На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98092


Наименование:


Курсовик Сутнсть та класифкаця активних операцй сучасного банку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.06.2016. Сдан: 2015. Страниц: 48. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

Вступ 3
1. Поняття активних операцій банку та їх роль у банківській діяльності 5
2. Класифікація активних операцій банку 10
3. Нормативно-правова база проведення активних операцій банків в Україні 20
4. Динаміка активних операцій банків України 31
5. Зарубіжний досвід проведення активних операцій банку 37
Висновки 43
Список використаної літератури 45


Вступ

Прийнятий 20 березня 1991 р. Закон України “Про банки і банківську діяльність” визначив і закріпив порядок утворення й основні принципи діяльності банків на Україні відповідно до Декларації про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність Української РСР». Банківська система України є дворівневою і складається з Національного банку України і комерційних банків різних видів і форм власності [1, с. 4].
Відповідно до Закону України, банки - це установи, функцією яких є кредитування субєктів господарської діяльності, а також громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення й інших кредитних ресурсів, виконання ними касово-розрахункового обслуговування народного господарства, валютних і інших операцій, передбачених Законом України « Про банки і банківську діяльність» [3, с. 3].
Банки є юридичними особами й економічно - самостійні. Вони проводять власну фінансову політику стосовно кожного конкретного клієнта, кінцевим результатом якої є одержання прибутку, як основної мети в умовах ринкових відносин. Вони враховують перспективи розвитку даного позичальника і диференціюють режим фінансування в залежності від його кредитоспроможності. Економічна і правова відповідальність за роботу банку з клієнтами цілком лежить на засновниках банку, а не на державі, як було раніш.
Банки не відповідають по зобовязаннях держави і, навпаки, крім випадків, коли сторони беруть на себе таку відповідальність. Витрати комерційних банків по обслуговуванню державного боргу, заборгованості по різниці в цінах, наданню пільгових державних кредитів здійснюється за рахунок держави.
Метою даної курсової роботи - є визначення видив активних операції комерційних банків України, їх сутність , види активних операцій та досвід зарубіжних банків щодо проведення активних операцій.
Предметом дослідження є активні операції як джерело доходів комерційних банків.
Об єктом дослідження є організаційно-правовий механізм проведення активних операцій банків.

