На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99684


Наименование:


Курсовик Схдна флософя в роман Германа Гессе «Гра в бсер»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Философия. Добавлен: 17.10.2016. Сдан: 2014. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ 1 Життєвий досвід Г. Гессе як матеріал для створення роману "Гра в бісер".
1.1. Східна філософія як джерело натхнення в житті Гессе.
1.2. Особливості вираження філософії у філософському романі.
1.3. Боротьба Цінностей Заходу і Сходу в романі «Гра в бісер» Г.Гессе.
Висновки до Розділу 1
Розділ 2 Складні філософські ідеї в романі «Гра в бісер».
2.1. Протистояння двох світів у романі Г. Гессе «Гра в бісер».
2.2. Східна філософія виховання в романі «Гра в бісер».
2.3. Можливість зберегти духовність в царстві гри.
2.4. Філософія китайської музики .
Висновки до Розділу 2
ВИСНОВКИ
SUMMARY
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
Актуальність теми: На даний момент твори Гессе перекладені майже на всі мови світу. Його читають, про нього сперечаються. Широко видають і вивчають у всьому світі. У наші дні, ряд сучасних філософів на Заході категорично стверджує примат практицизму над "східною філософією", його роман "Гра в бісер" набуває особливої ??актуальності.
Ступінь розробленості: Проблема філософії в літературі надзвичайно широка. Художня творчість стало обєктом філософського осмислення, практично з моменту свого зародження, а точніше з моменту свого виділення в якості самостійного явища з єдиного синкретичного ритуалу. Яку б позицію не займав сучасний дослідник, а саме - Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. вони так чи інакше змушений співвідносити свої погляди до положень древніх філософів - настільки фундаментальні і принципові їх побудови.
У даній роботі не зачіпаються питання звязку філософії та художнього твору. Тут робиться спроба дослідити тільки філософію самих героїв у романі, а так само звязок життєвого досвіду Гессе з твором «Гра в бісер».
Як обєкт дослідження виступає взаємозвязок літератури і східної філософії, їх перетину - як у випадках конкретних структурних аналогій, так і на широкому концептуальному рівні.
Предметом цього дослідження є роман Г. Гессе «Гра в бісер» - найзначніший і останній великий твір письменника, що стало, за його власним визнанням, кінцевою метою життя і творчості.
Основною метою дослідження є вивчення східна філософія в романі. Прагнення виявити нові художні можливості, відкриті німецьким романом у першій половині XX століття, а також встановити закони, за якими будується філософський роман.
Завдання дослідження:
• Виявити роль східної проблематики у формуванні світогляду Гессе та її вплив на творчий метод письменника.
• Структурно-композиційні особливості роману «Гра в бісер», їх філософські основи.
• Розгляд літературної творчості Г. Гессе в контексті його взаємодії з музикою, а також музичних творів, повязаних з його ідеями.
• Розглянути проблему жанрової приналежності роману Гессе в критичній літературі.
Теоретико-методологічна основа дослідження полягає в постановці проблеми класифікації философо-літературних паралелей, з точки зору взаємодії філософії та літератури.
Так, вивченню звязків творчості Гессе і традицій німецького романтизму присвячені дослідження Габітова P.M. Питання про вплив на ряд творів Гессе психоаналітичної теорії досліджують - Є.П. Островська і В.І. Рудой.
Структура курсової роботи складається з вступу, двох розділів - практична та теоретична частина, висновків та списку використаної літератури.

