На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 99955


Наименование:


Реферат Дяльнсть Карла Гавлчека-Боровського

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 26.10.2016. Сдан: 2016. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП 3
1. ЖИТТЯ КАРЕЛА 4
2. КАРЕЛ ГАВЛІЧЕК-БОРОВСЬКИЙ ЯК ІДЕОЛОГ ЧЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ 7
3. ТВОРЧІСТЬ 16
ВИСНОВОК 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21

Вступ
К.Гавлічек-Боровський відомий чеський політичний діяч, поет, публіцист, один з основоположників чеської журналістики. У своїх працях він сформулював ідею австрославізму, відстоював принципи національної рівності народів Австрійської імперії, був прихильником проведення конституційних реформ. Актуальність нашого дослідження обумовлюється низкою обставин. Насамперед К.Гавлічек-Боровський - одна з центральних фігур в історії Чехії XIX століття. Він був ідеологом чеського національного відродження. Під його керівництвом і за його безпосередньої участі були розвинуті теоретичні основи чеського національного руху. Вивчення ідеологічної спадщини, політичних методів боротьби таких харизматичних особистостей, як К.Гавлічек-Боровський, становить не тільки науковий інтерес, а також слугує прикладом суспільно-політичної практики для сучасних політиків. Об’єктом дослідження став національний чеський рух, який реалізовувався на тлі загальної європейської національно-культурної модернізації, предметом дослідження у роботі є ідеологічна суспільно-політична діяльність К.Гавлічека-Боровського напередодні «Весни народів». Метою і завданням дослідження є необхідність відтворення суспільно- політичної діяльності К.Гавлічека-Боровського як видатного чеського націонал патріот.У дореволюційній Росії проблема модернізації чеської національної ідеології завжди знаходилася у центрі уваги цілої низки дослідників. Така прискіплива увага з боку наукової еліти до слов’янської проблематики пояснюється не тільки науковим інтересом, але й політичними обставинами: динамічним розвитком європейської політики, геополітичними інтересами Російської імперії, етнокультурною та цивілізаційною близькістю слов’янства. Загалом в російській славістиці ХІХ ст. оцінка чеського національного руху переважно була слов’янофільською, а ідеологія національних слов’янських рухів трактувалася крізь призму панславізму.