1. Поняття активних операцій банку та їх роль у банківській діяльності

У міжнародній банківській практиці якість активів поряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою залежить від ступеня надійності розміщення банком коштів в активні операції.
Активні операції банків - це фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій банку належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, факторингові операції, операції з векселями, надання банківської гарантії та інші банківські операції [8, с. 35].
Активні банківські операції є різнорідними за своїм еко­номічним змістом, доходністю, якістю. При цьому основ­ні види розміщення є високодохідними, але передбачають високі ризики. Частину активів банку на безальтернативній основі вкладається в обовязкове резервування, на ко­респондентські рахунки банку, що дозволяє йому стабільно працювати, хоча й не приносить доходу.
Банківські ресурси розміщують у кредити (клієнтам та іншим банкам), інвестують у цінні папери (в основний капітал та в операції на фондовому ринку), а також в інші операції комерційного банку (лізингові, факторингові, іпотечні, трастові тощо). Тобто до активних операцій належать угоди, які забезпечують клієнту можливість отримати необхідні йому кошти.
Слід зауважити, що поділ операцій на активні та пасив­ні пояснюється особливостями їхнього правового режиму. Зокрема, на відміну від відносин з відкриття й обслуговування рахунку (у яких банк не має права відмовити клієнту, який звернувся до нього, якщо надані документи відповідають встановленим вимогам), в активних операціях банк має право обирати клієнта за власним бажанням. У цьому виявляється принцип свободи договору. Банк не можна примусити укласти договір у судовому порядку. Навпаки, згідно з п. 1 ст. 1056 ЦК України банк має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту частково або в повному обсязі в разі порушення процедури визнання позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит не буде повернуто своєчасно [1, с. 5].
Таблиця 1. Активні й пасивні операції комерційного банку
Активні операції Пасивні операції
1 2
Грошові кошти акумулювання коштів на кореспондентському рахунку в НБУ, акумулювання коштів у касі, розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках (рахунки НОСТРО), розміщення коштів у депозити в інших банках формування статутного капіталу, формування резервного фонду, формування страхових фондів, формування фондів економічного стимулювання, формування інших фондів спеціального призначення, формування і розподіл прибутку Власні ресурси
Кредитний портфель надання кредитів юридичним особам у національній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані), надання кредитів у національній валюті фізичним особам (у тому числі прострочені та пролонговані), надання міжбанківських кредитів у раціональній та іноземній валюті (у тому числі прострочені та пролонговані) мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на рахунки до запитання (поточні, бюджетні), мобілізація коштів банків-кореспондентів на кореспондентські рахунки, відкриті в даному банку (рахунки ЛОРО), мобілізація коштів вкладників (юридичних та фізичних осіб) на строкові депозитні рахунки, мобілізація коштів інших банків на строкові депозитні рахунки Залучені ресурси
Цінні папери на продаж Вкладення в державні та корпоративні цінні папери на продаж отримання кредитів від інших комерційних банків, отримання кредитів у НБУ, емісія та розміщення власних боргових цінних паперів банку Позичені ресурси
Інвестиційний портфель вкладення в державні та корпоративні цінні папери на інвестиції, вкладення в статутні фонди підприємств та організацій
Майно та нематеріальні активи Вкладення в основні засоби, вкладення в товарно-матеріальні цінності вкладення в нематеріальні активи
Пояснюється такий підхід тим, що активні операції виступають власне підприємницькою діяльністю банку, запозичені ним кошти вкладаються за власним розсудом з метою отримання прибутків і водночас мінімалізацією ризиків неповернення вкладених коштів. Саме вони мають виступати основним джерелом доходів банку.
Останніми роками спостерігається активне нарощування обсягу активних операцій у діяльності комерційних банків України. Зокрема, протягом 2010 - 2015 р. частка кредитів фізичним особам зросла до 14,4% (на 01 січня 2010 р. - 8,5%), у той же час частка кредитів юридичним особам зменшилася до 76,2% (на 01 січня 2010 р. - 79,6%). Лідерами у справі кредитування фізичних осіб виступають ПриватБанк та банк «Аваль». Крім того, серед середніх банків є своєрідний рекордсмен у справі кредитування фізичних осіб - банк «Аркада». Із 157 млн грн. кредитного портфеля цього банку 140 млн грн. складають кредити фізичним особам. Він функціонує переважно при Київміськбуді і кредитує придбання та будівництво житла.
Слід зауважити, що за останні два роки однією з найпоширеніших банківських операцій стало кредитування під придбання або будівництво житла фізичних осіб. Водночас така активізація кредитування громадян мала й негативний бік: наприкінці 2010 р. банки стикнулися із неповерненням коштів та шахрайством. Крім того, зростання споживчого кредитування привело до зниження темпів приросту вкладів фізичних осіб, оскільки населення, впевнене у рівні майбутніх доходів, активно використовувало депозитні збереження як первинні внески за кредитами [11, с. 23].
У сегменті кредитування юридичних осіб також вирізняються банки «Аваль», ПриватБанк і Промінвестбанк, портфель яких складає 5,7-5,9 млрд грн. Протягом 2010 р. змінилася й валютна структура кредитування. До вересня відбувалося активне нарощування обсягу гривневих кредитів. Однак починаючи з жовтня 2010 р. їхня вагома вага скоротилася і повернулася до рівня початку року. У строковій структурі кредитного портфелю відбулося істотне збільшення довгострокових кредитів - з 30% на початку року до 44% в листопаді. Це також свідчить про загальну тенденцію «продовження» активів банків.
Поступово набувають розповсюдження й операції банків з постімпортного фінансування, які є достатньо вигідними порівняно з класичним кредитуванням. Портфелі постімпортного фінансування здебільшого формуються в регіонах України і мають значні перспективи.

2. Класифікація активних операцій банку

2.1. Економічна сутність активних операцій.

