На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99012


Наименование:


Отчет по практике Практика на пат азот. Характеристика сировини, напвпродуктв готового продукту

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 19.09.2016. Сдан: 2015. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):План
I.Вступ……………………………………………………………...3
II . Основна частина
1. Загальна характеристика виробництва
2. Характеристика сировини, напівпродуктів і готового продукту…………………………………………………………...5
3. Загальна та технічна характеристика обладнання, що буде використовуватись в процесі……………………………………10
4. Опис технологічного процесу виробництва…………………...15
5. Аналітичний контроль виробництва, аналізи………………….23
6. Приготування реактивів і описання приладів………………….26
7. Заходи з охорони праці та техніки безпеки…………………….32
8. Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій………33
III. Висновки……………………………………………………...34
IV. Графічна частина
V.Література………………………………………………..…….35

Вступ
Публічне акціонерне товариство «Рівнеазот», одне із найбільших підприємств України, розташоване в західній частині України в 15 км від м. Рівне. Воно добре відомо як і в нашій країні, так і за кордоном. Рейтинг ПАТ «Рівнеазот» зафіксовано з переліку ста найкращих підприємств країни, серед яких товариство займає 40-е місце за експортом 77-е за обсягом товарної продукції. Це хімічний гігант України зі своєю історією, наполегливим і працьовитим трудовим колективом, який творить його сьогодення.
Високоякісна і конкурентно-спроможна продукція підприємства користується значним попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Продукцію з маркою ПАТ «Рівнеазот» знають понад 40 країн світу.
Сьогодні ПАТ «Рівнеазот» є лідером в економіці Рівного та області, оскільки його частка в бюджеті міста становить понад 60 %, області - 16 %. Перша продукція на підприємстві була вироблена в 1969 році.
На сьогоднішній день на підприємстві ПАТ " РІВНЕАЗОТ " нараховується вісім діючих основних цехів, зокрема:
Ам-1, що виробляє аміачну воду 25%, рідку вуглекислоту, кисень в балонах, сухий лід та рідкий азот;
Ам-2, який продукує аміак та ABC для виробництва адипінової кислоти;
НАК та АС, що виробляє неконцентровану азотну кислоту, аміачну селітру та вапняково-аміачну селітру;
СМД, продукцією якого є складні мінеральні добрива;
АК-1, який виробляє циклогексаном (анолон) для АК-2;
АК-2, що продукує адипінову кислоту;
АК-3, який випускає НДКО;
АК-5, що виробляє кальциновану соду шляхом спалювання відходів цехів АК-1 та АК-2.
Крім цього на підприємстві функціонує ряд допоміжних цехів:
ремонтні цехи: РВ (цех ремонтного виробництва), УРМР (управління ремонтно-монтажними роботами), ЦРЕО (цех ремонту електрообладнання), КВПіА (цех контрольно-вимірювальних приладів і автоматики), РБЦ (ремонтно-будівельний цех), АК-4 (ремонтний цех);
безпосередньо допоміжні цехи - група енергетичних цехів: ВІК (цех водопостачання і каналізації), ХПВ (цех хімічної підготовки води), КЦ (котельний цех), ЦЕП (цех електропостачання), НіОПСВод (цех нейтралізації і очищення промислово-стічних вод);
Перші корпуси сучасного цеху ХПВ були збудовані в 1968 році і в 1969 році розпочала роботу станція хімводоочищення.
З 1973 року введена в дію фільтрувальна станція, корпуси, технологічне обладнання та комунікації якої тепер належить до дільниці попередньої очистки води.
В 1982 році цех ХПВ (на той час цех ВіВП - водопостачання і водопідготовки) став окремими структурами підрозділом на правах цеху.
В наш час технологічне обладнання цеху ХПВ працює в тринадцяти корпусах на трьох дільницях:
Дільниця попередньої очистки води,
Дільниця хімводоочишчення та збору і охолодження конденсату,
Дільниця знесолення води.
Цеху ХПВ належить понад тридцять кілометрів трубопроводів міжцехових комунікацій на естакадах підприємства, понад дванадцять кілометрів наземних та підземних трубопроводів та гідротехнічна споруда - шламонакопичувач площею понад 10 гектарів

