Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 97621


Наименование:


Курсовик Дослдження асортименту та життєвого циклу товарв на ПРаТ «Монделс Україна»»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 07.06.2016. Сдан: 2015. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………….…3
Розділ 1. Теоретично методологічні аспекти товарного асортименту та життєвого циклу товару…………………………………………………………..…5
1.1. Характеристика товарного асортименту……………………………...5
1.2. Поняття та основні етапи життєвого циклу товару …………………9
1.3. Маркетингові інструменти,застосовані на різних етапах життєвого циклу товару ……………………………………………………………………….15
Розділ 2. Аналіз товарного асортименту та життєвий цикл товару на ПРаТ «Монделіс Україна»………………………………………………………………..18
2.1. Технічно-економічна характеристика ПРаТ «Монделіс Україна» …...18
2.2. Аналіз товарного асортименту підприємства………………………..…25
2.3. Аналіз життєвого циклу товарів на підприємстві ПРаТ «Монделіс Україна»……………………………………………………………………………..31
Розділ 3. Обґрунтування основних напрямів вдосконалення товарного асортименту та життєвого циклу товарів…………………………………………35
3.1. Заходи щодо вдосконалення управління асортименту в торговому підприємстві ПРаТ «Монделіс Україна»……………………………………….35
3.2. Заходи по розширенню асортименту товару у ПРаТ «Монделіс Україна»………………………………………………………………………..……38
Висновки …………………………………………………….…..…………..39
Список використаної літератури ……………………………….…...………43


ВСТУП
Актуальність теми полягає в тому, що для успішної роботи підприємства необхідно чітко і правильно представляти формування товарного асортименту та життєвого циклу товарів,для отримання підприємством прибутку.
Поняття «життєвий цикл» застосовне як до видів товарів, так і до їх підвидів, модифікаціям і маркам. Різні товари мають різну тривалість життєвого циклу і кожної його стадії: від декількох днів до декількох десятків років. Тривалість життєвого циклу в цілому та його окремих фаз залежить від конкретного ринку. З допомогою засобів маркетингу життєвий цикл товару на цільовому ринку може бути як продовжений, так і скорочений. Завданнями маркетингу є: скорочення фази впровадження товару на ринок, прискорення процесу зростання, продовження фази зрілості, уповільнення фази старіння. Кожному етапу життєвого циклу відповідає своя маркетинговарстратегія.
Розробці стратегій маркетингу присвячено чимало праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. На рубежі 1980-х і 1990-х рр. були опубліковані роботи зарубіжних вчених: Ж. Ламбена, Р. Ассэля, П. Дихсона, Д. Кревенса.
Загальноприйняте визначення товару як продукту праці, виробленого для продажу, не підходить для маркетингової діяльності. З цих позицій більш важливим в товарі є його споживча цінність. Тут товар розглядається як засіб, за допомогою якого можна задовольнити певну потребу.
Філіп Котлер, відомий фахівець в області маркетингу визначає товар наступним чином:
«Товаром є все, що може бути запропоновано на ринку з метою задоволення чиїхось бажань і потреб».
Товарна одиниця - відособлена цілісність, яка характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду та іншими атрибутами. Наприклад, меблі - товар, а набір мяких меблів «Словянка» вартістю 12 тисяч рублів - товарна одиниця.
При трьохрівневому аналізі товару розрізняють: товар за задумом (сутність товару), товар у реальному виконанні (фактичний товар), товар з підкріпленням (доданий товар).
Формування асортименту товарів це багаторазова і складна сфера діяльності фірми, що вимагає прийняття рішень про конкретні особливості товарного асортименту, номенклатури, використанні марочних назв, упаковки та організації сервісного обслуговування.
Метою курсової роботи виявлення на основі аналізу основних етапів життєвого циклу товару та дослідження товарного асортименті
Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:
· Аналіз економічного стану підприємства
· Вивчити поняття < %D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F> життєвого циклу товару та товарного асортименту.
· Провести аналіз основних етапів життєвого циклу товару та товарного асортименту на прикладі компанії ПРаТ «Монделіс Україна».
· Розробити проект рекомендацій маркетингових стратегій для продовження найбільш прибуткових етапів життєвого циклу товару.
Об’єктом дослідження є підприємство ПРаТ «Монделіс Україна».
Предметом дослідження є удосконалення товарного асортименту підприємства ПРаТ «Монделіс Україна».
Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить сторінок, включаючи 3 таблиць, 2 рисунок, список використаної літератури складається з 14 найменувань.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ
1.1. Характеристика товарного асортименту
У процесі розробки стратегії товару виникає потреба в ухваленні рішень щодо формування товарного асортименту та товарної номенклатури. Товарний асортимент - це група товарів, тісно повязаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту або належністю до одного й того самого діапазону цін. Наприклад, компанія Nike виробляє спортивне взуття в асортименті, а компанія Land Rover - позашляховики в асортименті.
Рішення щодо товарного асортименту стосуються сукупності марок певного товарного асортименту. Чітких правил визначення товарного асортименту не існує. Деякі фірми визначають його дуже широко - наприклад, асортимент кухонних приборів, які веде менеджер товарної категорії, інші - вужче - як окремі асортименти холодильників, пральних машин тощо. Іноді розглядають асортимент окремої марки - асортимент безалкогольних напоїв торгової марки, які мають різні смакові якості. В інших випадках асортимент може містити різні марки однієї товарної категорії.
Обсяг і структура асортименту характеризуються показниками: глибини та широти асортименту.
Глибина асортименту - кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту. Наприклад, кількість смакових відтінків напоїв.
Широта асортименту - різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп).Розширення товарного асортименту означає вихід за його межі, зазвичай у суміжні товарні категорії. Наприклад, підприємство з виробництва морозива починає випускати йогурт або напої на базі морозива, таким чином розширюючи асортимент у суміжній з морозивом категорії.
У процесі формування товарного асортименту підприємству слід дотримуватися стратегічного підходу. До основних стратегій товарного асортименту належать: поглиблення асортименту, підтримка марок, скорочення асортименту, звуження асортименту (рис. 1.1).

