На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98111


Наименование:


Курсовик Аналз закупвельної роботи пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.06.2016. Сдан: 2016. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП


По своїй економічній природі закупівлі являють собою оптовий або дрібнооптовий товарообіг, здійснюваний субєктами торговельної діяльності з метою наступного перепродажу закуплених товарів.
Правильно організовані оптові закупівлі дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент для постачання населення або роздрібної торгової мережі, здійснювати вплив на виробників товарів відповідно до вимог купівельного попиту, забезпечувати потреби виробничих підприємств через закупівлю сировини і матеріалів.
Будь-яка комерційна діяльність не мислить себе без аналізу. Саме цей процес дає можливість визначити основні прорахунки комерційного працівника, встановити резерви фірми і з’ясувати перспективи на майбутнє. Тому аналіз закупівельної діяльності на торговому чи виробничому підприємстві - важлива та актуальна робота по вирішенню поточних та стратегічних питань, особливо в умовах економічної кризи.
Для написання курсової роботи доцільно встановити мету. Мета:
- оволодіти теоретичними знаннями щодо здійснення аналізу на торговому і виробничому підприємстві;
- набути практичних навичок по розрахунку резервів щодо закупівель.
Мета курсової роботи розкривається наступними задачами:
- дослідити методику аналізу закупівельної роботи;
- визначити ефективні види аналізу;
- встановити перелік показників, які доцільні для аналізу закупівельної діяльності;
- з’ясувати, як відбувається аналітична робота на торговому і виробничому підприємстві;
- навести висновки щодо покращення стану закупівельної роботи на торговому чи виробничому підприємстві;
- продемонструвати шляхи покращення закупівельної роботи.
Теоретично-методологічна база по написанню курсової роботи:
- підручники;
- навчальні посібники;
- зарубіжні та вітчизняні статті друкованих видань;
- інтернет-джерела.
Прослідковується звязок теми роботи з такими дисциплінами:
- «Статистика»;
- «Підприємницька діяльність»;
- «Маркетинг»;
- «Фінансовий облік»;
- «Економічний аналіз».
Отже, від того наскільки вдало комерсант здійснить аналіз закупівельної роботи залежатиме успіх компанії, повязаний з формуванням товарних запасів.


РОЗДІЛ 1. Особливості закупівельної роботи та методика проведення її аналізу

1.1. Закупівельна робота на торговому та виробничому підприємстві


Закупівлі товарів є основою комерційної діяльності оптових торгових та виробничих підприємств. Їхня мета полягає в забезпеченні планомірного і безперебійного забезпечення товарами роздрібної мережі. Операції оптових закупівель товарів властиві не тільки оптовим підприємствам. Закупівельну діяльність здійснюють і роздрібні підприємства.
Оптові закупівлі - це придбання товарів великими партіями з метою їх дальшого перепродажу або використання в процесі виробництва. Прийняття комерційного рішення щодо оптових закупівель товарів констатує наявність ринкової потреби в певних товарах, передбачає відбір конкретних товарів і їх постачальників з числа наявних на ринку і забезпечує реальне просування товарів зі сфери виробництва до сфери обігу [19].
Для виробників товарів та послуг оптові закупівлі є гарантією забезпечення безперервності виробництва та створення якісного продукту. Для підприємств торгівлі вони є гарантією своєчасного надходження товарів для досягнення власної мети, а для всіх учасників товаропросування - гарантією виживання в умовах ринкової конкуренції.
Організація оптових закупівель - це комплекс взаємозвязаних управлінських і комерційних рішень та торгових операцій, виконанням яких забезпечується виявлення і вивчення попиту споживачів відповідно до потреб суспільства, надання й узгодження з постачальниками замовлень на виробництво і постачання товарів, укладання договорів постачання з метою визначення порядку і механізму виконання замовлень та контроль за надходженням товарів і додержанням сторонами умов договору.
В організації оптових закупівель виокремлюють шість етапів (рис. 1.2).
Вихідним етапом оптових закупівель є вивчення попиту споживачів. На даному етапі підприємства здійснюють діагностику ринку з метою уточнення своєї маркетингової стратегії та інформаційного забезпечення закупівельної діяльності. Вивчення ринку товарів передбачає систематичний збір, обробку, аналіз і оцінку інформації про розвиток потреб, попиту і товарної пропозиції, можливості конкурентів тощо.
На другому етапі розробляється оперативний план оптових закупівель (дивись додаток А) з урахуванням виявленої потреби в асортименті, кількості і якості товарів.
В умовах наявності на ринку значної кількості постачальників важливе значення має третій етап - обґрунтування вибору конкретного, найбільш придатного постачальника. Раціонально закупити товари - значить придбати їх у необхідній кількості, потрібної якості, у необхідний час, у надійного постачальника і за прийнятною ціною.
При обґрунтуванні вибору конкретних постачальників велике значення має інформація про стан портфеля замовлень постачальника (див. додаток Б). Портфель замовлень, наявний в окремої фірми, визначається вартістю всіх замовлень на визначений час. Інформація про зниження портфеля замовлень у постачальника може бути використана покупцем для одержання пільгових умов постачання, розрахунків і одержання додаткових знижок.

