На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 97881


Наименование:


Курсовик Розроблення стратегй та маркетингових заходв щодо покращення становища ДМП «вано-Франквськтеплокомуненерго» на ринку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Финансы, менеджмент. Добавлен: 14.06.2016. Сдан: 2016. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………..….. 3
Розділ 1. Техніко-економічна характеристика ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» ………….……………………………………………….…. 6
Розділ 2. Процес стратегічного маркетингового планування.…………….... 15
Розділ 3. Аналіз ситуації що склалася, вихідний етап стратегічного планування…………………………………………………………………….....22
3.1 Аналіз цілей ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»…………….…22
3.2 Аналіз господарського портфелю фірми…………………………………...25
3.3 Аналіз ринкових можливостей ДМП «Івано-Франківськтеплокомун-енерго»……………………………………………………………………………27
Розділ 4.Розроблення стратегій та маркетингових заходів щодо покращення становища ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на ринку…...……...29
4.1 Планування маркетингових стратегій ………………………...……………29
4.2 Маркетингове обгрунтування запропонованих заходів …………….……32
4.2.1 Впровадження котлових установок які працюють на
відновлювальних джерелах енергії……………………………………………..32
4.2.2.Рекомендації щодо розробки комунікаційної політики підприємства
та основ використання PR………………………………………………………34
4.3 . Вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства………..……38
Висновки…………………..……………..…………………..…...…………..… 39
Спосок використаної літератури…………………..………………..……..……41


ВСТУП
Актуальність теми. В умовах сьогодення, коли підприємства змушені боротися за своїх покупців, конкуруючи зі світовими лідерами в різноманітних сферах діяльності, питання стратегічного розвитку підприємств набуває особливої актуальності. Адже нові часи потребують створення принципово нових стандартів організації і ведення успішного бізнесу.
Визначення стратегічного напряму розвитку підприємства, яке має широкий асортиментний ряд, ускладнено визначенням напрямів діяльності, які можуть бути найбільш перспективними з позицій прибутковості, перспектив розвитку ринку, зростання вартості активів тощо.
Вихід з існуючого положення вбачається в обгрунтуванні розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому формування економічної стратегії розвитку підприємства та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в сучасних умовах.
Актуальною проблемою будь-якого сучасного підприємства є формування стійких довгострокових конкурентних переваг на ринку і підтримання їх у перспективі за рахунок професійного стратегічного управління підприємством і використання ефективних інструментів як при розробці стратегій, так і при їх реалізації. Стратегія підприємства визначає концепцію досягнення ним успіху, однак вірно обрана стратегія розвитку - це лише частина потенційного успіху.
Не менш важливим є ефективна реалізація розробленої стратегії, якою часто нехтують, вважаючи, що успіх вже повинен бути закладений у вірно обраній стратегії, хоча на практиці це не завжди так. Реалізація стратегії підприємства знаходить своє відображення у його тактиці, розробленій на найближчу перспективу. І якщо питання розробки стратегій дуже добре пророблені, то питанням розробки і реалізації тактики такої уваги в літературі не приділяється.
В сучасних умовах розвитку ринкового середовища та зростаючої мінливості характеру діяльності підприємства виникає необхідність стратегічного підходу до управління зокрема до планування діяльності підприємства.
Стратегія становить генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних, довгострокових цілей та задач.
Вирішенню цієї проблеми призначені роботи зарубіжних і вітчизняних вчених: Г.Армстронга, І. Ансоффа, Л. Балабанової, К.Дзюбіна С.Гаркавенко, В. Герасимчука .В.Кардаша, Ф.Котлера, А.Чендлера-молодшого , М.Портера, К. Редченка, тощо.
Метою курсової роботи є визначення основних напрямів політики маркетингового стратегічного планування на підприємстві та розроблення заходів, які б сприяли його ефективному функціонуванні на ринку.
Відповідно до мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:
- дослідити техніко-економічна характеристика підприємства;
- провести аналіз та класифікувати цілі досліджувального підприємства»
- провести аналіз господарського портфелю фірми;
- здійснити аналіз ринкових можливостей підприємства;
- розробити стратегії та маркетингові заходи щодо покращення становища ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на ринку;
- визначення доцільності впровадження запропонованих заходів і їх впливу на діяльність підприємства.
Об’єктом дослідження є процес розроблення стратегічного маркетингу підприємства.
Предметом дослідження є шляхи вдосконалення стратегічного маркетингового планування підприємства.
Методами дослідження у курсовій роботі є кабінетні і польові. Основними методами кабінетних досліджень, які застосовані в роботі, є традиційний аналіз ( аналіз діяльності підприємства, конкурентів, ринків), сase-study (глибинне вивчення ситуації, що склалася), контент-аналіз ( аналіз інформаційних матеріалів, економіко-математичні методи, метод аналогій (співставлення діяльності підприємства з аналогічним підприємством на даному ринку).
Основними методами польових досліджень, які використані в роботі, є спостереження і опитування.
Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 43 сторінки, включаючи 5 таблиць, 11 рисунків, список використаної літератури складається з 16 найменувань.