Рис.1.1 Матриця асортиментних стратегій
Поглиблення асортименту - доповнення товарів тієї самої категорії. Надає споживачам можливості повнішого вибору асортименту, а підприємству - попередити дії конкурентів, які можуть випустити аналогічні модифіковані моделі товару.
Підтримка марок (розширення асортименту) є також стратегією доповнення асортименту. Підприємство розширює асортимент, використовуючи успішну марку для підтримки нових товарів у суміжних товарних категоріях під тією самою марочною назвою. Підтримка марки означає випуск нового товару під наявною марочною назвою. Успішні компанії зясували, що пропозиція нового товару під наявною маркою коштує для них на 40-80% дешевше, ніж випуск його під новою назвою.
Підтримка марок приховує небезпеку знецінювання початкової марки. Стратегія підтримки марки може призвести до розпорошення нагромадженого упродовж багатьох років капіталу марки.
Скорочення асортименту - зменшення його глибини шляхом вилучення альтернативних розмірів, моделей або смакових відтінків асортименту. Скорочення асортименту не менш важливе, ніж його розширення.
Скорочення асортименту може відбуватися:
- коли деякі товари групи не забезпечують необхідний прибуток через невеликий обсяг продажу або «канібалізм» інших товарів асортименту;
- коли на товари, що мають повільний обіг, припадає непропорційно велика частка виробничих і розподільних потужностей;
- коли багато товарів застаріває через наявність удосконалень в асортиментному переліку.
Звуження асортименту - зменшення його широти шляхом скорочення різновидів товарів суміжних товарних категорій. Таке скорочення може бути результатом невдалої спроби під! тримати марку в суміжній товарній категорії.
Успішність підтримки марки визначається певними умовами:
- добре закріплена назва марки;
- логічний звязок нового товару з популярною маркою;
- вдале впровадження нового товару без скорочення кількості споживачів інших товарів в асортиментній групі.
Підприємства та організації можуть пропонувати не одну, а кілька асортиментних груп товарів, які формують товарну номенклатуру.
Товарна номенклатура - сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які компанія пропонує покупцям. Наприклад, товарна номенклатура компанії «Avon» містить чотири основні асортиментні групи товарів - косметику, ювелірні вироби, модний одяг і побутові прилади, до кожної з яких належить кілька товарів (або товарних підгруп). Товарній номенклатурі кожного підприємства властиві чотири важливі характеристики: широта, насиченість, глибина та гармонійність.
Широта товарної номенклатури - кількість асортиментних груп, які випускає компанія.
Насиченість товарної номенклатури - загальна кількість окремих товарів, які становлять номенклатуру.
Глибина товарної номенклатури - кількість варіантів виконання кожної торгової марки (товару) в межах асортиментної групи.
Гармонійність товарної номенклатури - ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп із погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників.
Характеристики товарної номенклатури можуть слугувати базовими орієнтирами для розробки стратегії товару. У підприємства може бути чотири способи розширення діяльності: створення нових асортиментних груп товарів - і внаслідок цього розширення товарної номенклатури; підприємство може розширити вже наявні асортиментні групи, щоб отримати статус субєкта підприємництва з невичерпним асортиментом; підприємство може збільшити кількість варіантів кожного з наявних товарів; підприємство може прагнути більшої (або меншої) гармонійності товарів різних асортиментних груп.