За класифікацією активних операцій, як і за структурою активів склалися різні точки зору.
На думку Букатов В.І., Львова Ю.І. основними активними операціями < %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> є [19, с. 48]:
· кредитні < %D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82> операції, в результаті яких формується кредитний портфель банку < %D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83>;
· інвестиційні < %D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97> операції, створюють основу для формування інвестиційного портфеля;
· касові і розрахункові < %D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8> операції, що є одним з основних видів послуг, що надаються банком своїм клієнтам;
· інші активні операції, повязані із створенням відповідної < %D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C> інфраструктури, що забезпечує успішне виконання всіх банківських операцій.
Лаврушин вважає, що найбільш поширеними активними операціями банків є [22, с. 129]:
· позичкові операції, як правило, приносять банкам основну частину їхніх доходів. У макроекономічному масштабі значення цих операцій полягає в тому, що за допомогою них банки перетворюють тимчасово непрацюючі грошові фонди до чинних, стимулюючи процеси виробництва, обігу та споживання;
· інвестиційні операції < %D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97>, в процесі < %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81> їх вчинення банк < %D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA> виступає в якості інвестора, вкладаючи ресурси в цінні папери < %D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8> або набуваючи права за спільної господарської діяльності;
· депозитні операції, призначення активних депозитних операцій банків полягає у створенні поточних і тривалих резервів платіжних коштів на рахунках у Центральному банку (кореспондентський рахунок і резервний рахунок) та інших комерційних банках;
· інші активні операції, різноманітні за формою, приносять банкам за кордоном значний дохід. У російській практиці коло їх поки обмежений. До числа інших активних операцій належать: операції < %D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> з іноземною валютою і дорогоцінними металами, трастові, агентські, товарні та ін
Такі автори як Поляков В.П., Московкина Л.А. поділяють активні операції на банківські інвестиції < %D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97>, надання позик, облік (купівля) комерційних векселів < %D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96> і фондові операціі.
Антонов П.Г., Пессель М. виділяє такі ж операції як і Букатов В.І. і Львів < %D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2> Ю.І., тобто: касові, кредитні < %D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82>, інвестиційні < %D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97> та інші операціі.
Що стосується мене, то я дотримуюся думки Букатов В.І., Львова Ю.І., Полякова В.П. і Московкин Л.А., які включають в активні операції: касові, кредитні < %D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82>,інвестиційні < %D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97> та інші операції, так як ці операції є найбільш поширеними видами активних операцій банків.
Таблиця 2. Класифікація кредитів
Критерії класифікації Види кредитів
1.Джерела залучення Внутрішні (в межах своєї країни) Зовнішні (міжнародні)
2.Статус кредитора Офіціальний Неофіціальний(включаючи позички клієнтів та фізичних осіб) Змішані Міжнародні організації (МВФ, МБРР, ЄБРР та інші)
3. Форма надання Готівково-грошова Переоформлення: - реструктурізація; -Надання нового кредита.
4. Валюта залучення В валюті країни-кредитора В валюті країни-позичальника В валюті третьої країни В ЕКЮ та СДР Мультивалютні
5. Форма організації Двосторонні Багатосторонні: -синдиціровані; -консорціальні.
6. Ступень забезпеченості повернення Незабезпечені (міжбанковські) Забезпечені: -матеріально забезиечені, зокрема ломбардні та іпотечні; -бланкові (забезпечені банківським векселем).
7. Техніка надання Ондією сумою Відкрита кредитна лінія Stand-by револьверний Контокорентні Овердрафтні
8. Строки користування Короткострокові Середньострокові Довгострокові, зокрема інвестиційні
9. Напрямок вкладення коштів На поточні потреби (формування обігового капіталу) Інвестиційні
10. Економічне призначення Пов’язані: - платіжні (під оплату платіжних документів, придбання цінних паперів,авансовані платежі,постфінансування); - під формування товарно-матеріальних запасів, зокрема сізонних; - під фінансування виробничих витрат; - розрахункові (облік векселів); - під фінансування інвестиційних витрат (збільшення фондів); - споживчі; Проміжні ( під лізінг) Непов’язані (без визначення об’єкта кредитування в кредитному договорі)
11. Ступень концентрації об’єкта кредитування Під однарозову потребу Під сукупність потреб (ситсематичний кредит на придбання товарів, придбання та переробку виробничих матеріалів) Під загальну потребу ( систематичний кредит на загальну потребу клієнта в коштах без її розшифрування)
12. Вид процентної ставки З фіксованою ставкою З плаваючою ставкою Зі смішаною ставкою
13. Форма погашення Погашення однією сумою Погашення через рівні проміжки часу рівними частками Погашення нерівнимим частками
14. Юридична підпорядкованість кредитних операцій Підпорядкування законадавству країни-кредитора Підпорядкування законодавству країни-позичальника Підпорядкування законодавству третьої країни

2.2. Характеристика основних видів активних операцій.
Кредитні операції < %D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97>. Банківській кредит - це економічні відносини < %D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8>, в процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення < %D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D........

