На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 98295


Наименование:


Курсовик ОСОБЛИВОСТ ОРГАНЗАЦ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. предприятия. Добавлен: 30.06.2016. Сдан: 2015. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА 5
1.1 Сутність організації потокового методу 5
1.2. Основні характерні ознаки і принципи потокового виробництва 6
1.3. Потокові лінії і їх класифікація 8
2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 2.1 Організація безперервно-потокових ліній 14
2.2 Прямоточні потокові лінії та їх характеристики 19
2.3 Характерні ознаки організації багатопредметних потокових ліній 24
3 ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33ВСТУП

Кожне підприємство для свого функціонування визначає свій метод організації виробництва. У роботі ми розглянемо один з методів організації виробництва - потоковий.
Метод організації поточного виробництва використовується при виготовленні виробів одного найменування або конструктивного ряду і припускає сукупність наступних спеціальних прийомів організаційної побудови виробничого процесу:
? Розташування робочих місць по ходу технологічного процесу;
? Спеціалізація кожного робочого місця на виконанні однієї з операцій;
? Передача предметів праці з операції на операцію поштучно або дрібними партіями відразу ж після закінчення обробки;
? Ритмічність випуску, синхронність операцій;
? Детальне опрацювання організації технічного обслуговування
? робочих місць.
Актуальність дослідження: найбільш прогресивною формою організації виробничих процесів є потокове виробництво, засноване на ритмічної повторюваності погоджених у часі основних і допоміжних операцій. Ці операції виконуються на спеціалізованих робочих місцях, розташованих в послідовності технологічного процесу.
В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, оскільки саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція, виявляються необхідні послуги. Доходи підприємств є основними джерелами надходження до бюджету. Сучасне промислове підприємство являє собою складний виробничо-господарський комплекс, тому в ході виробництва продуктів праці необхідно організувати чітку взаємодію окремих підрозділів підприємства.
Мета дослідження: визначення сутності організації поточного виробництва, його характерних ознак і принципів визначення поняття «потокова лінія» і перша згадка про ідею створення масового потокового конвеєрного виробництва, види і форми потокових ліній, виявлення плюсів і мінусів організації поточного виробництва на підприємстві, зробити оцінку економічної ефективності організації поточного виробництва. Приведення ряду необхідних розрахунків основних параметрів: такт потокової лінії, кількість робочих місць на потокової лінії, коефіцієнти завантаження робочих місць, визначені міжопераційні заділи, визначена потреба в обладнанні, в основних засобах та ін.
У поєднанні з широким застосуванням спеціалізованого устаткування, комплексної механізацією і автоматизацією ручних робіт потокові методи забезпечують підвищення продуктивності праці, збільшення випуску, поліпшення якості та зниження собівартості продукції. В даний час на підприємствах, що застосовують потокові методи, виробляється основна маса промислової продукції.
Відповідно до заданої метою були поставлені наступні завдання:
? Розглянути ключові моменти організації поточного виробництва шляхом розрахунку основних параметрів потокової лінії;
? Визначити економічну ефективність проекту

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
1.1 Сутність організації поточного методу

Потоковим виробництвом називається така форма організації виробничих процесів, яка характеризується ритмічної повторюваністю узгоджених в часі операцій, виконуваних на спеціалізованих робочих місцях, розташованих в послідовності по ходу виробничого процесу.
Основною структурною одиницею потокового виробництва є потокова лінія. Потокова лінія являє собою сукупність робочих місць, розташованих по ходу технологічного процесу, призначених для виконання закріплених за ним операцій і повязаних між собою спеціальними видами міжопераційних транспортних засобів.
Найбільшого поширення потокові методи отримали в легкій і харчовій промисловості, машинобудуванні та металообробці та інших галузях.
Виробництво по поточному методу характеризується рядом ознак:
1) Детальний розчленовування процесів виробництва на складові частини;
2) Закріплення кожної операції за певним робочим місцем, чіткою спеціалізацією робочих місць на виконанні певних операцій;
3) Паралельне виконання операцій на всіх робочих місцях;
4) Розташування обладнання по ходу технологічного процесу; прямоточне розташування робочих місць з найменшою відстанню між ними;
5) Поштучна (або невеликими транспортними партіями) передача деталей з одного робочого місця на інше;
6) Синхронізація тривалості операцій; високий рівень безперервності виробничого процесу, що досягається забезпеченням рівності або кратності тривалості операцій такту потоку;
7) Використання для передачі деталей з одного робочого місця на інше спеціальних транспортних засобів.
Первинною ланкою потокового виробництва є потокова лінія - група робочих місць, на яких виробничий процес здійснюється відповідно до характерними ознаками потокового виробництва. Планування поточних ліній повинна забезпечувати найбільшу прямоточность і найкоротший маршрут руху деталей, економічне використання площ, зручність обслуговування обладнання, достатність площ для зберігання необхідних матеріалів і деталей.


