Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99865


Наименование:


Отчет по практике Переддипломна практика, спецальнсть: нформацйн технологї

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 24.10.2016. Сдан: 2011. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ 3
Характеристика підприємства - об’єкта практики 4
Способи оцінки продуктивності Web-серверів 5
Огляд утиліт для оцінки продуктивності Web-серверів 8
ApacheBench 8
Grinder 10
Apache JMeter 13
Siege 17
HP Httperf 20
Порівняння утиліт для тестування Web-серверів 22
Оптимізація продуктивності Web-серверу Apache 23
Список використаної літератури 27Вступ
Переддипломна практика дає можливість студенту закріпити отримані за період навчання знання на реальному об’єкті. Практика формує у студента професійні навички самостійної практичної діяльності у напрямку майбутньої професії, вміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в сучасних виробничо-господарчих умовах.
Тематика досліджень за період проходження практики співпадає з напрямками досліджень, які проводяться на підприємстві - об’єкті практики. Одним із напрямів діяльності Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України є створення та дослідження інформаційно-комунікаційних технологій для науки та освіти. У зв’язку з цим переддипломна практика студента була пов’язана з дослідженням способів та існуючих засобів оцінки продуктивності Web-серверів.
Web-сервер - це програма, що обробляє повідомлення, які приходять на 80-й порт (стандартне налаштування; можна, звичайно, налаштуватися і на будь-який інший порт), і працює з протоколом HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Саме цей протокол є основним для WWW. Він являє собою набір правил для обміну даними і заснований на принципі «запит-відповідь». Запит йде від клієнта до сервера і містить службову інформацію про тип запиту (дані, заголовок, форма), заголовок запиту (допустимі типи файлів, авторизація, версія клієнта, адресу, де була активована посилання на даний ресурс, і сама адреса) і запит даних . Відповідь йде від сервера до клієнта. У ньому знаходиться службовий код (число), що показує стан обробки запиту, у відповідь заголовок (версію сервера, дату, довжину та тип даних) і самі дані. Так, коротко, працює Web-сервер з клієнтом.
Проте останнім часом ринок програмного забезпечення став дуже великий. Зокрема, збільшилася кількість Web-серверів, що випускаються різними виробниками. Як і у випадку з будь-яким іншим товаром, тут є величезний вибір за ціною, пропонованим можливостям, вбудованим розширень, рівнем технічної підтримки, зручності установки і обслуговування і за багатьма іншими параметрами. Природно, будь-який Web-сервер підтримує певний мінімальний набір функцій - підтримка протоколу HTTP, налаштування на різні порти, створення log-файлів, функції захисту. Перелічене, є, на наш погляд, найбільш важливим в будь-якій програмі, у тому числі і в Web-сервері. Зараз у світі існують досить багато Web-серверів (кілька десятків), але популярністю користуються лише кілька. Найпопулярніших три: Apache від ASF (Apache Software Foundation), Internet Information Server від Microsoft та nginx. Сервер Apache, який, за оцінками, встановлений приблизно на 60% всіх WWW-серверів, є безкоштовним, вільно поширюваним і вважається одним з найбільш надійних та стабільних.
Під продуктивністю розуміється швидкість роботи сервера в залежності від кількості підключених клієнтів і від інтенсивності передачі запитуваних даних. Продуктивність залежить від багатьох чинників: типу і швидкості процесора, обсягу оперативної памяті, операційної системи, присутності інших програм, налаштування самого сервера. В умовах постійного збільшення навантаження може настати ситуація, коли продуктивності сервера буде недостатньо для вирішення поставлених завдань. З метою запобігання перевантаження Web-серверів, з одного боку, і неефективного витрачання їх апаратних ресурсів - з іншого, застосовують різні методи оцінки рівня завантаженості сервера.

Характеристика підприємства - об’єкта практики
Об’єктом учбової практики був визначений наказом на проведення учбової практики Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, що був створений у 1997 році.
Основними науковими напрямами Центру є:
· розробка фундаментальних та прикладних проблем створення нових інтелектуальних інформаційних технологій та систем;
· створення інформаційно-комунікаційних технологій для науки та освіти;
· розробка теорії системних інформаційних технологій та наукових основ проблем інформатизації суспільства, економіки та промисловості;
· розробка і використання нових комп’ютерних технологій та засобів телематики в навчанні і соціальній сфері;
· підготовка та перепідготовка магістрів та інших спеціалістів з базових напрямів кібернетики й інформатики.
До наукових досягнень Центру слід віднести:
· інформаційну технологію відтворення рельєфу місцевості, що реалізована у першій вітчизняній цифровій фотограметричній станції «Дельта»;
· систему розпізнавання креслярсько-графічних зображень;
· системи багатомовного усного діалогу та перекладу.
Постановою Уряду Центр визначено Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх". Він є опорним центром ЮНЕСКО в галузі розробки і застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій у науці та освіті, базовою установою Національного комітету з інформатики, опорним центром Європейської лінгвістичної мережі в Україні. На базі Центру функціонує кафедра ЮНЕСКО "Нові інформаційні технології в освіті". Філіали кафедри створено у ряді регіонів України.
У Центрі здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями: інформатика, системний аналіз та управління, інтелектуальні системи прийняття рішень, соціальна інформатика на рівні вимог міжнародних та державних стандартів. Функціонує докторантура та аспірантура, здійснюється перепідготовка спеціалістів з використання дистанційних технологій.
Учбова практика проходила в МННЦ інформаційних технологій і систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, де мною особисто було здійснене дослідження способів оцінки продуктивності Web-серверів на прикладі Apache, а також існуючих утиліт оцінки для Windows- та Unix-клієнтів.