Список використаної літератури


1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” №872-XII від 20 березня 1991 року, зі змінами та доповненнями
2. Закон України “Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi” №185/94-ВР вiд 23.09.94 р.
3. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” №1201-ХІІ від 18 червня 1991 р.
4. Закон України “Про заставу” №2654-ХІІ від 02 жовтня 1992 р.
5. Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання i валютного контролю” №15-93 вiд 19.02.93 р.
6. Інструкції про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюти, затверджена Постановою Правління НБУ №527 від 18.12.98 р.
7. Iнструкцiя про порядок здiйснення розрахункiв у iноземнiй валютi за експортно-iмпортними операцiями на умовах вiдстрочки платежiв чи поставок. Затверджено наказом НБУ №85 вiд 14.06.94 р.
8. Постанова КМУ i НБУ “Про типовi платiжнi умови зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) i типовi форми захисних застережень до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi передбачають розрахунки в iноземнiй валютi” №444 вiд 21.06.95 р.
9. Постанова НБУ “Про організацію розрахунків по банківських платіжних картках” від 23.03.99 р. №135
10. Положення про порядок застосування ст.16 Декрету КМУ №15-93 вiд 19.02.93 р. “Про систему валютного регулювання i валютного контролю”. Затверджено постановою правлiння НБУ №212 вiд 04.07.97 р., у редакцiї постанови правлiння НБУ №280 вiд 20.07.98 р.
11. Положення про порядок реєстрацiї одержання резидентами кредитiв в iноземнiй валютi вiд iноземних кредиторiв. Затверджено постановою правлiння НБУ №144 вiд 07.05.97 р.
12. Положення з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi. Затверджено наказом Мiнфiну України №29 вiд 14.02.96 р.
13. Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246 (з врахування змін від 29.04.96 р. № 361)
14. Положення НБУ “Про порядок формування і використання коштів резерву на можливі втрати по кредитах комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 31.01.96 р. № 20
15. Правила використання готiвкової iноземної валюти на територiї України. Затверджено постановою правлiння НБУ №119 вiд 26.03.98 р.
16. Асалієв А., Іванова Н. Практичний посібник про банківську діяльність. - М: Економіка та фінанси, 1995. - 626 с.
17. Ачнасов А.І. Активні операції комерційних банків. - М.: АО “Консалтбанкир”, 1994. - 80 с.
18. Банківські операції. / За ред. А.М. Мороз, М.І. Савлук. - К. КНЕУ, 2002. - 476 с.
17. Банківська справа. / За ред. О.И. Лаврушина. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 667 с.
18. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності. // Вісник НБУ. - 2003. - №3. - с.31-33.
19. Владичин У.В. Роль кредитування в економічному зростанні України. // Фінанси України. - 2004. - №1. - с.96-103
20. Внукова Н.М. Факторинг: Проблеми та шляхи розвитку в Україні.// Банківська справа. -1998. -№ 3. - с.36-39
21. Вожхов А.П. Формування ресурсів комерційних банків. // Фінанси України. - 2003. - №1. - с. 116-128
22. Гуцал І.Р., Дзюблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку. // Фінанси України. - 2002. - №5. - с. 129
23. Зозуля Т.О. Визначення якості активів комерційних банків. // Фінанси України. - 1998. - №7. - с.107-111
24. Калина А.В. Ринок цінних паперів. - К.: МАУП, 1997. - 216 с.
25. Клименко Т. Кредитна діяльність банків України.// Економіка України.-2000.- №3. - с. 34-39
26. Кредити. Інвестиції. / За ред. А.Г. Кулаков. - М.: Приор, 1995. - 144 с.
27. Кротюк В., Кіреєв О., Корчева Г. Фінансовий стан банків України у першому півріччі 2002 року та шляхи підвищення їх ефективної діяльності.// Вісник НБУ.-2002.- №10. с. 3, 9
28. Литвин Н. Методика комплексного аналізу валютних операцій комерційного банку.// Вісник НБУ. - 2002. - №8. - с.29-33
29. Лобанова А.Л. Аналіз активних операцій комерційних банків. // Фінанси України. - 2002. - №6. - с. 99
30. Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківськіх послуг.// Фінанси України. -2003. - №3. - с.133 - 139
31. Основи банківської справи. / За ред. А.М. Мороз. - К.: Лібра, 1994. - 330с.
32. Олексієнко М.Д. Банківські гарантії та поручительства. // Фінанси України. - 2000. - №7. - с. 112
33. Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними. // Фінанси України. - 2003. -№11. -с.105-111
34. Понаморенко О. В. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України.// Фінансовий консультант.-2000.-№1-2. с. 67-69
35. Потійко Ю.А. Розподіл банківських активів в Україні. // Фінанси України. -2002. - №6. - с.87-93
36. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ. - 2001. - №2. - с.39-43
37. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків.// Фінанси України. - 2003. - №4. - с.97-101
38. Пшик Б.І. Модель управління активами і пасивами банку. // Фінанси України. -2003. - №5. - с.115-121
39. Семениченко Ю.К. Проблеми оцінки прибутковості основних операцій банків України. // Фінанси України. -2000. - №10. - с.111-117
40. Стрельников М. Банківське кредитування підприємства, відображення кредитних операцій в бухгалтерському та податковому обліку. // Бухгалтерський облік та аудит. - 2002. - №6. - с.56-63
41. Туник Г.М. Регулювання кредитної діяльності банку.// Фінанси України.-2002.-№4.-с. 122-125
42. Цигалов С.А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів. // Фінанси України. - 2000. - №6. - с. 122
43. Шпачук В. Найпоширеніші проблеми в банківський діяльності та першочергові заходи їх вирішення. // Вісник НБУ.-2002.-№10.-с.45


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.