На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 97217


Наименование:


Лабораторка СУТЬ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТВ

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Добавлен: 24.05.2016. Сдан: 2015. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………3
1. СУТЬ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ……………………………..5
2. EКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ…………….……..7
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….11


ВСТУП
Економетрія - науковий напрям, який обєднує економічні дослідження на основі математичних методів. Крім економіко-математичних досліджень народногосподарських проблем, економетрія охоплює всі галузі використання математичних методів у вирішенні конкретних економічних завдань. Термін "Економетрія" вперше використав львівський економіст П. Чомпа в опублікованій у Львові праці "Нариси економетрії і натуральної бухгалтери, яка ґрунтується на політичній економи" (1910). Запровадив це поняття в науковий обіг норвезький економіст Р. Фріш (1926) економетрія досліджує і встановлює конкретні кількісні закономірності та взаємозвязки в економічних системах за допомогою математичних і математико-статистичних методів. Вона поєднує три галузі знань теоретичну економіку, статистику і математику. Перші наукові праці з економетрії зявилися наприкінці XIX ст. - на початку XX ст. (аналіз розподілу доходів населення у формі гіперболічної кривої Парето, дослідження англійськими статистиками певних кореляційних залежностей). До 30-х XX ст. відбувається кількісне й якісне збагачення теорії кореляційного і регресивного аналізу. У 30-х через необхідність державного втручання в капіталістичну економіку математико-статистичні економічні побудови стали численними і оформилися у самостійний напрям економічної теорії, що сприяло розширенню і збагаченню уже відомих галузей математичної науки й появі нових. Створення матричної алгебри і матричного числення дало можливість гранично стиснути і спростити математичні записи економетричних побудов. Особливе місце в історії економетрії посідає український учений-економіст Є. Слуцький (1880-1948) - відомий дослідник теорії ймовірності та математичної статистики, його праця "До теорії збалансованості бюджету споживача" (1915) відіграла визначальну роль в історії розвитку економетрії. Лауреат Нобелівської премії Д. Хікс свою працю "Вартість і капітал" (1930) вважає першим систематичним дослідженням тієї теорії, яку відкрив Слуцький. Значний внесок Слуцького й у вивчення впливу випадкових причин на циклічні коливання. Визначальними є його праці й для виріш........


ЛІТЕРАТУРА
1. Бессалов А. В. Эконометрика: [учеб. пособие для вузов]/ А.В. Бессалов. -К.: Кондор, 2007. -196 с.2.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ./ К.Доугерти. -М.: ИНФРА -М., 1997. -402 с.
3. Казарєзов А. Я. Економіко-математичне моделювання: [навчальний посібник] / А. Я. Казарєзов, О. О. Ципліцька. - Миколаїв : Вид-воЧДУ ім. Петра Могили. - 2009. -248 с. 4.
4. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів : [навч. посіб. для вузів] / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. -Суми: Університетська книга, 2006. - 185 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.