1.Життя Карела Гавлічека - Боровського
Карел Гавлічек народився 31-го жовтня 1821 в купецькій сімї в містечку Борова, розташованому недалеко від міста Німецький Брід. Згодом, близько 1945 року, назва міста було змінено на Гавлічков Брід - на честь письменника. Боровський - це творчий псевдонім. Роки навчання Карела Гавлічека проходили спочатку в недалекому місті Їглава, а потім - в гімназії Німецького Броду. Уже в роки навчання він захопився співом і грою на гітарі, а також намагався складати вірші і робити переклади.
У віці 17 років Карел Гавлічек стає слухачем празьких філософських курсів. Мріючи стати священиком, в 1840-му році він вступає в католицьку семінарію. Однак порядки, встановлені в цьому навчальному закладі, не відповідали глузливому і допитливому характеру юнака. Замість теології він починає активно вивчати словянські мови та історію словянських народів. Живучи в столиці, молодий чоловік знайомиться з представниками патріотично налаштованої чеської інтелегенції. Великою популярністю в цей час користувалася ідея словянства. І важлива роль при цьому приділялася найбільшій словянській державі - Російській Імперії.
Бажаючи пізнати звичаї цієї країни, в 1843 році Карел Гавлічек приїжджає в Москву, де вступає на службу в якості вихователя в сімю московського словянофіла, професора Шевирьова. У «Нарисах про Росію» - роботу над якими Карел Гавлічек закінчив вже після повернення до Чехії, міститься цілий ряд цікавих спостережень про життя в Російській Імперії очима іноземця. Саме під час перебування в Москві Гавлічек захоплюється жанром сатиричної епіграми. Знання російської мови йому в знадобиться і для того, щоб надалі перевести на чеську мову великий роман Миколи Васильовича Гоголя «Мертві душі». Після свого повернення з Росії на батьківщину, Карел Гавлічек активно включається в літературне і громадськк життя. У 1846 - му році ві призначається на посаду редактора «празької газети» та її додатка під назвою «Празька бджола» - єдиного на той час видання чеською мовою. Два роки по тому він починає випускати свою власну «Національну газету», що стала органом чеської ліберальної буржуазії.
30-го серпня 1848 року можна прочитати статтю такого роду:
«Нерідко ми чуємо про різні політичні партії і практично губимося в неймовірній кількості їх назв. Ми знаємо про існування радикалів, демократів, аристократів, консерваторів, монархістів, реакціонерів тощо, і так далі. Яка ж з них є найкращою? Кому слід віддати перевагу? Ми ж самі є свідками того, як представники однієї партії намагаються применшити значення інший, намагаючись виставити себе в найбільш виграшному світлі. Як розібратися у всьому цьому?
Ми пропонуємо Вам ключ до вирішення цієї загадки. Між усіма політичними партіями є не більше двох основних відмінностей. Існує партія «чесних і розумних» і партія «нечесних і нерозумних» людей. До чесних можна віднести тих, хто послідовно дотримуються заповіді: «Не роби іншим того, чого не бажаєш сам собі» - навіть найпередовіший лібералізм не придумав нічого вище цього принципу.
Кожна чесна і, в той же час, розумна людина, є лібералом, є демократом, навіть в разі, якщо сам себе таким не вважає. Нерозумні люди, навіть якщо намагаються бути демократами і лібералами, можуть і доброму ділу завдати шкоди. Люди розумні, але нечесні, навіть якщо видають себе за лібералів і демократів, насправді такими бути не можуть».
З початком революційних подій 1848 року Гавлічек покинув «Празькі новини» й заснував політичну газету «Народні новини» , що стала впливовим і популярним органом чеських лібералів. 1848 року його було обрано до чеського сейму й австрійського парламенту. Карел Гавлічек-Боровський був одним із організаторів загальнословянського зїзду в Празі, навіть виїжджав спеціально до Польщі та Хорватії , щоб навернути польських і хорватських літераторів до участі в заході.
У 1848-му році Карел Гавлічек Боровський є активним представником ліберальної політики, входить в Національний комітет і бере участь в Словянському зїзді. Його виступи, в тому числі на сторінках чеськомовної «Національної газети» вселяють все більше побоювань представникам Австро-Угорського уряду. Видання забороняється, після чого Карел Гавлічек переїжджає в місто Кутна Гора, де починає редагу........

Список використаної літератури
1. Будилович А.С. Ян Коллар и западное славянофильство / А.С. Будилович // Славянское обозрение. - 1894. - С.1-14.
2. Всероссийская этнографическая выставка и Славянский Съезд в май 1867 года. - М., [Др.:] Унив. Типогр., 1867. - 473 c. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < books>.
3. Гавличек-Боровский К. Славянин и чех / К.Гавличек-Боровский // Хрестоматия по истории южных и западных славян. по истории южных и западных славян / Отв. ред. В.Г. Карасев. - Минск.: Университетское, 1989. - Т.2. - 295 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 252/ 42252
4. Гильфердинг А.Ф. Западные славяне / А.Ф. Гильфердинг // Русская беседа. - 1858. - Т.IV. - Кн.19. - С.1-65.
5. Гильфердинг А.Ф. Венгрия и славяне / А.Ф. Гильфердинг. Статьи по современным славянским вопросам. - СП-Б., 1868. - С.113-152.
6. Лаптева Л.П. Идея славянской взаимности и славянские съезды XIX в. / Л.П. Лаптева // Славянские съезды XIX-XX вв. Редактор Е.П. Аксенова. - М.:РАН, 1994. - С.51-29.
7. Павленко Ю. Три підходи до розуміння світового історичного процесу / Ю.Павленко // Політична думка. - 1997. - №1. - С.148-165.
8. Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем / А.Н. Пыпин. - Колос, 1913. -189 с.
9. Пыпин А.Н., Спасович В.Д. Обзор истории славянских литератур / А.Н. Пыпин, В.Д. Спасович. - С.-Пб.: Изд. О.Д. Бакста, 1865. - 530 с.
10. Селищев А.М. Взгляды Карла Гавличка на Россию: к истории славянских взаимоотношений в половине ХІХ / А.М. Селищев. - Казань: Изд. М.А. Голубева, 1913. - 100 с.
11. Троянский А. Карл Гавличек-Боровский. (Narodni Listy) / А.Троянский
// Русский Вестник. - Т.34. - 1861. - Июль. - С.235-264.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.