1.2. Поняття та основні етапи життєвого циклу товару
Життя товару на ринку називається життєвим циклом товару (ЖЦТ). Різні товари мають різний життєвий цикл: від декількох днів до десятків років.
Цей цикл складається з етапів, кожен з яких вимагає від підприємства (фірми) відповідної стратегії і тактики ринкової поведінки.
Стратегія ринкової поведінки складається з напрямів і заходів по реалізації цілей товаровиробника по кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (середній тривалості, довгостроковий і перспективний).
Стратегія маркетингу розробляється на основі дослідження ринкової конюнктури, вивчення товарів, покупців, конкурентів і ін.
Наведемо приклади найбільш поширених стратегій ринкової поведінки товаровиробника:
-вихід на ринок з освоєним товаром;
- впровадження товару ринкової новизни на вже освоєний ринок;
-збільшення обємів продажів на певному сегменті ринку;
-розгортання міжнародної кооперації виробництва комплектного устаткування з партнерами з інших країн для забезпечення інтенсивного виходу на ринки цих країн.
Маркетингові стратегії можуть бути орієнтовані на максимум ефекту незалежно від міри риски, мінімум риски без чекання великого ефекту і комбінацію двох попередніх напрямів.
Тактика ринкової поведінки передбачає заходи по реалізації цілей товаровиробників на кожному ринку і по кожному товару в конкретний період часу (короткостроковий) на основі вибраної стратегії і оцінки поточної ринкової ситуації. При цьому завдання підприємства постійно коректуються у міру зміни конюнктурних і інших чинників (до яких відносяться індекс цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне падіння попиту, зменшення інтересу покупців до товару і т. д.).
Наведемо приклади постановки тактичних завдань маркетингу........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. БєлявцевМ. І. Маркетингова товарна політика [Електронний ресурс]. - Режим доступу:// < bitstream/2010/395/1/Artuhov.pdf>
2. Балабанова, Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посібн. для студ. ВНЗ /Л.В.Балабанова, О.А.Бриндіна. - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 336 с.
3. Васильєва Р.Є. Ринок товарів та послуг [Електронний ресурс].- Режим доступу:// < >
4. Герасименко В.В. Товарна політика фірми: Навч.посібник / В.В. Герасименко - М.: Финстантинформ, 2005. - 145 с.
5. Длігач А. О. Маркетингова цінова політика: Світовий досвід, вітчизняна практика: Навч. посібник - К.: ВД «Професіонал», 2006. - 304 с.
6. Дугіна С. І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник - К.: КНЕУ, 2005. - 393 с.
7. Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика: підручник /С.М.Ілляшенко. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2012. - 284 с.
8. Колесніков О.В. Маркетинг: Навч. посібник / О.В. Колесніков - К. : ЦНЛ, 2006. - 144 с.
9. Липсиц І.В. Комерційна діяльність/ І.В. Липсиц - М.: МКС, 2007. - 213 с.
10. Литвиненко Я.В. Сучасна товарна політика: Навч.посіб.-К.:МАУП, 2001-152с.
11. Окландер, М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посібн. /М.А. Окландер, О.П.Чукурна. - К.: ЦУЛ, 2012. - 238 с.
12. Павленко А. Ф. Маркетинг: Монографія. -К.: КНЕУ, 2004. - 332 с.
13. РБК Україна [Електронний ресурс].-Режим доступу :// < ukr/news/economic/kraft-foods-sokrashchaet-svoi-pozitsii-na-ukrainskom-rynke-shokolada-05122012084200>
14. Павленко А. Ф. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А. В. Войчак, В. Я. Кардаш, В. П. Пилипчук - К.: КНЕУ, 2005. - 584 с.
15. Романенко, Л.Ф. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. /Л.Ф. Романенко. - К.: Вид-во Уні-ту «Україна», 2008. - 106 с.
16. Чеботар, С.І. Маркетингова товарна політика: підручник /С.І.Чеботар, С.М.Боняр, Р.І.Буряк. - К.: Преса України, 2007. - 263 с.
17. Удалов Т.Г. Конкурентне право [Електронний ресурс].- Режим доступу: // < hozjajstvennoe-pravo/238-konkurentne-pravo-udalov-tg.html>
18. Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. /Г.О.Холодний. - Х.: вид-во ХНЕУ, 2006. - 324 с.
19. Шканова, О.М. Маркетингова товарна політика: навч. посібн. /О.М.Шканова. - К.: МАУП, 2003. - 159 с.
20. Mondelezinternational Звіт про соціальну відповідальність: [Електронний ресурс].-Режим доступу:// < ~/media/MondelezCorporate/ua/uploads/Doc-files/2014/3/Mondelez_Ukraine_Impact_Report_July_2014>

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.