1.Загальна характеристика виробництва
Повна назва виробництва в цеху хімічної підготовки води, де я проходила практику - дільниця хімічного очищення води та збору і охолодження конденсату.
1.1 Станція хімічного очищення декарбонізованої води
1.1.1 Рік пуску в експлуатацію:
Відділення хімводоочищення корпус 221-А - 1983 р., корпус 221-Б - 1986 р.
1.1.2 Потужність виробництва:
- проектна - 1023 м3/год. хімочищеної води,
- досягнута на час розроблення регламенту - 250 м3/год хімочищеної води.
1.1.3 Гранична, економічно виправдана потужність виробництва, нижче якої питомі витрати на кінцеву продукцію різко зростають проти запланованих нормативів - 100 м3/год.
1.1.4 Мінімальна стійка потужність виробництва, нижче якої технологічний режим та робота обладнання можуть стати не стійкими і не керованими - не встановлюється.
1.1.5 Кількість технологічних потоків - три.
Блок фільтрів, які працюють за схемою двоступеневого Na-катіонування, продуктивністю 423 м3/год, і два блоки фільтрів, які працюють за схемою двоступеневого Na-катіонування, продуктивністю по 300 м3/год.
1.1.6 Метод виробництва: очищення води ведеться методом іонного обміну - двоступеневого натрій-катіонування.
1.1.7 Станція хімводоочищення була розширена в 1986 році - корпус 221-Б. З моменту пуску реконструкції виробництва не проводилось.
1.2 Станція збору та охолодження конденсату
1.2.1 Рік пуску в експлуатацію:
Установка збору і охолодження конденсату була введена в експлуатацію в 1987 році.
1.2.2 Потужність виробництва:
- проектна - 440 т/год конденсату,
- досягнута на час розроблення регламенту - 150 т/год охолодженого конденсату.
1.2.3 Гранична, економічно виправдана потужність виробництва, нижче якої питомі витрати на кінцеву продукцію різко зростають проти запланованих нормативів - не встановлюється.
1.2.4 Мінімальна стійка потужність виробництва, нижче якої технологічний режим та робота обладнання можуть стати не стійкими і не керованими - не встановлюється.
1.2.5 Кількість технологічних потоків - два.
Приймання гарячого конденсату, охолодження і подача охолодженого конденсату на виробництво з одночасним нагріванням річкової води.
1.2.6 Метод виробництва: охолодження конденсату ведеться методом теплообміну в теплообмінниках із зустрічним потоком річкової води.
1.2.7 Відділення збору і охолодження конденсату розширення не зазнавало. З моменту пуску реконструкції виробництва не проводилось.
Галузь застосування
Хімічна вода використовується для технічних потреб цехів: НАК , Аміак-1, Аміак-2, котельного цеху (котли, відділення турбін, підживлення тепломережі), а також цехів адипінової кислоти АК-5 (к.411), АК-2 (к.402), АК-3 (к.169). Охолоджений конденсат використовується для потреб цехів адипінової кислоти : АК-5 (к.411), АК-2 (к.402).
2.Характеристика сировини, напівпродукції і готового продукту.
Вода одна з найважливіших та найпоширеніших речовин. Чиста вода прозора, без запаху і смаку. Найбільшу густину вода має при 4 ?С (1г/см3). Густина льоду менша, ніж густина рідкої води, тому лід плаває на поверхні. Вода замерзає при 0?С і кипить при 100?С при тиску 101325 Па. Вода погано проводить теплоту і дуже погано електричний струм. Вода хороший розчинник. За звичайних умов взаємодіє з багатьма основними і кислотними сполуками, а також з лужними і лужноземельними металами.
Якість води визначається кількістю в ній різних речовин неорганічного і органічного походження, а також мікроорганізмів.
Основні властивості води природних джерел
Вміст завислих речовин. Мутність.
Кількісний вміст завислих частин у воді може бути виявлене чи безпосередньо ваговим способом, чи побічно - шляхом виявлення мутності ( чи прозорості) води.
Мутність води обумовлюється кількістю в ній різного роду механічних домішок, які знаходяться у завислому стані: частин піску, глини, частин органічного походження та інші. Мутність завжди являється характерною властивістю води поверхневих джерел та річок. В залежності від характеру ґрунту дна та берегів річок і від швидкості течії води відбувається вимивання частин ґрунту, захоплюючих водою. Чим швидша течія, тим більші частини можуть захоплюватись водою. Чим менші розміри частин ґрунту, тим більшу кількість їх несе річка. При певній швидкості течії води ці частини пітримуються у завислому стані і придають воді мутність.
