Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Сучасныя педагагчныя тэхналог на роках беларускай лтаратуры

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.09.2016. Год: 2015. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: 62,6. *

Описание (план):



Уводзіны
1. Паняцце педагагічных тэхналогій
2. Віды сучасных педагагічных тэхналогій выкарыстоўваемых на ўроках літаратуры
2.1. Тэхналогіі асобасна-арыентаванага развіваючага навучання
2.2. Інфармацыйна-камп’ютэрныя тэхналогіі
Заключэнне
Спіс літаратуры
Дадатак
Уводзіны
Здольнасць здзіўляць і пазнаваць, уменне знаходзіць рашэнне ў нестандартных сітуацыях, накіраванасць на адкрыццё новага, здольнасць да глыбокага асэнсавання свайго вопыту і ёсць творчасць. Менавіта ў такой асобе – адукаванай, высокамаральнай і крэатыўнай – існуе патрэба ў сучасным грамадстве.
Сёння, улічваючы адказнасць педагогаў за якасць ведаў навучэнцаў і ўзровень іх падрыхтаванасці, кожны настаўнік беларускай мовы і літаратуры імкнецца, каб і яго выхаванцы з ахвотай вывучалі і дасканала ведалі гэтыя прадметы: паспяхова напісалі кантрольную дыктоўку, пераказ, сачыненне ці дакладна адказалі на пытанні тэстаў.
На сучасным этапе развіцця грамадства перад школай стаіць задача ўсебаковага развіцця асобы вучня, які валодае неабходным наборам ведаў, уменняў і якасцяў, якія дазваляюць яму ўпэўнена адчуваць сябе ў самастойным жыцці. Таму настаўнікам неабходна авалодваць педагагічнымі тэхналогіямі, з дапамогай якіх можна рэалізаваць новыя патрабаванні.
“Сучасная педагогіка сёння разглядае адукацыю як працэс, які накіраваны на самаразвіццё асобы вучня, на пашырэнне яго магчымасцей кампетэнтнага вырабу свайго жыццёвага шляху. У адпаведнасці з актуальнымі запатрабаваннямі часу галоўнай задачай агульнаадукацыйнай установы з’яўляецца падрыхтоўка адукаванага і творчага грамадзяніна рэспублікі, здольнага да пастаяннага развіцця і самаадукацыі. Вядома, гэта патрабуе і ад сучаснага настаўніка беларускай мовы і літаратуры пошуку новых метадаў, прыёмаў і форм навучання.”[7, с.5]
Як вядома, матыў - гэта тое, што натхняе, скіроўвае чалавека да пэўнай дзейнасці. Калі ж не ведаеш матываў, то цяжка зразумець, чаму дзіця імкнецца да нечага іншага, а не да таго, што прапануе яму настаўнік.
Безумоўна, паспяховай з’яўляецца тая матывацыя, якая заахвочвае навучэнца да адпаведнай дзейнасці з мэтай свядомага пашырэння і паглыблення сваіх ведаў, павышэння свайго культурнага ўзроўню. Фарміраванне матываў вучыцца – гэта ў першую чаргу стварэнне на ўроках літаратуры ўмоў для праяўлення ўнутраных імкненняў да навучання. Унутраная матывацыя, незалежная ад знешніх фактараў, з’яўляецца важнай умовай паспяховай вучобы.
Пошукі адказу на пытанні “Як зрабіць адукацыйны працэс найбольш эфектыўным? Як актывізаваць вучэбна-пазнаваўчую дзейнасць на ўроках беларускай мовы і літаратуры?” прывялі нас да вывучэння шырокага спектра формаў, метадаў, прыёмаў розных сучасных адукацыйных тэхналогій. Сучаснаму педагогу гэта неабходна для таго, каб радаваць вучняў цікавымі ўрокамі.
Аб’ект даследавання: педагагічныятэхналогіі ў працы настаўніка беларускай літаратуры.
Прадмет даследавання: асаблівасці сучасных педагагічных тэхналогій у навучанні беларускай літаратуры.
Мэта курсавой работы: вылучыць змест паняцця сучасных педагагічных тэхналогій, абагульніць вопыт работы настаўніка беларускай літаратуры.
У сувязі з гэтым былі пастаўлены наступныя задачы:
? Раскрыць сутнасць педагагічных тэхналогій.
? Разгледзець іх класіфікацыі.
? Скласці канспект урока з выкарыстанне сучасных педагагічных тэхналогій.
У працэсе напісання дадзенай работы, мы абазначылі сутнасць педагагічных тэхналогій, вызначылі асноўныя педагагічныя тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца ў рабоце па навучанні беларуская літаратуры ў школе і прывялі прыклад выкарыстання тэхналогіі калектыўнага асэнсавання на прыкладзе ўрока па тэме “Народ і вайна” ў рамане К.Чорнага “Пошукі будучыні”.
Актуальнасць даследавання. У сучаснай педагогіцы існуе мноства тэхналогій навучання. Кожная з іх мае нейкія асаблівасці, адрозненні, але ўсе яны падобныя ў адным: кожная тэхналогія ў сваёй аснове змяшчае пэўную педагагічную канцэпцыю. Менавіта канцэпцыя вызначае накіраванасць, структурныя кампаненты і меркаваны вынік педагагічнага працэсу. Грунтоўны аналіз праведзеных гісторыка-педагагічных даследаванняў дазваляе канстатаваць, што педагагічная тэхналогія выступала прадметам дыскусій і навуковых спрэчак на працягу многіх стагоддзяў. Ні адзін выбітны педагог не мог абыйсці гэтую праблему. Вывучэнне асноўных педагагічных канцэпцый у працэсе атрымання вышэйшай педагагічнай адукацыі неабходна, так як пасля заканчэння ВНУ, прыйшоўшы працаваць у школу, кожны сам вызначае свой стыль выкладання, у аснову якога ляжа больш зразумелая, блізкая па меркаваннях педагагічная канцэпцыя.