РОЗДІЛ 1.ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ДМП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Державне міське підприємство «Івано-Франківськтеплокомуненерго” - це найбільша організація комунальної форми власності, яка забезпечує (в тому числі виробляє, транспортує та реалізовує) централізованою тепловою енергією місто Івано-Франківськ з його 237 - тисячним населенням. Теплопостачання міста здійснюється від районних та квартальних опалювальних котелень з водогрійними котлами. Дві котельні працюють на відходах деревообробки (тверде біопаливо). Підприємство виробляє теплову енергію для потреб центрального теплопостачання та підігріву води, а також виробляє пару. Юридична адреса організації - м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 59.
Системою централізованого теплопостачання охоплено 75% житлового фонду (переважно житловий фонд - багатоповерхівки 5-9 поверхів 70-2000-х років забудови ХХ століття), 80 % установ та організацій діяльність яких фінансується з міського, обласного та державного бюджетів та 30% госпрозрахункових юридичних організацій м. Івано-Франківська.
Станом на 01. 12. 2015р підприємство має укладено 300 договорів на забезпечення тепловою енергією 1037 обєкти м. Івано-Франківська у тому числі по опаленню - 1037 обєктів та 486 - по гарячій воді.
Станом на 1 грудня 2015 року централізоване теплопостачання здійснювалось до 596 житлових будинків (об’єктів житла) з них 379 отримують централізоване гаряче водопостачання. Кількість квартир, які отримують теплопостачання, з врахуванням відключених за останні роки від системи централізованого теплопостачання, станом на 01. 12. 2015р. становить 31 855 квартири, а їх опалювальна площа - 1 306 945 м2. З них гарячу воду споживають 33 тис квартир. Квартирні лічильники встановлені у 28 975 квартирах.
Кількість мешканців, які користуються послугами центрального опалення - 70 941 людина, гарячою водою - 50 688 ч.
Найбільше послуг у структурі реалізації реалізується населенню 72% та юридичним особам, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів 22%.
Для кращого розуміння структури реалізації продукції підприємства оформлено рис.1.1.

Рис. 1.1 Розподіл споживачів теплової енергії по категоріях що реалізована ДМП «ІФТКЕ» за підсумками 2015р

Проаналізуємо основні складові асортименту ДМП «ІФТКЕ»:
Теплова енергія для опалення приміщень установ і організацій та квартир мешканців м. Івано-Франківська складає у структурі близько 90%, рис.1.2.

Рис. 1.2. Структура продукції ДМП «ІФТКЕ» у 2015р.

По структурі послуг, теплова енергія для опалення реалізовується усім споживачам (тобто: населення, організації, що фінансуються з бюджуту та юридичні госпрозрахункові організації), гаряча вода - реплізовується в основному населенню та бюджетним організаціям, пара - виключно бюджетним організаціям (лікарням).
Щодо реалізації продукції підприємства то реалізація має спадну динаміку, рис 1.3.

Рис.1.3 Реалізація теплової енергії споживачам ДМП «ІФТКЕ», Гкал

Аналізуючи динаміку реалізації за останні три роки бачимо спадну динаміку реалізації. Спад виробництва за 2015р становить 21% у порівнянні з 2013р. Така ситуація є наслідком наступних факторів:
- збільшенням фактичної температури навколишнього середовища у 2015р. у порівнянні з 2014 та 2013рр;
- запровадження споживачами заходів з енергозбереження, і як наслідок зменшення потреби в споживанні.
Таблиця 1.1
Динаміка реалізації ДМП «ІФТКЕ» у структурі за 2014-2015рр.

Найменування продукції Вироблено в натуральному виразі (Гкал) Відхилення
2014 2015 Абсолютне +/- Відносне %
Теплова енергія для опалення 213223,12 204072,66 -9150,46 4,3
Теплова енергія для постачання гарячої води 11826,10 9390,31 -2435,79 20,6
пара 1240,34 889,53 -350,81 28,3
РАЗОМ 226289,56 214352,50 -11937,16 5,3
Реалізація теплової енергії для опалення у 2015р. зменшилася на 4,3% у порівнянні з 2014р. Реалізація гарячої води зменшилася з 11 826 Гкал у 2014 до 9390 Гкал у 2015р. Що є наслідком відсутності гарячої води у квартиронаймачів у літній період. Відповідно зменшилася і реалізація пари. За підсумками року по усій реалізаційній структурі зменшення у 2015р становить 11,9 тис. Гкал., що становить 5,3%.
Динаміка реалізації теплової енергії у грошовому виразі представлено на табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Динаміка виробництва ДМП «ІФТКЕ» за 2014-2015рр.