Способи оцінки продуктивності Web-серверів
Для оцінки продуктивності Web-сервера необхідно виділити показник, який виступав би в якості міри продуктивності. Так як Web-сервер обробляє запити (заявки), то в якості такого показника можна використовувати кількість успішно оброблюваних заявок в секунду і час обробки однієї заявки.
Величини, в яких можна виміряти продуктивність Web-сервера, поділяють на якісні та кількісні. До якісних величин можна віднести те, що бачить користувач на екрані:
· повідомлення про помилку зєднання із сервером;
· повідомлення про перевищення часу очікування відповіді, код відповіді, повернутого сервером клієнтові.
Основними кількісними показниками продуктивності веб-сервера є проміжки часу від відправлення запиту до одержання першого і останнього байтів відповіді. Ясно, що час завантаження сторінки (проміжок від отримання першого байта відповіді до отримання останнього) сильно залежить від розмірів сторінки. Однак при цьому зрозуміло, що збільшення продуктивності передбачає скорочення проміжків власне завантаження сторінки і отримання першого байта відповіді.
Все більшого значення сьогодні набувають програмні засоби, що дозволяють кількісно оцінювати продуктивність і надійність роботи серверних додатків. При тестуванні Internet-додатків часто вживають терміни load testing ("тестування навантаження") і stress testing ("стресове тестування") [1, 2, 3]. Перший термін позначає вимірювання продуктивності системи в умовах майбутньої звичайної завантаженості, а при стресовому тестуванні рівень навантаження перевищує можливості системи по обслуговуванню користувачів. Стресове тестування дозволяє визначити мінімальні величини ресурсів, необхідних для роботи програми, оцінити граничні можливості системи (скажімо, максимальне число користувачів або максимальну щільність потоку запитів) і виявити фактори, що обмежують ці можливості (тобто знайти "вузькі місця" системи). Крім того, метою стресового тестування може бути виявлення помилок в серверному додатку, а також тестування здатності системи до збереження цілісності даних в аварійних ситуаціях і до відновлення після таких ситуацій. Обидва типи тестування часто обєднують під загальним найменуванням performance testing ("тестування продуктивності").
Сервери в Мережі - типові системи масового обслуговування, обробляють потік заявок, що надходять у випадкові моменти часу. Системи складаються з певної кількості обробних одиниць - каналів обслуговування [4]. В якості заявок виступають запити користувачів. Пропускна здатність системи масового обслуговування залежить від кількості каналів та їх продуктивності, а також, що особливо важливо для реалістичності тестування, від характеру потоку заявок.
Надійність характеризується ймовірністю відмови в обслуговуванні, а продуктивність можна виміряти або числом оброблених в одиницю часу запитів, або часом, що витрачається на обробку одного запиту. Для оцінки якості обслуговування більш змістовні тимчасові характеристики - середній час обробки і дисперсія часу обробки. Найбільшу значимість ці характеристики набувають у випадках, коли граничний час обробки фіксоване, як, наприклад, для систем резервування квитків, електронної комерції, різноманітних банківських додатків і т.д.
Важливу інформацію надає також аналіз залежності між інтенсивністю вхідного потоку запитів і числом оброблених запитів в одиницю часу. Можна виділити три фази цієї залежності: лінійний ріст продуктивності, відхилення від лінійності і насичення. На першій фазі середнє число оброблюваних запитів в одиницю часу лінійно зростає із збільшенням навантаження, середній час обробки запиту постійно. На другій фазі зростання продуктивності зменшується зі зростанням навантаження, середній час обробки збільшується. На фазі насичення зростання продуктивності не відбувається, час обробки зі збільшенням навантаження необмежено зростає (рис. 1).


Рис. 1. Залежність часу обробки від інтенсивності вхідного потоку заявок

На форму залежності пропускної здатності від навантаження впливають: конфігурація устаткування, параметри операційної системи (число потоків управління, розмір файлу підкачки) і настроювання самого додатка. Дослідження виду цієї залежності дозволяє виявити фактори, що найбільше впливають на продуктивність, а також виявити недоліки проектування і розробки серверного додатку.
Певний інтерес представляє стабільність пропускної здатності програми, чи незалежність середнього часу очікування від вибору інтервалу часу. Істотні зміни часу очікування при сталості зовнішніх умов сигналізують про наявність в системі "вузьких місць", тобто незбалансованості роботи компонентів програми, операційної системи або обладнання, внаслідок якої відбуваєт........

Список використаної літератури
1. Siegfried Goschl, Microsoft Web Applications Stress Tool. JUGAT Meeting, 12 Junе 2001, www.javausergroup.at/events/was.pdf
2. OpenSTA Documentation. Open System Testing Architecture Organization, www.opensta.org/docs/index.html
3. PureLoad Web Users Guide. Minq Software, 2002, www.minq.se/products/pureload/doc/html/web/usersguide/index.html
4. Е.С. Вентцель. Исследование операций. М.: "Советское радио", 1972


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.