Метадалогія і метады даследавання: у рабоце выкарыстаны канкрэтна-аналітычны метад..............
1. Барковіч, А. Н. Родная мова ў Інтэрнэце / А. Н. Барковіч // Роднае слова. – 2005. – № 12. – С. 87 – 90.
2. Валочка, Г.М. Асноўныя характарыстыкі сучаснага ўрока беларускай мовы / Г.М. Валочка // Беларуская мова і літаратура. – 2012. - № 12. – С. 12
3. Віктаровіч, Т. А. Адаптыўная сістэма навучання. Неабходнасць пераходу да новых тэхналогій / Т. А. Віктаровіч // Беларуская мова і літаратура. – 2004. – №1. – С. 57-60
4. Віслабокава, Н.С. Урок беларускай мовы на сучасным этапе / Н.С. Віслабокава // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 12. – С. 10
5. Гафуров, С. Н. Дистанционная образовательная технология: отношения кафедры и структур, сопровождающих учебный процесс / С. Н. Гафуров // Новые образовательные технологии в вузе: сборник материалов шестой международной научно-методической конференции, 2-5 февраля 2009 года. В 2-х частях. / Екатеренбург: ГОУ ВПО «УГТУ – УПИ», 2009. – Часть 1. – С. 22-25.
6. Ермаковіч, С. Рыхтаваць вучня да самастойнага жыцця /С.Ермаковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 12. – С.18-19.
7. Жуковіч, М. М. Сучасныя педагагічныя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры: дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў / М. М. Жуковіч. – Мінск: Адукацыя і навука, 2007. – 255 с.
8. Жуковіч, М. М. Тэорыя і практыка выкарыстання тэставай тэхналогіі на ўроках беларускай мовы і літаратуры / М.М.Жуковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – №8 – С.40-48.
9. Жуковіч, М.В. Дыдактычныя мадэлі ўрокаў па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення / М.В. Жуковіч // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 12. – С. 26-28
10. Запрудскі, Н. І. Сучасныя адукацыйныя тэхналогіі / Н. І. Запрудскі. – Мінск: Сэр – Віт, 2003. 224 с.
11. Иванов, С. А. Мультимедиа-технологии будущему учителю-филологу / С. А. Иванов // Вестник МГОПУ им.М.А.Шолохова. Серия «Информатика» №1. – Москва, 2006. – С.176-183.
12. Казлова, А. У. Камп’ютарная падтрымка ўрокаў беларускай мовы і літаратуры / А. У. Казлова // Беларуская мова і ілітаратура. – 2008. – №12. – С.19-21.
13. Казлова, А. У. Кампютарная падтрымка ўрокаў беларускай мовы і літаратуры / А. У. Казлова // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – №12. – С.19-21.
14. Кашлеў, С.С. Сучасныя тэхналогіі педагагічнага працэсу / С.С. Кашлеў. – Мінск: Універсітэцкае, 2000. – 154с.
15. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В. Кларин. – М., 1989. – с. 10-11
16. Ляшук, В. Я. Да пытання аб перспектыўных прыёмах, метадах, тэхналогіях выкладання літаратуры / В. Я. Ляшук // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – №12. – С.3-5.
17. Ляшук, В. Я. Вывучэнне беларускай літаратуры ў школе : гісторыка-метадычны нарыс : (даваенны перыяд) : вучэб.дапаможнік для студэнтаў філалагіч.факультэтаў вну / В. Я. Ляшук. – [б. м.] Універсітэцкае, 1994. – 355с.
18. Макарэвіч, А.М. Методыка выкладання беларускай літаратуры [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. мат-лы / А.М. Макарэвіч, Н.П. Дзеравяга, В.І. Караткевіч. – Электрон. даныя. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А. Куляшова”, 2012.
19. Методыка выкладання беларускай літаратуры: Вучэб. дапам. / Пад рэд. В. Я. Ляшук. – Мн., 1999.
20. Минич, О.А. Информационные технологии в образовании / О.А.Минич. – Минск: Красико-Принт, 2008. – 176 с.
21. Пунчик, В.Н. Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. В.Н.Пунчик, А.Р.Борисевич, Н.Н.Пунчик. – Минск: Красико-Принт, 2009. – 176с.
22. Пунчик, Н.Н. Урок-презентация в современной школе / авт.-сост. Н.Н.Пунчик, В.Н.Пунчик, А.Р.Борисевич. – Минск: Красико-Принт, 2012. – 176 с.
23. Рашэтнікава Н.Б., Дылеўская В.Ю. Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры: Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў. – Мн., 1996.
24. Руцкая, А.В. Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. дапам. / А.В. Руцкая, М.У. Грынько. — Мінск: Изд-во Гревцова, 2010. - 184 с.
25. Цыбульская, С.І. Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій на ўроках беларускай мовы і літаратуры / С.І. Цыбульская. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2006. – 90 с.
26. Шамякіна, Т. І. Як


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.