На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99697


Наименование:


Курсовик Розвиток артикуляцйної моторики у дтей з дислалєю

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.10.2016. Сдан: 2016. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ …………..6
1.1 Теоретичні засади розвитку артикуляційної моторики у дітей з порушенням мовлення……………………………………………………………6
1.2 Загальна характеристика дітей з дислалією…………………………..9
1.3Методика роботи по формуванню артикуляційної моторики у дітей з дислалією……………………………………………………………………….14
РОЗДІЛ ІІ. ЄКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІЖДЕННЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ…………21
2.1Організація обстеження стану артикуляційної моторики у дітей з дислалією……………………………………………………………………....21
2.2 Методика дослідження артикуляційної моторики……………........23
2.3 Аналіз результатів дослідження…………………………………… 27
ВИСНОВОК……………………………………….…………….………30
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….32

ВСТУП
Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитина вчиться керувати своїми органами мовлення, сприймати звернену до неї мову, здійснювати контроль за власним мовленням та мовленням оточуючих. Але у багатьох дітей цей процес затримується. Дефекти звуковимови самі собою не зникають. Але при сприятливих умовах навчання діти здатні
до самокорекції.
Велика кількість дітей, які мають порушення мовлення. Дуже серйозно постає питання чистоти дитячої мови. Діти, що мають вади мовлення, болісно відчувають їх, можуть замикатися, соромитися, у них може розвиватися почуття негативізму.
Існує багато засобів усунення недоліків мови (ігри, вправи, артикуляційна гімнастика та інші). Артикуляційна гімнастика одна з них.
Знайомство дітей артикуляційної гімнастикою відбувається з ранніх років. Завдяки артикуляційної гімнастики і вправам з розвитку мовного слуху деякі діти самі можуть навчитися говорити чисто і правильно, без допомоги логопеда. Артикуляційна гімнастика цікава своєю яскравою, доступною, зрозумілою дітям формою. Діти з цікавістю, захопленням намагаються наслідувати педагога, повторити його дію. Повторюючи разом з учителем вправи, у дітей розвивається уява, збагачується мова, емоції. Вправляються органи артикуляції.
Ще давньогрецький філософ Арістотель зазначав, що у дітей губи служать для збереження зубів, але більшою мірою повязані з утворенням мови. Інший грецький філософ Гіпократ вважав, що повітря виробляє звук, голова резонує, мову артикулює.
Велику увагу проблемі розвитку мовлення приділяв Л. С. Виготський [4]. Ці ідеї продовжують розроблятися багатьма психологами, його учнями
і послідовниками (Л. М. Леонтьєвим, А. В. Запорожцем, Д. Б. Ельконіним). Засвоєння звукової сторони мови, на думку Д. Б. Ельконіна, починається
з того моменту, коли мова починає служити засобом спілкування.
Для формування правильної вимови звуків І. Г. Песталоцці вважав
за необхідне, щоб дорослі допомагали дитині у цьому «за допомогою вправного, психологічно - обґрунтованого розташування рядів звуків і добре розроблених прийомів».
Здатність до членороздільних звуків К. Д. Ушинський вважав незначною перевагою людини перед тваринами. Головним же є самоспостереження, самосвідомість людини. Тварини не мають здатності до самоспостереження, інакше б вони створили мову.
Я. А. Коменський вважав, що мова призначена, для того щоб вчити або вчитися, інакше, краще мовчати.
Відсутні у вимові звуки, зазначав А. М. Гвоздєв [5], у процесі розвитку мовлення заміщуються іншими звуками, які є в розпорядженні дитини. М. Є. Хватцев [15] підкреслював, що приголосні звуки диференціюються постійно через перехідні звуки (з-ш через с-сь-ш).
Проблемою промови займалися різні вчені, це - філософи, психологи, педагоги, лінгвісти та багато інших.
Об’єкт дослідження: процес розвитку артикуляційного праксису у дітей
з дислалією.
Предмет дослідження: методика формування артикуляційної моторики
у дітей з дислалією.
Мета дослідження:дослідити розвиток артикуляційної моторики у дітей з дислалією.
Завдання дослідження:
1. Аналіз спеціальної літератури з проблеми розвитку артикуляційної моторики у дітей з дислалією.
2. Підбір методики і проведення діагностичного обстеження стану артикуляційної моторики у дітей з дислалією.
Методи дослідження:аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної, методичної літератури з теми дослідження, констатувальний експеримент,кількісний і якісний аналіз даних.
РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ДИСЛАЛІЄЮ
1.1 Теоретичні засади розвитку артикуляційної моторики у дітей з порушенням мовлення

