Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 99955


Наименование:


Реферат Дяльнсть Карла Гавлчека-Боровського

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 26.10.2016. Сдан: 2016. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП 3
1. ЖИТТЯ КАРЕЛА 4
2. КАРЕЛ ГАВЛІЧЕК-БОРОВСЬКИЙ ЯК ІДЕОЛОГ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 7
3. ТВОРЧІСТЬ 16
ВИСНОВОК 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

Вступ
К.Гавлічек-Боровський відомий чеський політичний діяч, поет, публіцист, один з основоположників чеської журналістики. У своїх працях він сформулював ідею австрославізму, відстоював принципи національної рівності народів Австрійської імперії, був прихильником проведення конституційних реформ. Актуальність нашого дослідження обумовлюється низкою обставин. Насамперед К.Гавлічек-Боровський - одна з центральних фігур в історії Чехії XIX століття. Він був ідеологом чеського національного відродження. Під його керівництвом і за його безпосередньої участі були розвинуті теоретичні основи чеського національного руху. Вивчення ідеологічної спадщини, політичних методів боротьби таких харизматичних особистостей, як К.Гавлічек-Боровський, становить не тільки науковий інтерес, а також слугує прикладом суспільно-політичної практики для сучасних політиків. Об’єктом дослідження став національний чеський рух, який реалізовувався на тлі загальної європейської національно-культурної модернізації, предметом дослідження у роботі є ідеологічна суспільно-політична діяльність К.Гавлічека-Боровського напередодні «Весни народів». Метою і завданням дослідження є необхідність відтворення суспільно- політичної діяльності К.Гавлічека-Боровського як видатного чеського націонал патріот.У дореволюційній Росії проблема модернізації чеської національної ідеології завжди знаходилася у центрі уваги цілої низки дослідників. Така прискіплива увага з боку наукової еліти до слов’янської проблематики пояснюється не тільки науковим інтересом, але й політичними обставинами: динамічним розвитком європейської політики, геополітичними інтересами Російської імперії, етнокультурною та цивілізаційною близькістю слов’янства. Загалом в російській славістиці ХІХ ст. оцінка чеського національного руху переважно була слов’янофільською, а ідеологія національних слов’янських рухів трактувалася крізь призму панславізму.


