з основною, так і не основною його діяльністю.
Трудові ресурси (кадри) підприємства є головним ресурсом кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентноздатності. Трудові ресурси надають руху матеріально-речовинним елементам виробництва. Створюють продукт, вартість і прибавочний продукт у формі прибутку. Відмінність трудових ресурсів від інших видів ресурсів підприємства полягає в тім, що кожен найманий робітник може відмовитися від запропонованих йому умов і зажадати зміни умов праці і модифікації неприйнятних, з його погляду , робіт, перенавчання іншим професіям і спеціальностям чи у кінцевому рахунку, може, нарешті, звільнитися з підприємства по власному бажання.
Кадровий склад чи персонал підприємства і його зміни мають визначені кількісні, якісні і структурні характеристики, що можуть бути з меншим чи більшим ступенем вірогідності обмірювані і відбиті наступними абсолютними і відносними показниками:
· облікова і явочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів, окремих категорій і груп на визначену дату;
· середньосписочна чисельність працівників підприємства і (чи) його внутрішніх підрозділів за визначений період;
· питома вага працівників окремих підрозділів (груп, категорій) у загальній чисельності працівників підприємства;
· темпи росту (приросту) чисельності працівників підприємства за визначений період;
· середній розряд робочих підприємства;
· питома вага службовців, що мають вищу чи середню фахову освіту в загальній чисельності службовців і (чи) працівників підприємства;
· середній стаж роботи зі спеціальності керівників і фахівців підприємства;
· плинності кадрів по прийому і звільненню працівників;
· фондоозброєнність праці працівників і (чи) робітників на підприємстві й інші.
Працівники підрозділяються на:
· промислово-виробничий персонал;
· персонал не промислових організацій - в основному працівники житлово-комунального господарства, дитячих і лікарсько-санітарних установ, що належать підприємству.
До фахівців відносяться особи, що здійснюють технічне й організаційне керівництво виробництвом і обслуговуванням.
До керівників відносять робітників, що займають посади кер........

Список використаної лiтератури
1. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, - 1999.
2. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. - К., МАУП, 2003.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.