Кількісне визначення мутності досліджуваної води (для мало мутної води) виробляються завжди її порівнянням з водою еталонної стандартної мутності. Остання виходить шляхом штучного помутніння чистої води певною кількістю речовин ( наприклад, подрібненого кремнію). Кількість цієї речовини (в мг/л), витраченої для помутніння еталоної води, і служить для численного вираження її мутності. Якщо мутність досліджуваної води являється рівної мутності еталону, то вона виражається тим же числом мг/л. Якщо для отримання однакової мутності еталоної води та випробовування останню прийшлось розбавити дистильованою водою в n разів то мутність випробовуваної води буде виражатись числом мг/л, в n разів більше, чим мутність еталону.
Мутність води визначають спеціальними приборами - мутномірами. В наш час для визначення мутності застосовувують прибори, основані на дії фотоелементів, - нефелометри.
Прозорість води визначають у скляному циліндрі чи скляній трубці із сантиметровою шкалою. При цьому визначають товщину шару води (в см), через який ще видно нанесений чорною фарбою на білій пластинці умовну позначку у вигляді двох хрестоподібно розволожених ліній товщиною 1 мм (хрест) чи спеціальний стандартний шрифт. Таким чином, прозорість визначається в см вод.ст.
Вміст завислих частин (а отже, мутність і прозорість річкової води) змінюється протягом року, зростаючи в період дощів і доходячи до максимуму в період паводків. Найменша мутність (найбільша прозорість) річкової води спостерігається завжди в зимовий час, коли річка покрита льодом. В озерах та штучних водосховищах, мутність як правило незначно і обумовлюється надходження мутної води з річок, живлячих дані водойми, а також стікаючих з берегів атмосферних опадів. У великих водоймищах замутнення води виникає в результаті бовтання опадів із дна у вітряну погоду.
Мутність деяких річок досягає досить значної величини (до декількох тисяч мг/л).
Кольоровість. Жовтуватий, коричневий чи жовто-зелені відтінки, які присутні інколи у воді природних джерел, пояснюється головним чином присутністю у воді гумінових речовин.
Кольоровість спостерігається у водах річок, які живляться частино болотною водою, а інколи у водах водосховищ. Кольорованість вимірюється в градусах по платино-кобальтовій шкалі шляхом зрівняння досліджуваної води з водою, яка має еталонну кольоровість.
Кольоровість питної води, яка подається по водопроводу, не повинна бути вище 20?С. У виняткових випадках, за узгодженням із органами санітарного нагляду, може бути допущена кольоровість води до 35?С.
Запахи та присмаки у воді.
Наявність запахів та присмакову у воді природних джерел обумовлюється присутність в ній розчинених газів, різних мінеральних солей, а також органічних речовин та мікроорганізмів. Запах та присмак мають болотні та торф’яні води, а також води, які мають сірководень; запах обумовлюється присутністю живих чи гниючих після відмирання подорослів. Неприємний запах має вода при наявності в ній деякої кількості хлору після її хлорування. Інтенсивність запаху, як правило збільшується із збільшенням t? води.
В більшості випадків при використані води для виробничих цілей запах та смак води самі по собі не істотні. Однак наявність їх може указуватись на присутність у воді небажаних домішок .
Температура води.
Температура поверхневих джерел коливається протягом року в досить широких межах. Підземні води, в особливості артезіанські, мають майже постійну температуру протягом року.
Для питних цілей бажано використовувати воду з t? 7-12?С.
Для деяких підприємств t? води джерел має велике значення. Низька t? доволі бажана для води, яка іде на охолодження або конденсацію пару, так як вона дозволяє зменшити кількість розходження води.
Твердість води.
Твердість води обумовлюється вміст........

Список літератури
1. Н.В. Романова., «Основи хімічного аналізу» - Київ «Освіта» 1992 р.
2. Я.А. Гуврич «Химический аналіз» - Москва «Высшая школа» 1985р.
3. А.П. Левченко «Водоподготовка» 1996р.
4. Ю.М. Кострикин, Н.А. Мещерский, О.В. Коровина «Водоподготовка и водный режим энергообьектов низкого и среднего давления» - Москва энергоатомиздат 1990р.
5. О.В.Лифшиц «Справочник по водоподготовке котельных установок» - Москва 1976р.
6. И.М. Буринська «Основи хімічного аналізу» 1988 р. Київ.
7. А.П. Веплечко «Хімія» 1999 Київ.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.