Рис. 1.2. Етапи організації оптових закупівель
Прийняття рішення щодо закупівлі і постачання товарів приймається на четвертому етапі. Даний етап включає розробку проектів текстів договорів з постачальниками, укладення договорів і контрактів з ними, розробку специфікацій до договорів, підготовку та подання постачальникам рознарядок на відвантаження товарів. При розробці проектів текстів договорів і їх укладанні виходять з того, що оптові закупівлі товарів мають забезпечувати нормальні умови для регулювання товаропостачання роздрібної торговельної мережі в оптимальному для неї режимі.
Важливе значення в організації оптових закупівель відіграє пятий етап - налагодження оперативного контролю за виконанням укладених договорів, який передбачає одержання товарів, їх приймання та оплату, організацію складської переробки товарів. Особливу увагу при цьому звертають на виконання постачальниками своїх зобовязань за договорами в повному обсязі, застосування заходів впливу до недбайливих постачальників.
Економічна ефективність оптових закупівель установлюється на шостому етапі і служить підставою для вдосконалення організації закупівель товарів у майбутньому. Вона визначається зіставленням доходів від реалізації товарів і витрат обігу. Детальний аналіз витрат обігу, повязаних із закупівлями товарів, дозволяє підвищити рівень прибутковості торговельної діяльності.
Отже, оптові закупівлі опосередковують, з одного боку, вплив торгівлі на виробництво щодо визначення його обсягів, удосконалення асортименту і підвищення якості товарів, а з другого - вплив на роздрібну торгівлю щодо формування нею торгового асортименту, розширення реалізації, поліпшення організації торговельного обслуговування і, нарешті, на підвищення рівня задоволення матеріальних і культурних потреб населення.


1.2. Організація аналізу закупівельної діяльності. Методика закупівель

Організація аналізу закупівельної діяльності підприємства як складової системи на науковій основі вимагає глибокого опрацювання проблем управління, постійного узагальнення досвіду, а також ретельного критичного вивчення досягнень в цій області знань.
В даний час в теоріїаналізузакупівельноїдіяльностіпідприємствавідбуваєтьсяактивнийпошукновихметодів, здатнихвирішитисучасніпроблеми практичного керівництвапроцесамизакупівель.
В теоріїуправліннязакупівлямиспостерігаютьсяеволюційніперетворення, щобазуються на застосуванні системного підходу. Акцент робиться не на підвищенняефективностіуправлінняокремимипідсистемами, а на поліпшеннявзаємодії, на інтеграціювсіхвидівдіяльності, необхідних для досягнення мети на торговому чи виробничому підприємстві.
Аналіз закупівельної діяльності підприємства здійснюється за функціями, притаманними традиційній теорії управління. Мета аналізу закупівельної діяльності на підприємстві - своєчасне забезпечення фірми товарними ресурсами в необхідному обсязі і з мінімальними витратами.
Вимога мінімізації витрат в традиційній теорії управління торговою фірмою є вихідною умовою виникнення суперечливої поведінки витрат як всередині окремо взятої підсистеми, так і за її межами [24].
Організація господарських звязків торговельного підприємства з постачальниками товарів повинна:
1. Забезпечувати повноту і стійкість асортименту та задоволення попиту населення.
2. Орієнтуватись на планові показники.
3. При заключенні договорів враховувати основні принципи товаропостачання: планомірність, ритмічність, оперативність, економічність, централізацію і технологічність.
Ритмічність постачання полягає в доставці товарів через відносно рівні проміжки часу або рівними партіями, що сприяє нормальній торгівлі при мінімальних товарних запасах і прискоренню оборотності. Показником служить коефіцієнтритмічності, якийрозраховується як відношенняфактичної поставки товарів за якийсьпевнийперіод до планової.
Вирішуютьсянаступнізавдання:
1. Закуповувати товар, якийкористуєтьсяпопитом у споживача.
2. Процесзакупівлі повинен даватиекономічнувигоду (за рахунокотриманнязнижок, відстрочення платежу).
3. Уразінекондиційного товару оптовик повинен матиможливістьйогозаміни.
Основна модель закупок встановлена на рис. 1.3


