На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 99864


Наименование:


Курсовик Основи збору, передач та обробки нформацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.10.2016. Сдан: 2015. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


зМІСТ

ВСТУП 3
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 4
2 ВИХІДНІ ДАНІ 5
3 РІШЕННЯ ПО РОЗДІЛАМ 6
3.1 Найпростіші коди 6
3.1.1 Двійково-десяткові коди 6
3.1.2 Код Грея 7
3.2 Статистичне кодування 9
3.2.1 Підрахунок імовірності появи букв та ентропії 9
3.3.2 Код Шеннона-Фано 10
3.3.3 Код Хаффмана 11
3.4 Коди, які виявляють помилки 14
3.4.1 перевіркою на парність 14
3.4.2 Код з перевіркою на непарність 14
3.4.3 Інверсний код 15
3.4.4 Кореляційний код 15
3.4.5 Код Бергера 16
3.4.6 Код на одне поєднання 16
3.4.7 Код з кількістю одиниць в кодовій комбінації, що кратне трьом 17
3.5 Коди, що виправляють помилки 18
3.5.1 Код Варшамова в матричному представленні 18
3.5.2 Код Хеммінга 19
3.5.3 Розширений код Хеммінга 20
3.5.4 Ітеративний код 21
3.5.5 Коди-супутники 22
3.5.6 Циклічний код 24
3.5.7 БЧХ (для перших 21 бітів кодової комбінації ПІБ) 27
3.5.8 Рекурентний код 30
3.6 Канальні коди 31
3.6.1 Дуобінарний 31
3.6.2 Квазітрійковий 31
3.6.3 Манчестер ІІ 31
3.6.4 Код 4В3Т 31
3.7 Штрих код EAN-8 33
Розробка програмного забезпечення 34
Висновки 34
Додаток А. Лист завдання 35
Додаток Б. Блок-схема програми 37
Додаток В. Лістинг програми 38
Додаток Г. Скріншоти роботи програми 39
Додаток Д. Список використаної літератури 40


ВСТУП

Теорія інформації являє собою математичну дисципліну, в якій методи різних розділів математики: теорії ймовірностей, теорії алгоритмів, комбінаторики застосовуються для дослідження можливостей пошуку, передбачення, стиснення, передачі та захисту інформації. Теорія інформації досліджує феномен інформації з кількісної сторони. Відповідаючи на питання про те скільки інформації є або краще сказати може міститися в даному повідомленні, як повідомлення краще передати або наскільки його можна стиснути, теорія інформації не висуває суджень про важливість укладеної в повідомленні інформації. В даний час теорія інформації динамічно розвивається завдяки області математики, що обумовлено як математичної красою результатів, так і безліччю програм в інформатиці, фізиці та генетиці.
Теорія і практика кодування повідомлень для передачі інформації по каналах звязку в тому чи іншому вигляді є невідємною частиною різних систем. У наш час, коли компютер став незамінний у всіх галузях, різко постає питання про зберігання великої кількості інформації в малих обємах, швидкої і зручної передачі інформації на далекі і близькі відстані з найменшими втратами в часі і в якості отримуваної інформації.
Теорія інформації та кодування являє собою гілку статистичної теорії звязку. Завдання теорії інформації - дослідження методів кодування для економного подання повідомлень для різних джерел і для їх надійної передачі по каналах звязку з поганою транспортною здатністю, з великими перешкодами, викликаними навколишнім оточенням.
В даній курсовій роботі було розглянуто коди, які можна розділити на ті, які знаходять помилки, і ті, які виправляють помилки. А також кодування та декодування повідомлень.
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1. Вихідні дані: ПІП студента (ПІП - 3 великі літери українського алфавіту, переведені в 24 біта ASCII).
2. Найпростіші коди. Кодувати ПІП кодами:
1) Двіково-десятковий. Розрахувати надлишковість.
2) Код Грея. Показати зменшення ваги помилки.
3. Сатистичне кодування. (Для тексту, що складається з повного запису ПІП порахувати ймовірності появи букв, кількість інформації в символах, ентропію джерела.) Закодувати алфавіт кодами та довести оптимальність:
1) Шенона-Фано.
2) Хаффмана.
4. Коди, що знаходять помилки, з підрахунком надлишковості. Кодувати ПІП:
1) З перевіркою на парність.
2) З перевіркою на непарність.
3) Інверсний код.
4) Кореляційний код.
5) Код Бергера.
6) Код на одне поєдання.
7) Код з кількітю одиниць, кратній трьом.
5. Коди, що виправляють помилки: закодувати, внести помилку і виправити при декодуванні.
1) Код Варшамова в матричному представленні.
2) Код Хеммінга.
3) Розширений код Хеммінга.
4) Ітеративний код.
5) Коди супутники.
6) Циклічний код.
7) БЧХ.
8) Рекурентний.
6. Канальні коди:
1) Дуобінарний.
2) Квазітрійковий.
3) Манчестер2.
4) 4В3Т.
7. Закодувати і представити в графічному вигляді штрих-код EAN-8 десяткового числа, що містить послідовно: число, місяць і рік народження.
8. Розробити програму роботи кодера та декодера для коду, узгодженого з керівником, на будь-які мові програмування.