1.Життя Карела Гавлічека - Боровського
Карел Гавлічек народився 31-го жовтня 1821 в купецькій сімї в містечку Борова, розташованому недалеко від міста Німецький Брід. Згодом, близько 1945 року, назва міста було змінено на Гавлічков Брід - на честь письменника. Боровський - це творчий псевдонім. Роки навчання Карела Гавлічека проходили спочатку в недалекому місті Їглава, а потім - в гімназії Німецького Броду. Уже в роки навчання він захопився співом і грою на гітарі, а також намагався складати вірші і робити переклади.
У віці 17 років Карел Гавлічек стає слухачем празьких філософських курсів. Мріючи стати священиком, в 1840-му році він вступає в католицьку семінарію. Однак порядки, встановлені в цьому навчальному закладі, не відповідали глузливому і допитливому характеру юнака. Замість теології він починає активно вивчати словянські мови та історію словянських народів. Живучи в столиці, молодий чоловік знайомиться з представниками патріотично налаштованої чеської інтелегенції. Великою популярністю в цей час користувалася ідея словянства. І важлива роль при цьому приділялася найбільшій словянській державі - Російській Імперії.
Бажаючи пізнати звичаї цієї країни, в 1843 році Карел Гавлічек приїжджає в Москву, де вступає на службу в якості вихователя в сімю московського словянофіла, професора Шевирьова. У «Нарисах про Росію» - роботу над якими Карел Гавлічек закінчив вже після повернення до Чехії, міститься цілий ряд цікавих спостережень про життя в Російській Імперії очима іноземця. Саме під час перебування в Москві Гавлічек захоплюється жанром сатиричної епіграми. Знання російської мови йому в знадобиться і для того, щоб надалі перевести на чеську мову великий роман Миколи Васильовича Гоголя «Мертві душі». Після свого повернення з Росії на батьківщину, Карел Гавлічек активно включається в літературне і громадськк життя. У 1846 - му році ві призначається на посаду редактора «празької газети» та її додатка під назвою «Празька бджола» - єдиного на той час видання чеською мовою. Два роки по тому він починає випускати свою власну «Національну газету», що стала органом чеської ліберальної буржуазії.
30-го серпня 1848 року можна прочитати статтю такого роду:
«Нерідко ми чуємо про різні політичні партії і практично губимося в неймовірній кількості їх назв. Ми знаємо про існування радикалів, демократів, аристократів, консерваторів, монархістів, реакціонерів тощо, і так далі. Яка ж з них є найкращою? Кому слід віддати перевагу? Ми ж самі є свідками того, як представники однієї партії намагаються применшити значення інший, намагаючись виставити себе в найбільш виграшному світлі. Як розібратися у всьому цьому?
Ми пропонуємо Вам ключ до вирішення цієї загадки. Між усіма політичними партіями є не більше двох основних відмінностей. Існує партія «чесних і розумних» і партія «нечесних і нерозумних» людей. До чесних можна віднести тих, хто послідовно дотримуються заповіді: «Не роби іншим того, чого не бажаєш сам собі» - навіть найпередовіший лібералізм не придумав нічого вище цього принципу.
Кожна чесна і, в той же час, розумна людина, є лібералом, є демократом, навіть в разі, якщо сам себе таким не вважає. Нерозумні люди, навіть якщо намагаються бути демократами і лібералами, можуть і доброму ділу завдати шкоди. Люди розумні, але нечесні, навіть якщо видають себе за лібералів і демократів, насправді такими бути не можуть».
З початком революційних подій 1848 року Гавлічек покинув «Празькі новини» й заснував політичну газету «Народні новини» , що стала впливовим і популярним органом чеських лібералів. 1848 року його було обрано до чеського сейму й австрійського парламенту. Карел Гавлічек-Боровський був одним із організаторів загальнословянського зїзду в Празі, навіть виїжджав спеціально до Польщі та Хорватії , щоб навернути польських і хорватських літераторів до участі в заході.
У 1848-му році Карел Гавлічек Боровський є активним представником ліберальної політики, входить в Національний комітет і бере участь в Словянському зїзді. Його виступи, в тому числі на сторінках чеськомовної «Національної газети» вселяють все більше побоювань представникам Австро-Угорського уряду. Видання забороняється, після чого Карел Гавлічек переїжджає в місто Кутна Гора, де починає редагу........

Список використаної літератури
1. Будилович А.С. Ян Коллар и западное славянофильство / А.С. Будилович // Славянское обозрение. - 1894. - С.1-14.
2. Всероссийская этнографическая выставка и Славянский Съезд в май 1867 года. - М., [Др.:] Унив. Типогр., 1867. - 473 c. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < books>.
3. Гавличек-Боровский К. Славянин и чех / К.Гавличек-Боровский // Хрестоматия по истории южных и западных славян. по истории южных и западных славян / Отв. ред. В.Г. Карасев. - Минск.: Университетское, 1989. - Т.2. - 295 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 252/ 42252
4. Гильфердинг А.Ф. Западные славяне / А.Ф. Гильфердинг // Русская беседа. - 1858. - Т.IV. - Кн.19. - С.1-65.
5. Гильфердинг А.Ф. Венгрия и славяне / А.Ф. Гильфердинг. Статьи по современным славянским вопросам. - СП-Б., 1868. - С.113-152.
6. Лаптева Л.П. Идея славянской взаимности и славянские съезды XIX в. / Л.П. Лаптева // Славянские съезды XIX-XX вв. Редактор Е.П. Аксенова. - М.:РАН, 1994. - С.51-29.
7. Павленко Ю. Три підходи до розуміння світового історичного процесу / Ю.Павленко // Політична думка. - 1997. - №1. - С.148-165.
8. Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем / А.Н. Пыпин. - Колос, 1913. -189 с.
9. Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур / А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович. - С.-Пб.: Изд. О.Д. Бакста, 1865. - 530 с.
10. Селищев А.М. Взгляды Карла Гавличка на Россию: к истории славянских взаимоотношений в половине ХІХ / А.М. Селищев. - Казань: Изд. М.А. Голубева, 1913. - 100 с.
11. Троянский А. Карл Гавличек-Боровский. (Narodni Listy) / А.Троянский
// Русский Вестник. - Т.34. - 1861. - Июль. - С.235-264.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.