1.2. Основні характерні ознаки і принципи потокового виробництва

До числа основних ознак, що характеризують потокове виробництво, відносяться:
1. Принцип прямо точності - передбачає розміщення обладнання і робочих місць у порядку проходження операцій технологічного процесу. Прямоточність забезпечує найкоротший шлях прямування виробу у виробництві.
2. Принцип спеціалізації - втілюється у створенні спеціалізованих потокових ліній, призначених для обробки одного закріпленого за даною лінією вироби або кількох технологічно споріднених виробів.
3. Принцип безперервності - проявляється у вигляді безперервного (без міжопераційного пролежування) руху виробів по операціях при безперервній роботі робітників і устаткування. Подібні лінії називаються безперервно-потоковими. Безперервність є прямим наслідком принципу пропорційності, зокрема рівній продуктивності на всіх операціях лінії. Якщо такої рівності немає, то лінія називається безперервно-потокової або прямоточною.
4. Принцип паралельності - передбачає паралельний рух виробів, при якому вони передаються по операціях поштучно або невеликими транспортними партіями.
5. Принцип ритмічності - характеризується ритмічним випуском продукції на лінії і ритмічним повторенням всіх операцій на кожному її робочому місці. На безперервно-потокових лініях з поштучної передачею випуск (запуск) кожного виробу здійснюється через один і той же інтервал часу, званий тактом лінії (або поштучним ритмом).
Характерні ознаки організації поточного виробництва:
1) розчленування процесу виготовлення продукції на ряд складових частин, на більш-менш прості операції і закріплення їх за окремими робочими місцями (верстатами) або за групою однакових робочих місць;
2) повторення одних і тих же процесів на кожному робочому місці;
3) оснащення робочих місць потокової лінії спеціальним обладнанням, інструментом, пристосуваннями, що забезпечують високопродуктивне виконання закріплених операцій;
4) транспортна спрямованість, що регламентує все виробництво в часі і в просторі;
5) висока ступінь механізації та автоматизації процесів виробництва;
6) безперервно повторюване однаковість всіх виробничих факторів якості і форм матеріалів, інструментів і пристосувань і т. П .;
7) рівномірність випуску продукції на основі єдиного розрахункового такту потокової лінії;
8) одночасне виконання всіх складових частин процесу.
Для того щоб виконувати ці умови, необхідно:
? розташувати обладнання та робочі місця по ходу технологічного процесу;
? безперервно і рівномірно переміщати предмети праці по робочих місцях потокової лінії, з попередньої операції на наступну, поштучно або невеликими партіями, у міру їх обробки на попередній за допомогою спеціальних транспортних засобів;
? узгодити, тобто синхронізувати тривалість виконання всіх технологічних операцій на лінії. Синхронізація означає рівність або кратність виконання всіх технологічних операцій на лінії.


1.3. Потокові лінії і їх класифікація

Важливим елементом потокового виробництва є потокова лінія. Потокова лінія - це ряд взаємозвязаних робочих місць, розташованих в порядку проходження технологічного процесу і обєднаних загальною для всіх нормою продуктивності. Продуктивність всієї потокової лінії визначається продуктивністю ведучої машини виробничого процесу. Її визначають такі провідні процеси праці, виконання яких максимально наближає напівфабрикат до стадії готового продукту.
За допомогою ведучого обладнання відбуваються основні зміни в сировині, напівфабрикатах, що перетворюють предмет праці в готовий продукт. Наприклад: у консервному виробництві провідним устаткуванням є обжарочние печі, Бланширователі, автоклави; у виробництві консервів - закаточні машини; в коптильні виробництві - коптильні установки; в жіромучная цехах - сушильні пристрої.
Продуктивність потокової лінії визначається продуктивністю ведучого обладнання. Це означає, що, виходячи з продуктивності ведучої машини, встановлюють виробничі завдання кожному робочому місцю потоку.
Виробниче завдання представляє ту кількість предметів праці (сировини, напівфабрикатів), яке повинно бути оброблено для забезпечення повного завантаження ведучої машини пото........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін.. Економіка підприємства: підручник / за загальною редакцією Й.М. Петровича - Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М. Піча - 2004.-680 с.
2 Протопова В.О. , Полонський А.Н. Економіка підприємства: Навч. посіб. - К.: ЦУП, 2003 - 220 с.
3 Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань, комплексів. Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1992.
4 Раицкий К. А. Экономика предприятия. - М.: ИВЦ “Маркетинг”, 2000.
5 Сідун В.А., Пономарьова Ю.В., Економіка підприємста: навч. посіб. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 436с.
6 Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 2003.- 300 с.
7 Зайцев И. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. - 4-ге изд., пер. и доп. - М, 2002.
8 Иванилов А. С. Экономика и организация производства: Учеб. пособие. - Харьков: Вища шк., 2001. - 332 с.
9 Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. - X., 2004.
10 Іванілов О. С. Економіка будівництва: Навч. посібник. - Харків: Вища шк., 2000. - 584 с.
11 Бойчик I. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2004.-480 с.
12 Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. -524 с.
13 Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций. - М., 2003.
14 Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. - Спб., 2004.
15 Горфинкель В. Я. Экономика предприятия: Учебник. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 742 с.
16 Горфинкель В.Я. Экономика фирмы: Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 543 с.
17 Цал-Цалко Ю. С., Холод Б. І. економіка підприємства: Навч. посібник. - Житомир: ЖГП, 2002. - 388 с.
18 Шаталова Н. И. Трудовой потенциал работника: Учеб. пособие. - М., 2003.
19 Шваб Л. І Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. - 2-е вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с.
20 Шершньова 3. Є. Антикризове управління підприємства. - К., 2004.
21 Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решение: Учеб. пособие / Под ред. С. Ф. Покропивного. - К.: Знання, 2001.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.