На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99250


Наименование:


Курсовик Договрна теоря походження держави

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.09.2016. Сдан: 2015. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ…………………………………………………………………………1
Розділ 1. Договірна теорія походження держави, практичний характер.3
Розділ 2. Поява і представники даної теорії……………………………....7
2.1. Теорія суспільного договору Ж.Ж. Руссо……………………….....7
2.2. Теорія суспільного договору Т. Гоббса………………………..…10
2.3. Теорія суспільного договору Дж. Локка…………………….........14
Розділ 3. Реалізація суспільного договору в ХХ столітті………………..17
Висновок…………………………………………………………………….20
Список використаної літератури…………………………………………..23

Вступ

Вивчення процесу походження держави має не тільки чисто пізнавальний, академічний, але й політико-практичний характер. Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави, її особливостей й риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення й розвитку. Дозволяє чіткіше визначити всі властиві їм функції - основні напрямки їхньої діяльності, точніше встановити їхнє місце й роль у житті суспільства й політичної системи.
Сучасна дійсність не відособлена від минулого й майбутнього. Вона лише нова, важлива віха в історії. Сьогодення, втілюючи в собі різнобічні, складні, часом суперечливі тенденції минулого, заперечує віджиле, наділяє перспективне іншою якістю, породжує тим самим нові тенденції і явища, що закладають передумови майбутнього.
Предметом дослідження є загальні і специфічні закономірності еволюції договірної теорії походження держави в історичному аспекті.. Об’єктом - власне теорія суспільного договору.
Щоб зрозуміти сучасну державу потрібно знати як вона виникла, які основні етапи пройшла у своєму розвитку, які причини впливали на її утворення, становлення, розвиток, зміну її форми й змісту. Саме у цьому полягає актуальність обраної теми.
Мета даної курсової роботи - розгляд питань про поняття, походження й розвиток договірної теорії походження держави.
Згідно з метою курсової роботи висунуті наступні завдання:
- розгляд питання походження договірної теорії держави;
- відокремлення влади в первіснообщинному суспільстві від державної організації;
- вивчення теорії суспільного договору, запропонованої Томасом Гоббсом;
- вивчення праць Ж.-Ж. Руссо і його теорії;
- вивчення теорії суспільного договору, запропонованої Джоном Локком.
Необхідність держави обумовлюється всією сукупністю причин всілякого, насамперед, загальнонаціонального порядку. Держава виступає як певне вираження цивільної спільності, здобуваючи при цьому той, або інший ступінь відносної самостійності. Вона починає функціонувати, багато в чому підкоряючись своїй внутрішній закономірності розвитку.
Теорія суспільного договору сформувала головний принцип важливої історичної ідеї, що легітимний державний орган повинен бути отриманий із згоди керованих. Вихідне положення - евристичне дослідження умов людського існування, відсутніх у будь-якому організованому громадському ладі, які зазвичай називають «природним станом». У цих умовах дії людини повязані тільки з його особистої владою, обмеженою совістю, і без протидії. З цього загальноприйнятого вихідного положення різні прихильники теорії суспільного договору по-різному намагаються пояснити, чому в особистому інтересі людини добровільно відмовитися від свободи, якою кожен володіє від природи, щоб отримати переваги політичного характеру.
Розділ 1
Договірна теорія походження держави, практичний характер