Найменування продукції Вироблено в вартісному виразі (тис. грн) Структура асортименту Відхилення (%)
2014 2015 2014 2015
Теплова енергія для опалення 106478 153429,5 93,48 94,86 1,38
Теплова енергія для постачання гарячої води 5905,7 7059,4 5,18 4,36 0,82
пара 1519,4 1247,1 1,34 0,78 0,56
РАЗОМ 113903,1 161736,0 -- --

У таблиці 2 представлено динаміка реалізації продукції у вартісному вирізі. Доходи ДМП «ІФТКЕ» у 2015р зросли до 161,7 млн. грн у порівнянні з 113,9 млн. грн. - 2014р. Зростання спричинене зростанням тарифів на теплову енергію для категорії споживачів «населення», завдяки чому збільшилася реалізація на 46,95 млн. грн.у 2015р. По структурі реалізації значних змін не спостерігається, якщо не враховувати зменшення у двічі реалізації пари, але так як ця послуга у структурі реалізації підприємства складає тільки 1-1,5% - така зміна суттєво не впливає на фінансову діяльність досліджувального підприємства.
На даний час тариф на послуги які виробляє ДМП «ІФТКЕ» встановлюється Національною комісією регулювання енергетики та комунальних послуг. Підприємство використовує у розрахунках із споживачами двоставкові тарифи на теплову енергію та одно ставкові на гарячу воду. Це забезпечує рівномірне відшкодування постійних витрат підприємства упродовж року, наявність фінансових ресурсів на підприємстві під час між опалювального сезону та розподіл фінансового навантаження для споживачів при сплаті за комунальні послуги у співвідношення 70% - зимовий період - 30% - літній.
Динаміка ц........


СПОСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. - Суми:, 2008. - 404 с.
2. Вальхсхьофер Ю. Інвестиційні проекти на комунальному рівні: конспект лекцій / Упоряд. Л.В. Поляк; Редкол.: Л.В. Поляк (голова) та ін.; Чернів. регіон. центр підвищ. кваліфікації держ. службовців і кер. держ. підприємств, установ і орг., Фонд Г. Зайделя (ФРН). - Чернівці: Прут, 2015. - 111 с.: іл., табл.
3. Вачевський М. В.. Вачевський О. М., Скотний В. Г., Стасишин Б. О. , Кльоба Л, Мищатина Г. Л. Маркетингу: Основи теорії і практики/ За ред.. канд.. ЕК. Наук доцента М. В. вачевського. - Львів: каменяр, 1999 - 223с
4. Гавкаренко С С. Маркетинг. Підручник . - Київ: Лібра, 2004. - 712с.
5. Глух М.В. Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. - 2013. - № 4 (22). - С. 169-174.
6. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства / М.М. Забаштанський // Актуал. пробл. економіки. - 2015. - N 6. - С. 25-29.
7. Ефективні механізми фінансового менеджменту підприємств комунального господарства: монографія / В.М. Андрієнко, С.М. Мічківський, Н.М. Лисак, В.В. Паламарчук; Донец. нац. ун-т. - Донецьк: Юго-Восток, 2014. - 128 с.
8. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2006.- 496 c.
9. Мельникова М. Розвиток комунальної інфраструктури господарського комплексу міста // Аспекти самоврядування. - 2005. - № 5 (31). - Режим доступу до журн.: aspekts/118
10. Осипенко І.Н., Дорофієнко В.В.. Менеджмент у житлово-комунальному господарстві. Навчальний посібник. - Київ: Либідь, 2009.- 352 с.
11. Олійник Н. Сучасний стан житлово-комунального господарства та заходи щодо його реформування // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. - К., 2014. - Т. 2 - С. 204-208.
12. Онищук Г. Економіка житлово-комунального господарства: нові підходи у формуванні цінової і тарифної політики // Економіка України. - 2016. - № 1. - С. 22-28.
13. Стратегічний напрямок розвитку підприємства «ДМП «ІФТКЕ» на 2010-2015 рр
14. Тарасенко Н.В., Волохата К.О. Економічний аналіз: Підручник. - Львів: ЛБК, 2007.
15. Тарасенко Н.В., Смовженко Т.С. Методи економічного аналізу фінансової діяльності підприємства. - К.: УкрНТІ, 2004
16. Інтернет-сторінка ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго». Режим доступу www.tke.if.ua < >
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.