Рис. 1.3. Загальна модель процесу закупівлі продукту організацією
Планування закупівельної діяльності в торговельних підприємствах слід здійснювати по наступних напрямках:
- оптимізація товарного портфеля;
- аналіз потенційних та постійних постачальників по таких критеріях як конкурентоспроможність їх товарного портфеля, імідж постачальників, якість співробітництва з ними;
- вибір постачальників на основі результатів проведеного аналізу;
- складання переддоговірних вимог до постачальників (на основі життєвого циклу товарів, їх споживчих характеристик, цін та конкурентоспроможності з урахуванням вимог потенційних споживачів), рішень щодо процесу співробітництва (транспортування товарів, забезпечення їх сервісною підтримкою, відповідальності за можливі збитки, характеру розрахунків);
- вибір методу закупівлі товарів.
Основними методами закупівель є:
- оптові закупівлі;
- регулярна закупівля дрібними партіями;
- закупівлі в міру необхідності;
- різні комбінації перерахованих методів.
У кожного методу є свої переваги і недоліки, які необхідно враховувати, щоб зберегти час і скоротити витрати.
Закупівля товару однією партією. Метод передбачає постачання товарів великою партією за один раз (оптові закупівлі). Його переваги: ??простота оформлення документів, гарантія постачання всієї партії, підвищені торгові знижки. Недоліки: велика потреба в складських приміщеннях, уповільнення оборотності капіталу.
Регулярні закупівлі дрібними партіями. У цьому випадку покупець замовляє необхідну кількість товарів, яка постачається партіями протягом певного періоду. Переваги наступні: прискорюється оборотність капіталу, так як товари оплачуються по мірі надходження окремих партій; досягається економія складських приміщень; скорочуються витрати на документування поставки, оскільки оформляється тільки замовлення на всю поставку. Недоліки: вірогідність замовлення надлишкової кількості; необхідність оплати всієї кількості, визначеного в замовленні.
Щоденні (щомісячні) закупівлі за котирувальними відомостями. Такий метод закупівлі широко використовується там, де закуповуютьсядешеві і швидкопсувні товари.
Котирування відомості складаються щоденно (щомісячно) і включають такі відомості:
1. Повний перелік товарів;
2. Кількість товару, що є на складі;
3. Необхідну кількість товару.
Перевага: прискорення оборотності капітал........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Господарський кодекс України № 922-VIII від 25.12.2015 / < laws/show/436-15>
2. Цивільний кодекс № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89 / laws/show/435-15
3. Антонюк Я.М. Комерційна діяльність: навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2011. - 334 c.
4. Апопій В.В, Бабенко С.Г., Гончарук Я.А. та ін. Комерційнадіяльність: підручник. - К.: Знання, 2008. - 558с.
5. Гірченко Т. Маркетинг: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Тетяна Гірченко, Олена Дубовик; Львівський банківський ін-т. - К.: ІНКОС: Центр навчальної літератури, 2007. - 254 с.
6. Єрмошенко М. М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: навч. посібник. - 2-е вид. - К.: Національна академія управління, 2006. - 348 с.
7. Куклін О.В. Комерційна діляьність організацій: курс лекцій. - Черкаси: Кур’єр, 2014. - 324с.
8. Криковцева Н.О., Казакова О.Б. та ін. Комерційнадіяльність: підручник. - К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. - 296с.
9. Линдерс М и другиеУправление закупками и поставками: зарубежный учебник-М.: ЮНИТИ, 2015.-723с.
10. Ніколаєнко І.В. Маркетинг закупівель: конспект лекцій.-К.: НУХТ, 2014.- 50с.
11. Панкратов Ф.Г., СерёгинаТ.К. Коммерческая деятельность: учебник для вузов. - М.: Информационно-внедренческий центр „Маркетинг”, 2000. - 580с.
12. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання: підручник.-Тернопіль: «Економічна думка», 2010-236с.
13. Сергеев В.И. Логистикаснабжения: ученик.-М: «Прометей», 2011.-416с.
14. Сіменко І.В. Аналіз комерційної діяльності: навчальний посібник. - Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Донбас, 2012. - 416 с.
15. Тарасюк Г.М. Плануваннякомерційної діяльності: навчальний посібник. - К.: Каравела, 2008. - 400с.
16. Шканова О.М. „Інфраструктура товарного ринку”: навчальнийпосібник. - К.: МАУП, 2004. - 180с.
17. Аналіз закупівельної діяльності торгового підприємства / page,4,119855-Analiz-zakupochnoiy-deyatel-nosti-torgovogo-predpriyatiya.htmlЗемельний податок 2016/ https://buhgalter.com.ua/articles/podatky-ta-zbory/zemelniy-podatok-2016/
18. Контроль и анализ закупок в бизнесе< r-97036.html>
19. Організація закупівель товарів торговим підприємством articles/article/analiz-zakupok/
20. Організація закупівельної діяльності text/44232/index-1.html
21. Оценкаэффективностизакупочнойдеятельности< 13/2370/>
22. Приклади проведення економічного аналізу / technico_econom_analiz_predpr.html
23. Управління закупівельною діяльністю / ?p=360
24. Управлениекоммерческойдеятельностью в области закупок / ekonomika/upravlenie-kommercheskoi-deyatelnostyu-v-oblasti-zakupok
25. Шляхи підвищення ефективності системи закупівель матеріально-технічних ресурсів ВАТ М`ясокомбінат / Шляхи_підвищення_ефективності_системи_закупівель_матеріально-технічних_ресурсів_ВАТ_М%60ясокомбінатаПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.