Теорія суспільного договору існує протягом 2-х тисячоліть і грунтується на двох основних концепціях. Перша полягає в тому, що до виникнення держави і права люди жили в умовах так званого природного стану. Це визнається всіма представниками теорії. Друга концепція свідчить, що люди повинні обєднатися в державу. Для чого і на яких правах? Тут думки представників договірної теорії дуже розходяться.
Вже в Давній Греції деякі софісти вважали, що держава виникла в результаті договірного обєднання людей з метою забезпечення справедливості. Філософ Епікур писав, що «держава покоїться на взаємному договорі людей...». Свій розвиток договірна теорія отримала в працях блискучої плеяди мислителів XVII-XVIII ст. Г. Гроція, Б. Спінози (Голландія), Т. Гоббса, Дж. Локка (Англія), Ж.-Ж. Руссо (Франція), А. Н. Радіщева (Росія).
Основна думка договірної теорії: держава утворюється з природного стану, після якого люди укладають так званий «суспільний договір», що створює державу. Так, укладення договору між людьми являє собою типовий приклад приватних або загальних правовідносин [17; с. 91] .
Під поняттям «суспільний договір» розуміється згода між ізольованими до того індивідами на обєднання, на утворення держави, перетворюючи неорганізовану безліч людей на єдиний народ. Софіст Ликофрон характеризував державне спілкування як результат договору людей між собою про взаємний союз [7; с. 54]. Слід підкреслити, що при цьому суспільний договір вважався не як історичний факт підписання всіма якого-небудь конкретного документа з майбутнім носієм влади (воєвода, князь, цар), а як стан суспільства, коли люди добровільно обєдналися в його державно-організаційну форму, як принцип, що обґрунтовує правомірність державної влади.
У договірній теорії основна фігура - це абстрактна, можна навіть говорити «ідеальна» людина, яка вступає в угоду і утворює державу. Але такої ідеальної людини як субєкта історичного процесу ніколи не існувало. Людина завжди виступала в різних соціальних обєднаннях: общинах, кланах, великих сімях, класах, в суспільстві, які і були реальними субєктами процесу створення держави.
З цією метою індивіди укладають між собою суспільний договір про утворення держави, яка б оберігала і захищала індивідуальні права кожного і тим самим обмежує природну свободу доправового стану. Держава, що виникла таким чином, виступає гарантом дотримання прав кожного громадянина. Вона має силову природу і вимагає абсолютного підпорядкування. Створена шляхом договору кожного з кожним, держава відчужує у індивідів і використовує заради їх блага їх сукупну силу [8; с. 25].
Суспільний договір в тому розумінні, в якому його розглядали прихильники договірної теорії слід розглядувати як логічну передумову, без якої неможливо пояснити відзнаку держави від первісного суспільства. Тому не випадково безпосередніх і достовірних фактів виникнення держави в результаті договору історія не предявляє. Хоча інколи як приклад приводять норманську теорію походження давньоруської держави. ........


Список використаних джерел

1. Арістотель. Твори. М.,1983. Т.3. - 613 с.
2. Гаджієв К. С. Політична філософія / Отд-ня екон. РАН; науч.-ред. рада вид-ва «Економіка». - М.: ВАТ «Видавництво «Економіка», 1999. - 336 с.
3. Гоббс Т. Левиафан - М: Мысль, 2001. - 970 с.
4. Григорєв С. В., Растів Ю. О. Основи сучасної соціології. - М, 2004. - 138 с.
5. Загальна та прикладна політологія: Навчальний посібник. / Під загальною редакцією в. І. Жукова, Б. В. Краснова. - М.: МГСУ; Вид-во «Союз», 1997. - 992 с.
6. Зотова В. Л. Безпека народу і держави як головна політична цінність у вченні Томаса Гоббса // Вісник Російського університету дружби народів. - 2003. - № 4 - 72 с.
7. Історія політичних і правових вчень: Підручник для вузів / Під заг. ред. акад. РАН, д. ю.. н., проф. В. С. Нерсесянца. - 4-е изд., перероб. і доп. - М: Норма, 2004. - 944 с.
8. Касьянов В. В. Соціологія. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2001. - 480 с.
9. Козлихин В. Ю. Політико-правове вчення Томаса Гоббса. // Правознавство. - 1998. - № 4.
10. Локк Дж. Твори: В 3 т. - Т. 1-3. - М: Думка, 1988. - 622, 668 с.
11. Меєровский, Б.В. Т. Гоббс / Б.В. Меєровский. - М.: Наука, 2008. - 284 с.
12. Пугачов В. П. Політологія: Довідник студента. - М: ТОВ «Видавництво АСТ»; Філологічна суспільство «СЛОВО», 2001. - 479 с.
13. Рассел Б. Історія західної філософії - М, 1998. - 540 с.
14. Руссо Ж. Ж. Про суспільний договір. Трактати / Пров. з фр. - М, 1998. - 416 с.
15. Спиркин А. Г. Философия.- М.: Гардарики, 2000. - 368 с.
16. Сучасна західна філософія: Словник. / Упоряд. Малахов В. С., Філатов В. П. - М: Видавництво політичної літератури, 1994. -544 с.
17. Філософія: Підручник для технічних вузів. - М: Гардарики, 2000. - 226 с.
18. Философский словарь. / Под ред. Фролова И.Т. - М.: Издательство политической литературы, 1994. - 590 с.
19. Цит. за: Жарінов В. М. Філософія. - М.: Пріор - Видавн., 2005. - 96 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.