Розділ 1. Життєвий досвід Г. Гессе для створення роману "Гра в бісер"
1.1. Східна філософія як джерело натхнення в житті Гессе.
У творах Гессе ми бачимо не німецького героя, а лише людину.
У його творчості проблема людини, її внутрішньої суперечності, її полеміка із самою собою і навколишнім середовищем проходить червоною лінією. Можливо, ніхто як Гессе не вивчав цю проблему так глибоко і в деталях. Крім того, Гессе був художником, який обєднав спосіб мислення Далекого Сходу і Заходу. Поєднання західної філософії із стародавніми східними вченнями в його прозі, піднесло Гессе до висоти всесвітнього письменника
[1, с. 458].
Дід Гессе по материнській лінії, Герман Гундерт, був вченим - сходознавцем, знавцем мов і літератури. Він мав велику бібліотеку, якою користувався онук [2, с. 127]. А також мати Марія-Гундерт-Гессе грала незамінну роль у формуванні мислення і сфери інтересу Германа Гессе.
Вона була дуже релігійною і в той же час суспільно-діяльною жінкою.
Ще в молодому віці Гессе цікавили індокитайська. філософія, він читав казання Будди і Конфуція, познайомився з філософією Ніцше та ідеями ЯнгЧау, користувався ними у своїй творчості[1, с. 458]. Треба відзначити, що китайці і китайська культура вражали його і кликали в ньому симпатію і почуття поваги [3, с. 206-207]. Вірно також і те, що молодий Гессе, приохотився до філософських ідей Шопенгауера, пішов по його стопах, і вперше в 1907-му році почав займатися «йогою і аскетизмом» [1, с. 458].
Гессе, під впливом Шопенгауера, який поширював індійську філософію «TatTvamAsi», що означає «тобто ти», вважав всіх людей, тобто індусів і китайців, що не були християнами, собі подібним. Хоча, виходячи
з точки зору сучасної епохи ця думка звучить дивно, не можна забувати,
що Азія була на початку минулого століття колонією Європи і європейці вважали азіатів представниками нижчої раси.
У статті «Китайська точка зору», написана в 1921-му році, він показував, як в останні двадцять років традиції і душа Китаю вплинули
на всю Європу, і радив європейцям отримувати силу від китайського способу мислення і її моральних сил. Водночас письменник створив ідею ЯнгЧау про чотири залежності, які проштовхнули людство на війни і падіння, лейтмотивом усієї творчості: це довге життя, знаменитість, карєра і багатство. Сучасна людина занурилась в ці мрії і живе безглуздим і божевільним життям. В результаті створює свою долю ззовні. На думку ЯнгЧау, людина, вільна від цих чотирьох мрій, любить свою долю і живе нею зсередини. Люди такого типу живуть в гармонії з самим собою. Подібні думки ми зустрічаємо в його статті «Повернення Заратустри»: «До кого доля приходить ззовні, вона знищує його, як стріла звалить його. Тому, до кого доля приходить, вона надає силу, робить його божественним ».
Читаючи роман «Гра в бісер», неможливо не дивуватися глибокому знанню Гессе китайської філософії та способу життя китайських ченців-мандаринів. Гессе завжди вважав культуру Китаю дуже давньої і незмінною. Дослідник творчості Гессе Георгій Гузателлі погоджується з думкою про те, що культура, яку ми називаємо релігією, для китайців - філософія і Гессе дуже схвалював це. він писав про те, що всякий завойовник Китаю, сам того не помічаючи, був захоплений китайським духом і з часом став роздумувати як китаєць [3, с. 373].

1.2. Особливості вираження філософії у філософському романі.