2 ВИХІДНІ ДАНІ
ASCII-коди символів ПІБ:
Г - 1110 0111
М - 1110 1101
Г - 1110 0111
Отже, вихідна кодова комбінація ПІБ у цифровому коді:
1110 0111 1110 1101 1110 01112.


3 РІШЕННЯ ПО РОЗДІЛАМ

3.1 Найпростіші коди

3.1.1 Двійково-десяткові коди

Кодування
У десятковій системі числення наша вихідна кодова комбінація має наступний вигляд: 1110 0111 1110 1101 1110 0111 = 15 199 719.
За ваговою формулою підбираємо такі ваги, щоб їх сумою отримати необхідний елемент.
Оберемо дві вагові комбінації ДДК: 5-3-1-1, 8-4-2-1.

5-3-1-1 1 = 5*0+3*0+1*1+1*0 5 = 5*1+3*0+1*0+1*0 1 = 5*0+3*0+1*1+1*0 9 = 5*1+3*1+1*1+1*0 9 = 5*1+3*1+1*1+1*0 7 = 5*1+3*0+1*1+1*1 1 = 5*0+3*0+1*1+1*0 9 = 5*1+3*1+1*1+1*0 8-4-2-1 1 = 8*0+4*0+2*0+1*1 5 = 8*0+4*1+2*0+1*1 1 = 8*0+4*0+2*0+1*1 9 = 8*1+4*0+2*0+1*1 9 = 8*1+4*0+2*0+1*1 7 = 8*0+4*1+2*1+1*1 1 = 8*0+4*0+2*0+1*1 9 = 8*1+4*0+2*0+1*1
Закодоване повідомлення буде мати вигляд:
Вид комбінації ДДК Закодоване повідомлення
5-3-1-1 0010 1000 0010 1110 1110 1011 0010 1110
8-4-2-1 0001 0101 0001 1001 1001 0111 0001 1001

Декодування
Декодуємо отримані кодові комбінації:
1) 0010 1000 0010 1110 1110 1011 0010 1110 з вагою 5-3-1-1
2) 0001 0101 0001 1001 1001 0111 0001 1001 з вагою 8-4-2-1
Для виконання процедури декодування розбиваємо нашу комбінацію на групи по 4 символи і кожну групу окремо перемножуємо порозрядно з ваговою комбінацією:

5-3-1-1 8-4-2-1
0010 = 5*0+3*0+1*1+1*0 = 1 0001 = 8*0+4*0+2*0+1*1 = 1
1000 = 5*1+3*0+1*0+1*0 = 5 0101 = 8*0+4*1+2*0+1*1 = 5
0010 = 5*0+3*0+1*1+1*0 = 1 0001 = 8*0+4*0+2*0+1*1 = 1
1110 = 5*1+3*1+1*1+1*0 = 9 1001 = 8*1+4*0+2*0+1*1 = 9
1110 = 5*1+3*1+1*1+1*0 = 9 1001 = 8*1+4*0+2*0+1*1 = 9
1011 = 5*1+3*0+1*1+1*1 = 7 0111 = 8*0+4*1+2*1+1*1 = 7
0010 = 5*0+3*0+1*1+1*0 = 1 0001 = 8*0+4*0+2*0+1*1 = 1
1110 = 5*1+3*1+1*1+1*0 = 9 1001 = 8*1+4*0+2*0+1*1 = 9
Декодоване повідомлення у обох випадках: 15199719 = 1110 0111 1110 1101 1110 0111
Надмірність двійково-десяткового коду
Довжина стартової комбінації - 24 біти, а закодованої - 32, отже:

3.1.2 Код Грея

Кодування
Закодуємо вихідну комбінацію: 1110 0111 1110 1101 1110 0111.
Y24 = X24 = 1
Y23 = X23 X24 = 1 1 = 0
Y22 = X22 X23 = 1 1 = 0
Y21 = X21 X22 = 0 1 = 1
Y20 = X20 X21 = 0 0 =........


Додаток Д. Список використаної літератури

1. Петерсан У. Коды исправляющие ошибки. - М.: Мир, 1976 - 590с.
2. Арманд В.А., Железнов В.В Штриховые коды в системе обработки информации. - М.: Радио и Связь, 1989 - 92с.
3. Жураковский Ю. П., Полторак В. П. Теория информации и кодирование: Учебник. - Киев: Высшая школа, 2001. - 256 с.
4. Макаров А. А., Чернецкий Г. А. Корректирующие коды в системах передачи информации: Учебное пособие. - Новосибирск, 1999. - 100 с.
5. Кузьмин И.В., Кедрус В.А. Основы теории информации и кодирования. - К.:Вища школа. Головное изд-во, 1986, - 238с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.