Артикуляція - це утворення звука, тобто робота мовленнєвого апарату, що необхідна для одержання даного звука, рухи та відповідні позиції органів мовлення, повязані з вимовою того або іншого звука [2].
Артикуляція всіх звуків полягає у видозміні (підготовці) резонаторів для витворення звука, а для приголосних ще в утворенні на шляху повітряного струменя перешкоди, яка долається в процесі вимови звука. При цьому не всі активні органи мовлення є обовязково активними у кожному конкретному випадку [2].
В артикуляції звука прийнято розрізняти три фази:
1.Приступ, абоекскурсія, яка полягає в підготовці апарата мовлення для вимови звука.
2.Витримка, тобто саму вимову звука і збереження того положення органів мовлення, яке потрібне для вимови.
3.Відступ, аборекурсія, тобто закінчення звука, при якому органи мовлення перебудовуються для вимови наступного звука або ж переводяться в стан спокою [2].
Велика увага звертається на анатомічну будову артикуляційного апарату. Відмічаються дефекти будови зубно-щелепної системи, патологічні зміни язика, неправильна будова піднебіння та аномалії губ. Відхилення виявляються візуально та в процесі виконання дітьми серії ігрових вправ з урахуванням наступних характеристик:
- губи - нормальні, товсті, тонкі, вкорочена верхня губа, з розщепленням, неповне змикання губ, рухливі, малорухливі;
- зуби - дрібні, великі, рідкі, діастеми, поза щелепною дугою, находять один на один, зайві;
- щелепи, прикус - прогенія, прогнатія; нормальний, відкритий передній чи боковий;
- язик - нормальний, макроглосія, мікроглосія, довгий, короткий, широкий, м’ясистий, не вміщається у роті, вузький, тонкий, рухливий, малорухливий, в’ялий, напружений, девіації язика;
- під’язикова зв’язка - нормальна, довга, вкорочена, натягнута, роздвоєна, відсутня, рухлива, малорухлива, з післяопераційним вузлом;
- тверде піднебіння - нормальне, низьке, пласке, „готичне”, широке, проопероване, з розщепленням (частковим, повним), обтуратором;
-м’яке піднебіння - нормальне, вкорочене, роздвоєне, відсутнє, рухливе, в’яле, напружене, провисає, паретичне (повний, однобічний парез), відхилене вбік [6].
Під час вивчення стану орального праксису звертається увага на те, як дитина виконує окремі вправи (кінетична основа мовлення) та їх серії (кінестетична основа) перед дзеркалом і без зорової опори, сумісно з логопедом, за наслідуванням та самостійно з використанням вербальних інструкцій; відмічалося, чи беруть участь органи артикуляційного апарату у виконанні рухів рук. Пропонуються як статичні, так і динамічні вправи.
На основі досліджень виділяють 3 групи дітей:
1 група - діти з нормальною моторикою - виявлена сформована статична координація рухів, вміють по завданню і довільно фіксувати деякий час потрібну позу; сформована динамічна координація рухів: рухи чіткі, впевнені, цілеспрямовані, взаємопов’язані у різних видах моторної активності (бігу, ходьбі, стрибках); досить сформовані дрібні рухи кисті та пальці рук, виразна та емоційна міміка обличчя.
2 група - діти з незначними порушеннями моторики - сформована статична координація рухів, фіксують потрібну позу протягом кількох секунд; страждає переключення; спостерігаються застрівання на одній позі; незграбні рухи пальців рук, досить емоційна міміка обличчя.
3 група - діти зі значними моторними порушеннями - спостерігається розгальмованість, моторна напруженість чи скованість, наявність некоординованих рухів з широкою амплітудою коливань, грубі порушення ручної та пальчикової моторики; виражена залежність моторики від емоційних коливань [5].
Отже, якщо при нормальному розвитку дитина оволодіває звуковою стороною мовлення паралельно з розвитком загальної моторики
та диференційованих рухів рук, то у дітей з порушеннями мовлення відбувається значне відставання у розвитку як моторної, так і мовленнєвої функцій.

1.2 Загальна характеристика дітей з дислалією
Дислалія - порушення звуковимови при нормальному слухові і збереженій іннервації мовленнєвого апарату. ........

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Асташина И. В. Логопедические игры и упражнения для детей / И. В. Асташина. - М. : ООО Группа Компаний «РИПОЛ класик», ООО Издат. дом «ХХІ век», 2008. - 189 с.
2. Боровик І. Г. Артикуляційні вправи - корисні та цікаві / І. Г. Боровик. - Х.:Видавництво «Ранок», 2009. - 64 с. - (Бібліотека логопеда-практика).
3. Винарская E.H. Раннее речевое развитие ребенка и проблемы дефектологии. - М., 1987.- 84 с.
4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: Вот.-М., 1986.-Т. 2.
5. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.: АПН СССР, 1961. - 471 с.
6. Голуб О. А., Сотникова О. В. Артикуляция - это важно//Логопед. - 2014. - №9(45). - С. 43-46.
7. Косинова Е. М. Гимнастика для развития речи / Е. М. Косинова. - М. : ООО «Библиотека Ильи Резника», ООО «Эксмо», 2003. - 36 с.
8. Логопедия: Учебное пособие для студентов пед.. ин-тов по спец. «Дефектология» / Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. Л. С. Волковой. - М.: Просвещение, 1989. - 528 с.: ил.
9. Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи / Под ред. сост. С.А.Миронова. - М., 1987. - 312 с.
10. Панченко І.І. Особливості фонетико-фонематичного аналізу розладів звуковимови і деякі принципи лікувально-корекційних заходів при дислалічних і дизартричних порушеннях мови. // Розлади мови і голосу в дитячому віці. Зб. праць. - М.: Просвещение, 1973. - С. 69 -72.
11. Різдвяна В.І., Радіна Є.І. Основні принципи виховання правильної вимови у дошкільнят. /Хрестоматія по теорії й методиці розвитку мови дітей дошкільного віку. - М.: Академія, 1999. - С. 319.
12. Соботович Е.Ф. и др. Методика выявления речевых нарушений и диагностика их готовности к школьному обучению. - К., 1998. - 164 с.
13. Филичева Т. Б. Основы логопедии / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина. - М. : АРКТИ, Просвещение, 1989. - 223 с.
14. Ханьшева Г. В. Практикум по логопедии. Коррекция звукопроизношения / Г. В. Ханьшева. - Ростов-н/Д : Феникс, 2006. - 96 с.
15. Хватцев М. Е. Логопедия. - М.: Учпедгиз, 1951.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.