Філософський роман у ХХ столітті набуває статусу одного з провідних текстів культури, представлений широким спектром різноманітних модифікацій. Можливо, вперше в історії художнього мислення саме ХХ століття репрезентує ситуацію більш-менш мирного співіснування концептуально різних за світоглядними, художньо-естетичними константами текстів, звертаючись хоча б до ідеї філософського пізнання за Ф.Шеллингом .
Пізнання завжди має два полюси: обєктивне або природу (перший полюс) і достовірність «Я» відносно самого себе (другий полюс). Якщо брати до уваги перше, тобто природу, то спочатку здається, що вона відносно «Я» повністю автономна. І навпаки, видається, що «Я» є цілком самодостатнім Одночасно в «Я» проглядається не тільки тенденція до градації, тобто
до самосвідомості (через відчуття, сприйняття, уявлення і рефлексію), але
й тенденція до обєктивізації самого себе, яка проявляється в практичній поведінці людини, в історії і мистецтві [30, с. 144].
І філософія, і філософський роман долали у ХХ століття суперечливий шлях свого становлення. Вони часто перетиналися, опиняючись на одному проблемному полі, приміряючи до себе одночасно і пізнавальні, і естетичні функції [4, с. 62-65].
Філософський роман, долучившись до магістрального інтелектуального діалогу ХХ століття навколо ключових питань епохи, відгукнувся зустрічним, раціональним рухом щодо процесу естетизації філософії. Взявши курс на філософізаціі літератури, на втілення в літературному тексті інтеллектуалістского типу світогляду з превалюванням у ньому розсудливого дискурсу, іноді геть позбавленого інтуїтивно-образної художності. Деякі модифікації філософського роману ХХ в. повністю взяли на себе функцію філософії щодо осмислення. Перетворившись, по суті, в художню філософію в загальному сенсі: і в її класичному, логіко-раціональному вираженні, і в некласичному, ірраціональному, претендуючи на особливий статус в культурі.
Абсорбуючи літературу і філософію, прагнучи до тотальності
й універсальності, філософський роман в деякій мірі, виступає в іпостасі самосвідомості гуманітарного знання [4, с. 139-179].
З точки зору специфіки філософського роману - бути всеосяжним гуманітарним знавцем, автори не тільки включали........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Hesse H., BlicknachdemFernenOsten, hrst. vonV.Michels / Н. Неsse. - Frankfurt a. M., 2002. - S. 458
2. Березина А.Г. Герман Гессе. Предисловие к изданию избранной прозы. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С 127
3. Hesse H. GesammelteSchriften: In 7 Bd. Bd. 7 / Н. Неsse. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 198. -
945 S.
4. Акиндинова Т.А., Бердюгина Л.А. Новые грани старыхиллюзий. Л., 1984. С.255
5. Арутюнова Н.Д. Диалогическаямодальность и явлениецитации // Человеческий фактор в языке: Коммуникация. Модальность. Дейксис. М., 1992. С.52-79.
6. Затонський Д.В. Гессе і його роман «Гра в бісер» // Гессе Г. Гра в бісер. Харків: Фоліо, 2001.
7. Тишунина Н.В. Интермедиальность: К определениюграницжанра // Литература в системеискусств: Методологиямеждисциплинарныхисследований. СПб., 2000. С.14-16.
8. Герасимчук В.А. философия философского романа: особенности выражения и изображения 46-53- искусство после философии. Материалывсероссийскойконференции 20-21 ноября 2009 года СПб., Санкт-Петербургскоефилософскоеобщество, 2010. - 314 с.
9. Фалалеева С. С. Ценности Запада и Востока в романах «Игра в бисер» Г. Гессе и «Остров» О. Хаксли / С. С. Фалалеева // Дергачевские чтения - 2008. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Проблема жанровых номинаций : материалы IX Междунар. науч. конф. - Екатеринбург, 2009. - Т. 2. - С. 372-378.
10. Гессе Г. Игра в бисер. М.; Харьков, 2001.
11. Hsia A. I Ging und GlasperlenspielHesses // Text+Kritik. Hermann Hesse. 1983. Juli. С.354
12. Huxley O. The human Situation: Lectures at Santa Barbara. Gr. Br., 1981. С 157
13. Противостояние двух миров в романе г.гессе «игра в бисер» © 2011 Н.В.Бороденко Поволжский государственный колледж с. 1444-1446
14. Гессе Г. Избранное / Пер. с нем. - М.: 1991.
15. Марковиж Е. Герман Гессе и его роман «Игра в бисер». [Электронный ресурс] Режим доступа http: // www.philology.ru\literature3/markovich-69.htm < markovich-69.htm>
16. Павлова Н. Предисловие // Гессе Г. Избранное. Пер. с нем. - М.: 1991. - С.19
17. Габитова P.M. Философия немецкого романтизма. М.: Наука,1978.-288 с.v35. Гайжюнас C.B. Роман-воспитание. Поэтика и типология жанра. Автореф. . канд. филол. наук. М., 1980. - 23 с.
18. Буддийский взгляд на мир. Ред.-составители Е.П. Островская и В.И. Рудой. СПб.: Андреев и сыновья, 1994. - 461 с
19. Ушинский К.Д. Собр. соч. в 8 т. Т.8. - М.; Л., 1950. - 552 с.
20. Новая философская энциклопедия. Т.2. - М.: Мысль, 2001. - С.67.
21. Гессе Г. Собрание сочинений. В 4-х т. Т.4: Игра в бисер: Роман / Пер. с нем. - СПб.: Северо-Запад, 1994. - 543 с
22. интеллектуальная игра: социокультурный феномен в движении (к Вопросам истории и определения сущности) мандель б.р.филиал мгуки в норильске (интернет ресурс)
23. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг. -
М.: Худож. лит., 1957. - 519 с
24. Гессе Г. Избранное. Сборник / Г. Гессе. - М.: Радуга, 1991. - 539 с.
25. Гессе Г. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2 / Г. Гессе. - СПб.: Северо-Запад, 1994- 415 с.
26. Гессе Г. Письма по кругу / Г.Гессе. - М.: Прогресс, 1987. - 400 с.
27. Гессе Г. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 1 / Г.Гессе; Предисловие Н.Гучинская. - СПб.: Северо-Запад, 1994. - 607 с.
28. Гессе Г. Магия книги / Г. Гессе. - М.: Книга, 1990. - 236 с.
29. Березина А.Г. Герман Гессе / А.Г.Березина. - Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. - 128 с.
30.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.